Ιουλ 9
Bruce Willis' signature phrase from Die Hard.
Yippie Ki-Yay motherfucker!
από Gumba Gumba 1 Μάρτιος 2004
Ιουλ 8
A chick so hot that you wouldn't care if she walked up and crapped on your waffle. In fact, you'd probably welcome it. Coined by Adam Carolla.
She's no waffle-crapper but I'd hit it.
από Daddyman 3 Δεκέμβριος 2004
Ιουλ 7
The fiercest digit known to man.
7 is the fiercest digit because 7 8 9. Ha
από dumbass 19 Ιούλιος 2003
Ιουλ 6
To step up to a challenge; to toughen up; to make something happen, as opposed to just bitching about it; taking charge of a situation. The feminine variation of "cowboy up."
Maria: My boyfriend treats me like shit, but I'd be alone without him.
Joanie: It's time to cowgirl up and leave his sorry ass.
από puma_blues 29 Μάρτιος 2004
Ιουλ 5
The constant desire to have the newest, flashiest, fastest, shiniest gadget available, even if the one you just bought is only two months old and still works great.
Your iPhone makes me horny with unconrollable technolust.
από Tailspin 18 Οκτώβριος 2003
Ιουλ 4
A word used to describe people from the United States without confusing them with people from South America.Also used when the word American cannot be thought of.
United Statians are some of the luckiest citizens in the world.
από Bam-Bam for Emily 26 Φεβρουάριος 2006
Ιουλ 3
The hype surrounding any product Apple unveils.
Claims that the iPhone will change the world are all part of the iPerbole surrounding the cultish company.
από Mark Hengel 14 Ιανουάριος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×