Ιουλ 15
Short form of good looking out, meaning "thank you"
"Yo you gave ol' girl my number for real? Good lookin'."
από D-Money 21 Απρίλιος 2004
Ιουλ 14
a get-together consisting of close friends, partying and drinking.
We're having a kickback at Trent's house for the homecoming alumni.
από lindsay 18 Μάρτιος 2004
Ιουλ 13
a particular lure used in the sport of fishing that has a superior quality above others with its class.
ie. to use such a lure
I better win now, I've been masterbaiting all day long!!!!
από Genius 27 Φεβρουάριος 2004
Ιουλ 12
The act of breaking the tether that AT&T has on your iPhone.
Once I jailbreak my iPhone I can use my T-Mobile card to make calls anytime I want.
από ZG 10 Ιούνιος 2008
Ιουλ 11
A cell phone which copies the look and features of an iPhone.
I heard that Samsung is coming out with an iPhoney this summer.
από SC Robinson 10 Ιούλιος 2008
Ιουλ 10
The condition of somebody that is unable to deal with life, usually found sitting around a neglected apartment with bad hair and bad outfit.
I saw Kenny at our high school reunion, he's still living with his parents and saving up for a camaro ...totally self helpless.
από pixelfairy 24 Ιούνιος 2008
Ιουλ 9
sep
Someone Else's Problem
I thought we would have problems with that project, but it's SEP now that the manager has been fired.
από salamandir 18 Μάιος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×