Οκτ 3
Accidental explosive diarrhea caused by consuming a dairy product by a lactose intolerant person.
- Yo Bob, where did you go? We searched everywhere for you at the party.
- I had to change my pants man, had a little lactcident after downing two White Russians.
από WordWhiz 26 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 2
Person that pisses on a tree because there is no bathroom around and tries to act like it is benefiting the earth
Friend 1: Yo, I need to help a tree grow
Friend 2: That sounds like a nice thing to do
Friend 1: Yup!
από Kesh123 27 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 1
"Snapchat Slapped" The act of waking a person up by slapping them in the face with your phone while taking a video using snapchat.
My coworkers a douche he snapchat slapped me while on break the other day.
από ricosuave 27 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 30
Like rough anal, but referring to any type of sex which is rough.
John's girlfriend's really into intercoarse, and she has scars to show from past experience.
από Your_mum_in_my_pants 27 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 29
When jeans are way too tight on your junk. Limits mobility, decreases circulation, and potentially lowers sperm count.
Tim: "These new jeans I just got are really cramming my junk when I try to move, Mike."
Mike: "Sounds like you are getting jean jammed."
από jeanjamisreal 27 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 28
A euphemism for masturbation. Typically used by a single man or woman who has no sexual partners, save for Netflix.
Katie: "Netflix and chill for one tonight I think"
Chris: "Make sure you take off those fake nails, don't want to snag anything"
από DoctorLove 23 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 24
A person, usually a boy, who naturally looks mean when his face is expressionless, without meaning to.
Nah, he's just got a resting asshole face, he's actually really cool
από fettfri_skyr 17 Σεπτέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×