Νοε 18
your day job, or a job that help pays the bills but it's not what you really want to do.
what's your clark kent job?
από gabe tolliver 23 Νοέμβριος 2003
Νοε 17
To be upset, or angry and to have one's panties in a bunch.
Sally's bunched because she doesn't have a date to the dance.

Tim's all bunched up because he didn't prepare for the board meeting.
από JerseyLinds 22 Αύγουστος 2006
Νοε 16
Pretending to enter and store someone's phone number into your mobile phone after they generously offer up their phone number and say "Take my number and give me a call sometime"
Jeff: Why did you take that loser's number and tell him you'll call him?

Chris: Don't worry dude, it was a "fake take"
από dmcormond 14 Ιούνιος 2007
Νοε 15
a bottle of beer, due to its effects on brains.
the game's about to start, toss me a brain grenade Jack.

Heineken or Guinness?
από McInnes 26 Ιανουάριος 2006
Νοε 14
When a group of people, usually three or more, all simultaneously text others not present, instead of conversing with each other.
We were got together for a drink last night but ended up having a text social instead.
από shann81 23 Απρίλιος 2007
Νοε 13
To associate with a large group of people. To travel/go out with a large entourage.
Don't mess with Tyrone. He rolls thick.
από TheEgg 24 Φεβρουάριος 2004
Νοε 12
A gift for a new mother, typically an expensive piece of jewellery. "Pushing" refers to labour of childbirth.
So what did she get as a pushing prize?

She got a diamond ring, it's gorgeous!
από 887898 2 Δεκέμβριος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×