Απρ 28
A one reply bitch is someone who replies with simple words like: "yeah, okay, cool, nice, alright, yep, whatever, nope," etc
John: "My damn girlfriends mad, she keeps replying with okay"
Steve: "She seems like a big one reply bitch"
από LittleDumpling 13 Μάρτιος 2015
Απρ 27
adj., A person who has a limited posterior. One who cannot fill out a pair of jeans.
That there is a sad case of lackoass.
από stageguy 25 Φεβρουάριος 2011
Απρ 26
The sense of let down after your cat, dog, or spouse does not recognize your fart with as much enthusiasm as you were feeling it deserved.
I was suffering from post fartum depression when Whiskers only lazily looked up and closed her eyes.
από Ae5Ea8 3 Φεβρουάριος 2015
Απρ 25
To offer prayer as a concrete solution to a problem. To, literally, run the issue "up the ladder" and wait for God to figure it out, thereby relieving you of taking any real action.
I asked the director off my daughter's school if we could switch teachers. She smiled and told me she would pray about it. She totally pray punted the issue.
από Witty mommy 3 Σεπτέμβριος 2014
Απρ 24
The correct response to the question "what it is".
Man 1: Yo, what it is!
Man 2: You already know.
από The23rdfnordian 3 Σεπτέμβριος 2007
Απρ 23
A lack of breast implants. Real boobs. Titties with no silicone or saline.
I swear I am the only chick in this entire gym with sansplants. Whatever. I'm rolling with it.
από Witty Mommy 27 Ιανουάριος 2015
Απρ 22
Something that happened earlier.
She called me later ago, so I am going to call her back.
από cmc53 23 Φεβρουάριος 2011

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×