Απρ 29
The process of introducing a formerly cool person to a product or idea that attempts to make them cool again. Reinventing an individuals public persona through assocation or action.
Joe just had a hip replacement - he ditched his 20 year old CD Walkman for a new IPod.

Quentin Tarrantino gave John Travolta a 'hip replacement' with Pulp Fiction.
από Gavin Thiesfield 19 Απρίλιος 2007
Απρ 28
To check your email, myspace, facebook, blog, and/or any daily essential websites.
Check your vitals.

Get off the computer, whore. I need to check my vitals.

Hey, wanna go get something to eat?
Sure, but lemme finish checkin' my vitals first.
από malmix 19 Απρίλιος 2007
Απρ 27
like a part-timer or a full-timer, but one major difference, a free-timer has no job. they have a lot of free time, so they are therefore a free-timer.
kaatisu: so, what do you do during the week?

girl in club: oh, im a free-timer.
από Kaatisu 21 Ιανουάριος 2007
Απρ 26
One is so patriotic that they would gladly mate with the American flag.
Stephen Colbert is a flagaphile.
από David Altena 18 Απρίλιος 2007
Απρ 25
A form of storage for clothing which requires no hangers, drawers, doors or effort. Simply drop on the floor and you have a floordrobe.
We have a very stylish colonial-style his and hers walk-on floordrobe at home.
από Melander 16 Απρίλιος 2007
Απρ 24
When a website or website link leads you to believe you will be seeing pornography or some other sexual material, when in fact this offer is false or misleading.
"Man, I thought that email was totally my ticket to free porn, but it ended just being home loans and pay sites! What a clicktease!"
από Whitney R. 11 Απρίλιος 2007
Απρ 23
Make you very upset or sad, or ruin your whole day.
"Dude, don't worry about him, he's just tryin' to break your crayons. Just let it slide."
από Irish Dave 15 Απρίλιος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×