Αυγ 2
(n.)Cash money, dollar bills, dough, moolah, bread.
That kid just asked me to help him with some presidential flashcards
από Nikedunks6.0 15 Δεκέμβριος 2009
Αυγ 1
Men who go about their day with a shirt on, but no pants or underwear.

"Cocking" can be used with other terms. Example: Cowl Cocking, when a man wears only a super heros cowl, much like Batmans cowl, but no pants or underwear.
Look at that dude, he's totally shirt cocking.
από -Cylon- 13 Σεπτέμβριος 2006
Ιουλ 31
a party, held in honor of an ill individual expected to die soon, often a family member
My mother in law has lung cancer so we held a pre-wake with all her family members from around the country.
από timmy t 29 Ιούλιος 2015
Ιουλ 30
Fear of being away from a mobile phone.
That guy has serious nomophobia.
από S. Dawg 31 Μάρτιος 2008
Ιουλ 28
Verb: The act of last minute screaming planning action that does not divert panic
she began planicking as the blue line edged across her pregnancy test.
από bathroomsocrates 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 27
Blazin' it in the daytime.
Hey bro, wanna roll a fat one and get day hazed?
από FOG 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 26
Let life go by or pass on by
"You haven't heard this song? Everybody know this song, bro you sleep on life."
από TSHH 23 Ιούλιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×