Αυγ 5
"Shuffle shame" is when your mp3 music player is playing on speakers in shuffle mode, and somebody enters the room at the exact moment the worst song of your collection is being played.
I felt shuffle shame when Tony came to the office today, my iPod was playing Paris Hilton's single as he came in.
από Laurent Haug 20 Οκτώβριος 2006
Αυγ 4
The uncontrollable urge to scream obscenities at other drivers who infringe on your space (whether real or imagined).
Jay: Man that guy just cut you off.
Mark: That @#$% can't drive worth @#$%.
Jay: I see your traffic tourette's is getting worse.
από JJE 6 Μάρτιος 2008
Αυγ 3
In the sport of paintball, someone who "wipes" the paint off of them if they are hit, in order to stay in the game.
Man, I know i hit that dude like 3 times!

Yea, hes a cheatin' wiper!
από Spyder 29 Νοέμβριος 2004
Αυγ 2
A small-sized hangover, usually comes with merely a mild headache, a vague fatigue, and little or no sense of regret and/or shame.
I didn't really drink that much last night, but I think I've got a leanover. Wtf!
από Jordan VB 6 Σεπτέμβριος 2007
Αυγ 1
SFA
sweet fuck all. Amounting to nothing or very little
Wow what a waste, i did SFA this weekend.
από Dan 24 Ιούλιος 2004
Ιουλ 31
A phrase that is used when someone is offended by something you said. This phrase then removes all the offensiveness of the previous statement, making it all good.
Ryan: That chick has nice tits!
Rob: Damn, that's my sister!
Ryan: I'm just sayin'
Rob: Oh, okay, it's cool.
από Ryan OVB 22 Ιούλιος 2005
Ιουλ 30
When you are walking past someone in close proximity and your body parts touch theirs. Thus, making you feel uncomfortable.
1) Dude, that guy so just brushed the horse up on me.

2) Did that guy just brush the horse? I swear I felt his fupa on my back when he passed by me.
από Trixie Sadler 28 Ιούλιος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×