Απρ 11
Having a realistic wet dream to wake up to hearing your parents having sex in the other room.
"Mike, I had an accidental incest the other night!"
"Roll Tide"
από Nigbiscuitmcmuffin 16 Ιανουάριος 2015
Απρ 10
A pair of twins that subsequently go on to live as roommates.
We figured since we managed to get along so well in such a small space for 9 months, it would be easy to become wombmates again.
από rockingyourdime 9 Ιούνιος 2009
Απρ 9
the Costco worker who checks your receipt as you leave
Costcops pretend to confirm what you've bought.
από Ae5Ea8 7 Φεβρουάριος 2015
Απρ 8
To go down on a woman is to start her off with nice, long, passionate kisses on the lips, and then down to her neck, and then down to her breasts where you have your pleasure with them, and then you kiss your way across her tummy, and finally, you have ultimate pleasure with orally pleasing her pussy.
"I want to go down on your sister."
από Dave 24 Οκτώβριος 2004
Απρ 7
A person who, when reading text on a computer screen, cannot help but constantly select, deselect, and reselect the text.

This highlighting ranges from constantly clicking the text at random, highlighting the words as they are read, or highlighting the words as a bookmark to stay on track.
Jimmy is a compulsive highlighter; he constantly clicks at his computer screen even while he's just reading!
από pavementphases 23 Φεβρουάριος 2011
Απρ 6
The day after tomorrow
I have to go to a meeting nexterday
από Betaglion 23 Φεβρουάριος 2011
Απρ 5
An exceptionally large lagomorph that died for our sins (or was that Jesus?) and, during the month of April, delivers delectable candy treats to all the good little Gentile boys and girls of the world.
On Easter’s Eve, the Easter Bunny arises from his tomb to spread good tidings and tooth-rotting chocolate Christ statuettes to all.
από Dolphin_X 17 Απρίλιος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×