Σεπ 28
Manterrupting: a sexist display of male "dominance". A trait that has not yet been lost despite decades of evolution. When men interrupt women because they "believe" that what they have to say is somehow more important.
Boy: why aren't you joining in on the conversation any more? Talk wth us!

Girl: I would love to, but anytime I try to say to chime in, but your buddies keep manterrupting me.
από FeministMiss 16 Ιανουάριος 2016
Σεπ 27
When you are flying in the coach section of an airplane and one or both of the other two seats are unoccupied giving you more room, to stretch, lean or lie down.
The middle seat was unoccupied on my recent flight home so I got to sit in Redneck First Class
από fetmeister 11 Φεβρουάριος 2009
Σεπ 26
1. Having no intention of following thru on a date or promise

2. A sarcastic way of accepting a date.

3. Accepting a date only to mock the requester.
Raul: Hi Jess, will you go to Hooters with me on Friday?
Jess: Sure, let me just pencil you into my Blackberry!
Raul: Really?!
Jess: Ew, no!
από Dayznout 28 Φεβρουάριος 2012
Σεπ 25
Toking up right after you wake up.
Morning Drew, I got 10 dollars, feel like a wake n' bake?
από Anonymous 2 Ιούλιος 2003
Σεπ 24
when someone disrespects your manhood.
chick: you can't even pay for dinner or kill a spider, what's wrong with you
guy: damn quit steppin on my dick!
από Passing 16 Ιούλιος 2014
Σεπ 23
nfi
No Fucking Idea
The manager has NFI of the work that goes on around here...
από KGB 10 Ιούλιος 2002
Σεπ 22
When a man sleeps with a single mother with a small child.

Also, when a man expresses false adornment for a women's child in order to sleep with her.
Dude, look at John and Sara. He straight up shoplifted the pooty.
από Magikman 28 Μάιος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×