Αυγ 24
the medical condition causing pain in the wrists after playing guitar hero for an extended amount of time
"Man my wrists hurt from my guitarthritis"
"You sure its not from jackin' it?"
από Bojangles Mother 8 Απρίλιος 2008
Αυγ 23
1.A car that is wrecked, totaled or not drivable.
2.A very old car that needs a lot of servicing.
3.A car that is a lemon.
4.Any car that either looks like it will, or has fallen completely apart while someone was driving it
Clint took his doom buggy in the shop. But they told him there was nothing more they could do and suggested that he buy a new car.
από Tara Hunt 10 Φεβρουάριος 2007
Αυγ 22
from the very start, or from the beginning
I never believed that boy's BS story from the gitgo.
από herbana 19 Οκτώβριος 2006
Αυγ 21
v.
1. To gain entry; to connect, as to a network.
2. To enter or connect by deceptive or unscrupulous means, esp. with malicious intent.
"He tried to jack in and take down their group from the inside after he heard what they were saying about him behind his back."
από tlc 20 Νοέμβριος 2004
Αυγ 20
A game that can be played in large meetings. The players write down management-nonsense word like "Out-of-the-box-thinking", "Synergy", "Content streamlining" etc. in a 5 by 5 square bingo card.
If a word or phrase is used during the meeting you check the box. When you get a five box line (horizontally, vertically or diagonally ) you shout "BULLSHIT!" and win.
Company bigshot fancypants: "And that is why this merger is going to benefit shareholder value by creating value driven content.

You: "BULLSHIT BINGO!"

Company bigshot fancypants: "You're fired!"
από Domestic violins 27 Απρίλιος 2008
Αυγ 19
To draft off of, when cycling. often said to friends
Dude,if you're hurting, grab a wheel before we hit this hill
από Yitah 27 Ιανουάριος 2004
Αυγ 18
To be reprimanded via sms messages on a mobile (aka cell) phone.
"I was suppoesed to take her out for dinner but I stayed with me mates at the pub and boy did she give a right thumb lashing."
από Alberto Rosso 14 Αύγουστος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×