Οκτ 9
When text is auto-corrected into something sexual.
"I'm excited to be eating dick tonight!" *duck I mean duck what an auto erect
από T2kizz 27 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 8
Handcrafted, handmade
Manufacturing is coming back to the U.S. but the products are more handufactured than mass produced.
από geniusthakid 24 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 7
When you like something on a social network site (such as Facebook) in a sarcastic way. Generally something you don't like at all and the other person has no idea.
CP: "Hanging out with my best friend Heather at the mall"

Ugh, Heather is such a bitch. Definitely going to hate-like that status.
από bostonbarb 21 Σεπτέμβριος 2011
Οκτ 6
When someone tries to become apart of a trend that they do not belong in. Posing to apart of a cultural trend that they have no business being apart of.
A 90 year old woman who shops at forever 21 is a trend bomber.
από K-Chillr 25 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 5
When someone is new, or hasn't found their group yet, a group lets them hang with them until they make friends.
New Kid: Hey can I hang with you guys?

Squad Leader: Sure, and we made plans for later if you wanna hang
New Kid: Thanks for letting me crash your squad, dude.
από bæAndsquadOnfleek 25 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 4
An idiom for masturbation. Typically used for males who are "backed up" that can't get their mind off of sex and therefore cannot focus.
Dude I can't think straight right now, all these females in leggings are messing with my head. I need to go home and drain the poison".
από joedrums 26 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 3
Accidental explosive diarrhea caused by consuming a dairy product by a lactose intolerant person.
- Yo Bob, where did you go? We searched everywhere for you at the party.
- I had to change my pants man, had a little lactcident after downing two White Russians.
από WordWhiz 26 Σεπτέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×