Ιουν 13
BCG
Birth Control Glasses. Generally a military term which refers to the large, blocky glasses issued to military personnel who require the use of corrective lenses.
Man, these BCGs make me look like a complete idiot.
από Nemesis 16 Απρίλιος 2004
Ιουν 12
A form of government with one person exercising absolute power and unrestricted control in a government who regularly disregards opinions, petitions or mandates of the people or elected representatives.
The misguided War On Terrorism has turned the United States of America from a Democracy to a Decidership.
από Jason Beam 1 Μάιος 2007
Ιουν 11
The pasty white tan of a person who works over eighty hours a week and never gets any sun.
Bill's been doing a lot of hours lately -- he's really working on his programmer's tan.
από Mike Ellis 9 Απρίλιος 2004
Ιουν 10
To move one's hands and arms expressively while talking bollox.
As he got more and more drunk, he was not only loud, he was testiculating wildly.
από David Earle 16 Απρίλιος 2004
Ιουν 9
The person you have or will have carnal relations with, but never a serious relationship.
"Do you like my chew toy for the night? I met him on the dance floor..."
από Bobalicious Brown 30 Απρίλιος 2007
Ιουν 8
when you use myspace to spy on ex-boyfriends, ex-girlfriends, ex-friends or even your ex-boyfriend's ex-girlfriend's ex-boyfriend's baby momma.
my boyfriend caught me myspying on my ex-boyfriend's ex-girlfriend. busted.
από sick bastid 27 Οκτώβριος 2006
Ιουν 7
Adjective form of the word "struggle," but also applicable in cases where the literal meaning of "struggle" or "struggling" may not be entirely appropriate; problematic.
Mitch: Man, I'm failing my English 101 class.
Ted: That's pretty strug.
από He Hate Me 30 Ιούλιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×