Οκτ 6
When someone tries to become apart of a trend that they do not belong in. Posing to apart of a cultural trend that they have no business being apart of.
A 90 year old woman who shops at forever 21 is a trend bomber.
από K-Chillr 25 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 5
When someone is new, or hasn't found their group yet, a group lets them hang with them until they make friends.
New Kid: Hey can I hang with you guys?

Squad Leader: Sure, and we made plans for later if you wanna hang
New Kid: Thanks for letting me crash your squad, dude.
από bæAndsquadOnfleek 25 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 4
An idiom for masturbation. Typically used for males who are "backed up" that can't get their mind off of sex and therefore cannot focus.
Dude I can't think straight right now, all these females in leggings are messing with my head. I need to go home and drain the poison".
από joedrums 26 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 3
Accidental explosive diarrhea caused by consuming a dairy product by a lactose intolerant person.
- Yo Bob, where did you go? We searched everywhere for you at the party.
- I had to change my pants man, had a little lactcident after downing two White Russians.
από WordWhiz 26 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 2
Person that pisses on a tree because there is no bathroom around and tries to act like it is benefiting the earth
Friend 1: Yo, I need to help a tree grow
Friend 2: That sounds like a nice thing to do
Friend 1: Yup!
από Kesh123 27 Σεπτέμβριος 2015
Οκτ 1
"Snapchat Slapped" The act of waking a person up by slapping them in the face with your phone while taking a video using snapchat.
My coworkers a douche he snapchat slapped me while on break the other day.
από ricosuave 27 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 30
Like rough anal, but referring to any type of sex which is rough.
John's girlfriend's really into intercoarse, and she has scars to show from past experience.
από Your_mum_in_my_pants 27 Σεπτέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×