Σεπ 21
A far more severe muffin top where several folds of fat spills over a women's pants creating various nooks and crannies.
There is enough butter in that girls English muffin top.
από ilackabettername 3 Αύγουστος 2012
Σεπ 20
When a female you are interested in casually reveals that she has a boyfriend (intentionally or otherwise).
I was about to ask her out but then she dropped the boyfriend bomb.
από nomes 21 Δεκέμβριος 2005
Σεπ 19
A variation of see you later alligator
Beef: "See you later masturbator"
Jack: "In a while, pedophile"
από mcrobster 10 Οκτώβριος 2009
Σεπ 18
Something that is sexually desirable, or deemed high enough quality that it can be used for masturbation purposes.
Man, that picture is really fappable.
από L.K Winters 24 Ιούλιος 2006
Σεπ 17
to lecture about social injustice, while doing little to create change.
I friend likes to jabber woke at our cafe, then go home to his hobby ranch.
από Oops11 16 Σεπτέμβριος 2016
Σεπ 16
a feeling that one is in the body of the wrong species
Alyssa: I told the shrink that I feel like a wild animal trapped in a human body, and she said it sounds like classic species dysphoria.
Jacques: I know I was meant to be a dolphin. Why did I end up a sexy human instead?? Species dysphoria sucks.
Jerry: If only I'd been born a bird, I wouldn't have to spend so much money on flying, parachuting, hang-gliding, sky-diving and base-jumping. Damned species dysphoria.
από brainyuck 16 Ιούνιος 2015
Σεπ 15
An fool who believes all information found on Wikipedia is accurate and true.
Michael Scott, from NBC's "The Office", upon claiming "Wikipedia is the best thing ever. Anyone in the world can write anything they want about any subject, so you know you are getting the best possible information." solidified himself among the ranks of wikiots.
από delehusr 13 Απρίλιος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×