Φεβ 12
like a sugar daddy. without the age gap.
Why have a sugar daddy when you can have a honeydude ? They last longer.
από mamasquat 4 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 11
A food that hits your stomach long after you've eaten it, meaning you can eat way too much of it. Usually makes you very sluggish after.
Guy: Dude, you coming?
Guy 2: Nah... that hero was a belly bomb. Not gonna be moving for another few hours
από Trustreetsofhopewell 5 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 10
When you fake a picture to get likes on Instagram
I saw a dope Ferrari so I took a picture and had to fake it for the gram.
από beckburris23 4 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 8
Someone who types long responses to a text
"Wow, Hannah just sent me a really long responce. She's a paragraph texter"
από Bookbanana 4 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 6
Netflix and chill, but to the next level. It means you are going to climax with your partner while an IMAX is playing in the background. It's for adults and risk takers, while Netflix and chill is simply for children.
Person 1: "Hey, wanna come back to my place and watch Netflix and chill?"
Person 2: "Nah, I prefer to IMAX and climax. It insures optimum pleasure."
από ph1ght 30 Ιανουάριος 2016
Φεβ 4
HANDCESTORS, all the ancestors never to be born due to male masturbation.
I wiped those handcestors off on a dirty sock.
από Tara Cuda 1 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 3
When a boyfriend or a husband does something nice for their girlfriend/wife, this gives them an opportunity to do something fun without fear of nagging.
Friend-"Hey man, are you sure it's cool with your girlfriend that you're out here fishing on a Sunday afternoon while she's at her aunt's birthday party?"

Me-"Yeah it's cool. I bought her flowers the other day so I've got boyfriend credit."
από Red Killer 9 Ιανουάριος 2016
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×