Νοε 25
A hooded soldier is a confident man who takes pride in his foreskin. A hooded solider knows the power and appreciates the function of his intact penis.
She keeps coming back for that hooded soldier.
από Hooded Solider 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 24
FOH
Fuck Outta Here
A shorter way to say Get the fuck outta here
Guess who I saw yesterday?
Who?
Your old ex. Calvin!
FOH! Where you see that fool?
από poopsie88 10 Ιούνιος 2012
Νοε 23
When you get so high you are spread out and stuck to your bed like a starfish.
"Haley got so high from that Lasagna bowl that she starfished in the car and didn't even make it to Taco Bell" "Gordon is always the first to Starfish"
από onefortysix 3 Νοέμβριος 2015
Νοε 22
Ladies that are over 380 and are very confident about their weight.
Did you see those nice plump girls over there at the club?
από bigladylover123 3 Νοέμβριος 2015
Νοε 21
Adj/verb: thankfully lucky
Luckfully that cop pulled someone else over
από Sleeper ninja 5 Νοέμβριος 2015
Νοε 20
Girl you sext and share sexual pics and conversations with
I sat up with my phone girlfriend all night and now I have blueballs
από House man2 3 Νοέμβριος 2015
Νοε 19
When someone is wearing headphones and is completely unresponsive to the outside world. Headphone zombies often travel in packs, but rarely communicate or associate with one another. It is not yet determined whether they feed on brains or popular music, or both.
I drove through the University and nearly hit a pack of J-walking headphone zombies
από King_of_Tots 3 Νοέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×