Νοε 30
When you are peeing or shitting and your dick touches the urinal / toilet where other dicks probably have been.
I was shitting comfortably when suddenly my dick feels cold like an angel's touch.
από YoungJanitor 27 Νοέμβριος 2015
Νοε 29
Used to describe certain activities that are popular within the Caucasian community that People of Color don't usually participate in.
Keith: "Hey guys, would you like to go hiking and camping with me this weekend? Maybe do a little hang gliding if the wind conditions are right."

Darren and Diego look at each another.

Darren: "Does he mean he wants us to go white peopling with him?"

Diego: "I think so bruh."
από Beantown 3 Νοέμβριος 2015
Νοε 28
What you say when you're in the middle of a story and realize no one's listening.
I'm sitting at the dinner table, telling my girlfriends family about how we met. As I'm getting to the funny part, i realize no one's listening, so i abruptly finish with "and then i fucked her up the ass!"
από goodlord! 24 Νοέμβριος 2015
Νοε 27
When you get the great idea to start making ToDo lists at work, of which's items only a fraction get done. As the list grows after a few days, weeks, whatever, you begin to realize you've made a huge list of things you intended to do but never got done.
Every morning at work, I add more things I should do to my didn't do list, then go on an hour and a half coffee break to flirt with the girl downstairs and otherwise waste company time.
από Turd__Ferguson 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 26
The exhaustion and sick feeling you get when you have too much sex
Guy 1: Jamie fucked seven times in one day and then threw up.

Guy 2: Sounds like major sex sickness
από Skeleton Chief 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 25
A hooded soldier is a confident man who takes pride in his foreskin. A hooded solider knows the power and appreciates the function of his intact penis.
She keeps coming back for that hooded soldier.
από Hooded Solider 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 24
FOH
Fuck Outta Here
A shorter way to say Get the fuck outta here
Guess who I saw yesterday?
Who?
Your old ex. Calvin!
FOH! Where you see that fool?
από poopsie88 10 Ιούνιος 2012
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×