Μαϊ 29
A child had by a celebrity just for the attention. Usually given a bizarre name, because who cares what the child has to go through growing up, they're just a kidcessory.
D'ya hear? Kimye had a kidcessory and named it North West.
από Bobakalacka 27 Μάιος 2015
Μαϊ 28
The thin nasty liquid that drips from the ketchup bottle before the thick sauce reaches the opening
Don't pour the ketchup bottle over your fries until all the ketchup drool has cleared.
από Ruzi 27 Μάιος 2015
Μαϊ 27
When you find yourself in a date with someone who bores you to the point that you find yourself asleep with your eyes open.
Paige: Dang, the guy last night who took me to dinner was such a bore. He caught me datenapping right during the entree.

Jill: Ya, I always used to suggest movies instead of dinner, in the event the guy was a loser, so I could catch up on my datenaps, especially if I did not get my meetnapping that day at work.
από the coMANd'r 29 Οκτώβριος 2014
Μαϊ 26
When you wave to someone you know and another person intercepts your wave mistakenly as if you are waving to them, e.g. caught in the crossfire of your wave.
I was waving to Eddy at the show and Phil thought I was waving to him. Awkward... Phil waved back to me as he was caught in a whoopsie wave. It's almost as bad as when Jim invited me to lunch, thinking I was Tony because his phone contacts were screwed up resulting in Jim texting me with an invite.
από the coMANd'r 14 Απρίλιος 2014
Μαϊ 25
When two guys hang out together in a non-romantic fashion over dinner or a show. Also referred to as a "man date".
I was planning to take my wife out to see the Bostones with dinner beforehand. She bailed at the last minute, so I invited Eric and we went out on a dick date.
από the coMANd'r 26 Αύγουστος 2014
Μαϊ 24
The opposite of a happy ending when getting a massage. When you are so relaxed that you shit yourself during the massage.
Dana: Dude, I just had a great massage just now but I need to tip the masseuse big.

Eric: Why, happy ending?

Dana: Nope. Actually, it was the polar opposite. I was so relaxed I shat myself at minute 45.

Eric: Oh dude, crappy ending...
από the coMANd'r 27 Οκτώβριος 2014
Μαϊ 22
A computer used exclusively for porn.
I have my desktop for work and my family tablet, or as I refer to it, my Jackintosh.
από UNSTABLETON_LIVE 18 Μάιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×