Οκτ 22
Aussie, Irish, Scottish, English slang

Fantastic. Wonderful.
Ahh she's tops mate. Reeaaal tops.
από christopher 20 Ιανουάριος 2004
Οκτ 21
Highy dependable. Used to describe someone/something that happens consitently, as bleach always fades fabric.
Boy: Did you finish the check list?
Girl: Yeah, I got it all done.
Boy: Girl, you fade like bleach!
από KateTheGreat308 5 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 20
Vomit; generally chunky in nature.
He hurled in my car and now there's a lake of chunder in the back seat.
από Orius 4 Σεπτέμβριος 2002
Οκτ 19
The daily commute to school, work, home, etc.
After five, time to commence the idiotarod sled race to home.
από Shane C. 28 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 18
A person who is exceptionally bad at everything.
Stefan is a dork. Give him anything to do and he'll screw it up. Jackass of all trades.
από Devin84 30 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 17
The act of moving your desk with your feet, without getting out of it.
Eva: I'm too close to the door, can you flintstone over please?

Tashina: Sure thing and while I'm flintstoning, I can pick up the pen you dropped
από EvaF 29 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 16
A person who can slow down an entire group.
A person who requires constant help or attention from some one else.
What an anchor! She helled up an entire line at the check out for no reason.
That gut is such an anchor. He made us all wait half an hour so he could go kill a badger.
I do not want to bring Dave any where. He is such an anchor. A short trip takes all day with him.
από TFT1974 25 Μάρτιος 2007
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×