Μαϊ 27
Repeats with new scenes. Originated from The Office: NBC wanted to spice things up a bit without creating more episodes, so they cut new scenes into their old episodes.
"Did you see that newpeat of Jim and Pam from the office last Thursday?"
από b to the rizzle 20 Μάρτιος 2007
Μαϊ 26
The entirety of creation that relates to one specific, narcissistic individual. Used to indicate that a particular person has knowledge only of him or herself -- their universe consists only of them.
If you moved outside of your youniverse for five seconds you'd understand that people aren't homeless out of choice.
από antimorph 9 Μάιος 2007
Μαϊ 25
To manipulate events and situations in order to make a person believe that he or she is crazy.

From the 1944 movie with Charles Boyer and Ingrid Bergman.
He kept stealing her keys and putting them in the freezer in order to gaslight her.
από wolfie toutomoutochan 11 Φεβρουάριος 2005
Μαϊ 24
What Was I Looking For? Acronym for phrase describing wasting time sufing online, with no results.
Yikes, I've been surfing online for 7 hours and everybody's mad at me, plus I haven't found anything useful or important. WWILF?
από Noll 10 Απρίλιος 2007
Μαϊ 23
An insincere apology or expression of regret, often blaming the aggrieved party for being offended or bringing up an irrelevant topic to distract.
"Did you hear Don Imus' nonpology the other day? Like his racist remarks are actually the result of rap music."

"I really get tired of politicians' nonpologies. All they're really saying is they're sorry they got caught."
από stogoe 24 Απρίλιος 2007
Μαϊ 22
Indifference; to be used when one simply does not care.
A: What do you want for dinner?
B: Meh.
από Harold Lauder 16 Νοέμβριος 2002
Μαϊ 21
the crack in a monopoly board.
The dice landed right on the puzzle butt.
από miggie 30 Απρίλιος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×