Μαρ 29
the act of shaving with razor; not an electric shave
"Hey man, do you use Norelco?" "No way, I shave acoustic!"
από ExtraFine 12 Αύγουστος 2004
Μαρ 28
The act of participating in obviously pointless activities as an expedient alternative to actually expending effort to fix a problem.
Signing an email petition to stop rampant crime is slacktivism. Want to really make your community safer? Get off your ass and start a neighborhood watch!
από 1Spectre4U 21 Οκτώβριος 2003
Μαρ 27
1)to be completely enamored with someone/something.
2) the flighty exciting feeling you get when you think about/see the object of your affection.
3) romantically excited (i.e.: aroused)
4) the ever increasing acceleration of heartbeat and body temperature as a result of being engulfed amidst the exhilaration and joy of being/having a romantic entity in someone's life.
When he smiled at her, the rush of warm, fuzzy, excited sensations that filled her made her realize she was completely twitterpated with this man.
από Amber 25 Μάρτιος 2003
Μαρ 26
The art of playing the rules instead of playing a game. For example, trying to work out a walk in slow-pitch softball. Swing the bat, you puss!

Also applicable to weenies who demand free throws after the slightest contact in a pick-up basketball game and d-bags who take yardage penalties in backyard football games.
Pops: Hit it out of the park, boy!
Son: Don't pressure me, I'm trying to work the count.
Pops: Don't play lawyer ball, son.
από Harris Bergstein 18 Δεκέμβριος 2006
Μαρ 25
It means "really??" or "no way!!"
Me: "She was talkin' mad shit bout me"
My Girl: "Say word!"
από Symone..AKA Ill NANA 17 Δεκέμβριος 2003
Μαρ 24
A question that usually requires a long answer. A close relative of stupid question and rhetorical question.
Joan: I have a quick question for you. How do you solve for "x" in this complex differential equation?

Bob: Uhhhhhh...
από kneb 7 Δεκέμβριος 2006
Μαρ 23
A college-age girl who kisses other girls in bars and clubs, usually for attention and the approval of men.
A BISEXUAL girl kisses girls at home when no ones looking.

A BARSEXUAL girl only kisses them in places that charge a cover.
από T. 22 Αύγουστος 2005

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×