Μαρ 31
To break up with somebody.

Alternatively, it means to fire somebody from a job.

Basically, the word describes any situation in which someone's position or status is completely stripped away from them in one fell swoop.

This phrase derives from the book and TV series, Game of Thrones, in which there is a castle on a high mountain with a hatch built into the floor. This hatch is called the "Moon Door." When opened, the Moon Door releases people into mid air, so that they fall directly to the floor of the Vale far below.
I finally gave Sally the moon door.

Woah, bro, sorry to hear that. Was it a tough breakup?

No. Once she was gone, it was completely over.

{to give someone the moon door]
από Ae5Ea8 14 Μάρτιος 2015
Μαρ 30
trying to have sex with an older person
Brian, you going gravediggin tonight?
από Juh DeGs 14 Μάρτιος 2015
Μαρ 29
Term used in basketball when a player hits a perfect swish, usually called out by another teammate or occasionally the douchebag that took the shot. After taking the shot you keep your hand in the same position it was in as the ball was released because the shot was just that perfect others playing want to see the form.

Juwan: *Hits perfect shot from 3*

Ben: "Thats what I'm talking about Keep it hangin'"
"Damn that shot was nice! Next time keep it hangin'!! "
από ConeMaster 14 Μάρτιος 2015
Μαρ 28
JTM is short, text-messaging speak for: je t'aime ("I love you" in French).

This is popular in texting culture in French speaking countries.
Dan often sends his girlfriend, Michelle, a quick "JTM" text when he thinks of her during the day.
από gtbarry 4 Φεβρουάριος 2009
Μαρ 27
a slang phrase usually said after asking a question.
a:"Do you want ice cream or naw?" (nah can also be used)
από joey g. 24 Φεβρουάριος 2014
Μαρ 26
The rare awkward moment between two male acquaintances or friends when the parting gesture (handshake, fist bump, or bro hug) gets fumbled. This occurs most often either when one goes in for a bro hug and the other wants to shake hands, or when one goes for the traditional handshake and the other goes for some version of the urban handshake. The awkwardness usually lingers until your next parting, at which time you both slightly overcompensate for the previous confusion by first, deciding what form your parting will take, and second, executing it with decidedly more gusto than usual.
We totally botched our handshake last time.
Tots, brah, that was as ugly a braux pas as you're gonna see.

This time, it's a handshake, OK?
Sounds good. I was feeling a little weird about it, too.
από Ae5Ea8 15 Ιανουάριος 2015
Μαρ 25
Phrase used to xpress extreme suprise and shock.

Can be used to get attention and/or a cheap laugh
"screaming jesus on a ferris wheel! What the hell is that!"

"SCREAMING JESUS ON A FERRIS WHEEL!!!"
από Tompson Versetti 24 Μάιος 2004

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×