Ιαν 2
Phrase used to describe a disappointing situation. Like you got all excited for it and it wasn't all that great.
You: This party sucks!
Me: Yeah, I don't know why I shaved my balls for this!
από Some wiseman 1 Ιανουάριος 2015
Δεκ 31
12 months of absolute hell and fuckery
TV: -Ball drops-
Everyone: WOOT WOOT ET IS YEAR 2014
Person 1: -sarcastic- yay, another 12 months of fuckery and hell
από EnderWright 28 Δεκέμβριος 2013
Δεκ 30
Dull pain in wrist and thumb from swiping left so much.
I got the Carpal Tinder Syndrome from all the hags in my area.
από JS4NE1 30 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 29
To make up a rap as you go. Could be a battle, a poem, or just a rap.
I sit here spittin weird on this teen geared urban dictionary/
hopin the votes of my definition hit high notes like a canary/
So don't lose your skill and become sick and senile/
And as long as it ain't prewritten its kickin a freestyle/

By Me three seconds ago
από Jake 19 Δεκέμβριος 2003
Δεκ 27
A friendship, most often between a man and women, that you do everything that you would when dating, but without romantic or sexual behavior. Many people assume the two of you are dating when in public. Note: Neither party wants something more out of the relationship.
How long have those two been dating?

They aren't.
Is he at least getting some?
No, they are just friends with penalties.
από heylookatthat 24 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 26
On my way to steal your girl.
*Hair & outfit on fleek, driving a new car"
Guy: I'm omw2syg
από SMY 24 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 25
When someone or something, is acting asinine.
Santa forgot my house....what a fucking ass jacket.
από SantaFucksRaindeer 2 Δεκέμβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×