Δεκ 26
On my way to steal your girl.
*Hair & outfit on fleek, driving a new car"
Guy: I'm omw2syg
από SMY 24 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 25
When someone or something, is acting asinine.
Santa forgot my house....what a fucking ass jacket.
από SantaFucksRaindeer 2 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 24
The fear of Santa Clause watching you sleep, breaking into your home and giving you gifts.
Doctor: I'm afraid your son has a severe case of Santaphobia.
από Internet Protocol 21 Νοέμβριος 2014
Δεκ 23
A gift from someone that isn't name-brand or quite what you were expecting. The name is due to the fact that usually, grandmas are not up to speed on what is popular. This is usually not good, but sometimes, it turns out ok.
Friend: Did you get an iPod for Christmas?
You: I got an MP3 player, but it was a Grandma fooler.
από tbirdwhoever 28 Νοέμβριος 2009
Δεκ 22
When you want to bake everything, but can't decide on anything.
-"Sweet or savoury?"
-"I DONT KNOW!"
-"You're not helping my baker's block!"
από *Lea* 18 Απρίλιος 2014
Δεκ 21
when you go to your morning yoga class still drunk from the night before
omg drunk yoga was soooo hard today
από Becauseisaidso 4 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 20
A sudden and complete failure or collapse producing a profoundly negative result.
The Canadian 2011 Junior hockey team shit the bed in the third period against the Russians.
από jrott 6 Ιανουάριος 2011

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×