Δεκ 22
When you want to bake everything, but can't decide on anything.
-"Sweet or savoury?"
-"I DONT KNOW!"
-"You're not helping my baker's block!"
από *Lea* 18 Απρίλιος 2014
Δεκ 21
when you go to your morning yoga class still drunk from the night before
omg drunk yoga was soooo hard today
από Becauseisaidso 4 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 20
A sudden and complete failure or collapse producing a profoundly negative result.
The Canadian 2011 Junior hockey team shit the bed in the third period against the Russians.
από jrott 6 Ιανουάριος 2011
Δεκ 19
when you first start to date someone and they seem normal but as time goes on their craziness comes out.
Adam: I thought Sam was a cool person until I moved in with her and turns out she's a major closet psycho
από You_know_whatsup 4 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 18
a reply that sums up the serendipity & continuation of every day life; similar to: "that's the way the cookie crumbles" & "that's just the way things are".
John: I can't believe Ryan donated blood just to put food on the table.

Pete: Well, bitches gotta eat.
από therealmagee 8 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 17
A combination of the phrase "flying fuck"
Friend: I really like chocolate cheesecake!
You: I don't give a fluck
από randougiefresh 5 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 16
the two indents on the lower back where the back bone meets the hips. aka sacral dimples, dimples of venus or pilonidal dimples.
I absolutely love back dimples & find myself staring at girls' lower backs all the time! (a bit strange I know) - very sexy!!
από AdeyP 28 Φεβρουάριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×