Φεβ 8
Someone who types long responses to a text
"Wow, Hannah just sent me a really long responce. She's a paragraph texter"
από Bookbanana 4 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 6
Netflix and chill, but to the next level. It means you are going to climax with your partner while an IMAX is playing in the background. It's for adults and risk takers, while Netflix and chill is simply for children.
Person 1: "Hey, wanna come back to my place and watch Netflix and chill?"
Person 2: "Nah, I prefer to IMAX and climax. It insures optimum pleasure."
από ph1ght 30 Ιανουάριος 2016
Φεβ 4
HANDCESTORS, all the ancestors never to be born due to male masturbation.
I wiped those handcestors off on a dirty sock.
από Tara Cuda 1 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 3
When a boyfriend or a husband does something nice for their girlfriend/wife, this gives them an opportunity to do something fun without fear of nagging.
Friend-"Hey man, are you sure it's cool with your girlfriend that you're out here fishing on a Sunday afternoon while she's at her aunt's birthday party?"

Me-"Yeah it's cool. I bought her flowers the other day so I've got boyfriend credit."
από Red Killer 9 Ιανουάριος 2016
Φεβ 2
A variation of the word HUGE commonly used by Donald Trump.
Hey Don, are you building that tower across 5th Avenue?
Donald Trump: Yes, it's going to be YUGE!!
από EH97 12 Ιανουάριος 2016
Φεβ 1
When lower gastrointestinal distress is relieved in the bathroom, and the resulting semi- to fully- liquefied remains and flatulence leaves a lingering odor long after the person has left the bathroom
I don't know what he ate, but man, he blew up the bathroom! You won't want to go in there for a while.
από kaycar 31 Ιανουάριος 2016
Ιαν 29
When your fingers are so cold texting is almost impossible.
Guy: Hyey hoe are yiu doing?
Guy 2: What?
Guy: Sorry man I got icicle fingers
από Acecard22 24 Ιανουάριος 2016
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×