Ιαν 10
The akward cuddle between two friends who are not trying to go to far
Man she jus wanna friendship cuddle
από max bucannan 1 Ιανουάριος 2016
Ιαν 9
an explosion of bitchiness
when someone/something pushes you so far that you just bitchplode
"Dude... I was just joking and then she just had a massiv bitchplosion"
από lovin'sanDwich3z 31 Δεκέμβριος 2015
Ιαν 8
Finna get crunk is when someone asks you if are ready to turn up/party or get lit.
Person 1: "You guys finna get crunk?!
Person 2: " hell yea finna get crunk! ✌🏽️"
από Kay Nava 1 Ιανουάριος 2016
Ιαν 7
Where you are when everything has gone wrong!
Lost the big sale, and now we're up shit street!
από mahatmacoat99 2 Ιανουάριος 2016
Ιαν 6
Manly tits or saggy man boobs
That fat guy over there has some beefy tits
από dickslapyou2015 1 Ιανουάριος 2016
Ιαν 5
(noun): a state of mind carrying a degree of similarity to mindfuck; when one is so incredibly overwhelmed by positive emotion and/or refusal to believe in the concurrent situation that the only words traversing both their brain and mouth are 'wow' and 'fuck'.
He was unable to speak for the sheer amount of wowfuck clouding his brain as he found her in his arms.
από DélicateDevotchka 2 Ιανουάριος 2016
Ιαν 4
What people say when they dun understand what the fuck ur saying
A: Hey, is quantum mechanices a form of elopitcly?
B: ??
από Jun Sang Park 24 Μάιος 2008
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×