Μαρ 2
Live Long And Prosper
We'll talk later, LLAP
Popular Vulcan Salute
Leonard Nimoy's sign-off in Twitter
από Leah's post for Leonard Nimoy 14 Απρίλιος 2010
Μαρ 1
When the pleasure you get watching something on TV comes from your hatred of it.
It's really sad that I learned that technique from hate watching Toddler's & Tiaras

So I was hate watching this liberal/conservative talk show the other day, and the host wouldn't stop talking about healthcare!
από Philosophistry 26 Οκτώβριος 2013
Φεβ 28
Falafel that is heaven in your mouth. The opposite of falawesome is falawful.
The falafel at Pita Hut is falawesome! It's a nice change from the disgusting falawful that I've been eating.
από "Manny" and "Steve" ;) 3 Μάιος 2009
Φεβ 27
When one side of a lace becomes longer due to tying and untying.
These Chucks are suffering from Shoelace Drift! The right side of my lace is like 3 inches longer then the left, Man
από Gilbert Diamond 21 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 26
An adjective that describes a relationship between an omnivore/carnivore and a vegetarian/vegan.
We can serve anything for dinner when the Smiths come over, they are bicurean.
από dwhip 21 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 25
To say "Bless me" after sneezing. Coming from the word masturbate, but instead of pleasuring themself, the person is blessing themself.
The man who sneezed while alone immediately blessturbated.
από theLondonlook 21 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 24
A guy who tries to get with everyone. A player. A guy who will lie to a girl to make them hook up with them or send pics. They think they are the shit when they aren't. A guy who will only date a girl for their body. A total ass. A guy that will make a girl cry and laugh, and a guy who lies when they said I love you
Hey turns out he was a Fuckboi
από Know it all 24 Ιανουάριος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×