Δεκ 24
The fattest, oldest pimp this side of the north pole.
Santa has three hoes. Damn that's jolly.
από Skin-Nerd 17 Ιούλιος 2005
Δεκ 23
A person who always kicks back, kicks it, relaxes. One who rarely shoulders responsibility and avoids stress and anxiety.
Jake is either grafted to the couch, the back yard hammock, the lounge chair, or the lazyboy... or still in bed.
από jim christ 20 Δεκέμβριος 2006
Δεκ 22
A phenomenon where the Christmas season starts earlier and earlier each year.
If they don't keep the Christmas creep under control, the season will start in June before we know it.
από quackle 19 Απρίλιος 2005
Δεκ 21
Mixed celebration of Hannukkah and Christmas for Christian/Jewish families. Originated from The OC.
Happy Chrismukkah: Eight days of presents, followed by one day of many presents.
από iceboots 5 Ιούλιος 2005
Δεκ 20
a happy time in one's life when one is not employed and is not wanting to be employed
people wonder how I pay my bills when I'm on funemployment
από JBMason 17 Μάρτιος 2004
Δεκ 19
Girl who only talks to you for help with her classes.
"Yo, who was that chick at the union?"
"Nothing, grade digger"
από localhoax 13 Δεκέμβριος 2006
Δεκ 18
To position oneself on a subway platform such that, when the passenger steps off the train at his destination, he'll be as close as possible to the exit or stairs to his transfer. Used and done often in the nyc subway system.
Sorry, I can't talk with you while we wait for the train. I've got to prewalk to the end of the platform.

I save time prewalking.
από OfEternity 30 Οκτώβριος 2005

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×