Ιουν 26
The philosophy that when you die, your soul goes up on a roof and gets stuck. (George Carlin)
"I don't believe in rencarnation I am a strong Frisbeetarianist."
από Randi® 1 Απρίλιος 2004
Ιουν 25
using email to back out or ditch on plans, dates and even relationships.
he didn't want a confrontation so he decided to email bail on the chick he promised to call last night.
από em bee kay 18 Ιούνιος 2008
Ιουν 24
(adj) Something which arouses no interest at all.

Used to politely avoid admitting this, which indirectly expresses your indifference.
Yes, your bottle cap collection is interesting.
από Prof. Wetwang 4 Αύγουστος 2004
Ιουν 23
The common practice of men, where after using a public restroom, instead of actually washing their hands, they simply slightly dampen them under the sink and then dry them on the pants or a paper towel. Thus giving the illusion that they did in fact wash their hands.
She ragged on you about washing your hands? Why didn't you do a courtesy wash?
από Taliesinson 10 Ιούλιος 2008
Ιουν 22
Porn created with the game Spore.
"Hurry up and watch that sporn on Youtube before it gets removed."
από sporn 10 Ιούλιος 2008
Ιουν 21
A sexually explicit animated icon used in chat conversations.
Pat really got me in trouble with my boss when he unleashed his new bukake eroticons in our MSN chat while I was doing a presentation to a group of investors.
από Juan "The Garrioch" Hefe 17 Ιούνιος 2008
Ιουν 20
Intentionally posing in other people's photos, for a later surprise.
Usually people making funny faces in the background, without the knowledge of the main subjects of the photo.
Jim is always photobombing, he messed ups some of the best photos from the wedding.
από U8IK 6 Μάιος 2008
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×