Μαϊ 13
The particles of air contaminated after someone or something lets out gas.
You contaminated my air with your farticles!
από ThreePts 24 Οκτώβριος 2005
Μαϊ 12
An expression foretelling a person's doom or demise. Originated from the fact that a murdered person's body decomposes and then provides fertilizer for grass, hence the "ass" becoming grass.
Your ass is grass if she gave you head while we were dating.
από Satan 25 Μάρτιος 2005
Μαϊ 11
really tight jeans worn by a man
Damn Bell's got his nut huggers on today
από kevin 27 Φεβρουάριος 2003
Μαϊ 10
Slang for a sandwich, usually store bought.
Brian: What are we going to eat, fool?
Mike: Let's just grab a sando from safeway then start driving cus I gotta get my head cold.
από Sir Michael 5 Μάιος 2008
Μαϊ 9
When a female you are interested in casually reveals that she has a boyfriend (intentionally or otherwise).
I was about to ask her out but then she dropped the boyfriend bomb.
από nomes 21 Δεκέμβριος 2005
Μαϊ 8
European slang for Cellular Telephone
While I'm out, you can reach me on my handy.
από Vengo 25 Μάρτιος 2003
Μαϊ 7
The ultimate, above all, the best, top, something that nothing is better than. Also Über
I'm Über confused...
από PHaNuBiS 28 Μάρτιος 2003
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×