Αυγ 31
The act of people in an elevator staring up, uncomfortably, at the numbers as they light up when the car moves. Practiced out of nervousness.
When the elevator began moving, silence ensued as each person practiced their elevision.
από Kevin Black 23 Αύγουστος 2007
Αυγ 30
The irrational fear of palindromes (words that read the same forwards and backwards).
Dude 1: Hey, what's your name?
Dude 2: Bob.
Dude 1: AAAAAAAAAAH! *Runs and hides behind sofa*
Bob: Wow.
Dude 1: AAAAAAAAAAH! *Runs away and falls down stairs*
από Lucky Luc 1 Απρίλιος 2005
Αυγ 29
Getting grounded from the family computer.
"That's it, you are under mouse arrest mister!" - Your mom after discovering your pornfolio
από Jason 8 Σεπτέμβριος 2004
Αυγ 28
A late night summons -- often made via telephone -- to arrange clandestine sexual liaisons on an ad hoc basis.
The student's mother was ignorant of her son's booty calls.
από AEAizzle 27 Δεκέμβριος 2005
Αυγ 27
When your cell phone accidentally calls someone you did not mean to while on your person.
I called her a fucktard. She heard cause my phone butt dialed her.
από Laurie 16 Ιανουάριος 2004
Αυγ 26
STFU in the parlance of Yoda. Acronym for "the fuck shut up."
"Stupid your argument is. TFSU you should." - Yoda
από JoshVan 22 Αύγουστος 2007
Αυγ 25
The female version of jack off: unassisted autoerotic stimulation.
Her boyfriend was out of town, so she got in the hot tub to jill off.
από Brown Sugar 18 Μάρτιος 2003
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×