Μαϊ 25
When two guys hang out together in a non-romantic fashion over dinner or a show. Also referred to as a "man date".
I was planning to take my wife out to see the Bostones with dinner beforehand. She bailed at the last minute, so I invited Eric and we went out on a dick date.
από the coMANd'r 26 Αύγουστος 2014
Μαϊ 24
The opposite of a happy ending when getting a massage. When you are so relaxed that you shit yourself during the massage.
Dana: Dude, I just had a great massage just now but I need to tip the masseuse big.

Eric: Why, happy ending?

Dana: Nope. Actually, it was the polar opposite. I was so relaxed I shat myself at minute 45.

Eric: Oh dude, crappy ending...
από the coMANd'r 27 Οκτώβριος 2014
Μαϊ 22
A computer used exclusively for porn.
I have my desktop for work and my family tablet, or as I refer to it, my Jackintosh.
από UNSTABLETON_LIVE 18 Μάιος 2015
Μαϊ 21
The chicken coop is the house or apartment where you keep all the drugs. (Mainly kilos of cocaine aka "chickens")

You never sleep at the chicken coop or do business there. Noone should know where your chicken coop is except for you.

We call it a chicken coop because that's where you go to lay your chickens down to sleep at night.
"Some fuck boys tried robbing the crib last night. Good thing I had the stash at the chicken coop."

"Got about 4 birds at the chicken coop fam, let me know if you want them take about a hour to get em.

"What's happening g"
"Shit fam at the chicken coop, breaking down these birds right quick"

Man I need to start moving some keys Bruh, got about 7 or 8 chickens all cooped up right now.
από Booosiebad 16 Μάιος 2015
Μαϊ 20
short for "Downtown LA" or "Downtown Los Angeles"
Girl: Are you in Pasadena yet?
Guy: No I'm still in DTLA, it'll be about 4 more hours.
από zooeyville 7 Απρίλιος 2010
Μαϊ 19
Distance between 50 & 100 yards.
It's down yonder.
από Big Shawn 16 Μάιος 2015
Μαϊ 18
Ur about to get your ass beat
James: Ur ugly nigga
Nick: Bitch ur about to get these hands!
από This kid 16 Μάιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×