Απρ 24
The correct response to the question "what it is".
Man 1: Yo, what it is!
Man 2: You already know.
από The23rdfnordian 3 Σεπτέμβριος 2007
Απρ 23
A lack of breast implants. Real boobs. Titties with no silicone or saline.
I swear I am the only chick in this entire gym with sansplants. Whatever. I'm rolling with it.
από Witty Mommy 27 Ιανουάριος 2015
Απρ 22
Something that happened earlier.
She called me later ago, so I am going to call her back.
από cmc53 23 Φεβρουάριος 2011
Απρ 21
A list of people with whom you work and whom you would also like to murder. But you never would because you're not a murderer so it's an "office hit list" instead of just a regular hit list.
By the end of the week I had so many people on my office hit list that the entire company would be dead if I were actually a murderer. Good thing I'm not.
από Witty Mommy 31 Μάρτιος 2015
Απρ 20
The act of attempting to court a shortie with the desire to acquire booty.
Joe: That girl over there is a bomb ass shortie, be my wing man when I go say wussup to her later.
από King of Inglewood 1 Μάιος 2006
Απρ 19
from 5 to 8 PM

the time of day during which Instagram will be the most active; for example the Instagram feed will be quickly updated and Instagram pictures will receive more instantaneous likes.
person 1: I'm thinking of posting this picture on Instagram.
person 2: Don't post it now, it's not Instagram Prime Time yet.
από notGodbutclose 31 Μάρτιος 2015
Απρ 18
The math a younger girl does when she meets an older guy in a bar, where she finds how old she was when you were her age.
I'm too old to meet women in bars anymore, I don't need there barithmetic, making me feel older than I am!
από DAVnCHAINS 31 Μάρτιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×