Ιουλ 20
This is a less offensive way of saying "Jesus Christ"

It originated with the movie 'The Faculty'. In the real version, one of the characters exclaimed "Jesus Christ!" but in the edited TV version, they had it changed to "Cheese and rice!"
Guy #1: Aliens landed on Earth!
Guy #2: Cheese and rice!
από crowdish 15 Νοέμβριος 2003
Ιουλ 19
v. Expression used by rough older British blokes to describe taking a really big piss when they've not been to the bathroom for a while.
"Dave - hold on a second. If I don't Empty a Leg right now I'm gonna piss myself!".
"No worries, mate."
από Satandog 30 Μάρτιος 2006
Ιουλ 18
What someone would say to insinuate that it was their style, or that it was the way they usually do things.
Yo man so did you already hit it or what?

Yeah, you know that's how I roll.
από Jessicka. 5 Ιούλιος 2006
Ιουλ 17
A female 'friend' who shows no outward interest in you, but will go all out to prevent you from hooking with other women by slagging you behind your back.
I was so ready to hook up with the sheila, but annie date shielded me.
από yoohoo 7 Μάιος 2003
Ιουλ 15
Short form of good looking out, meaning "thank you"
"Yo you gave ol' girl my number for real? Good lookin'."
από D-Money 21 Απρίλιος 2004
Ιουλ 14
a get-together consisting of close friends, partying and drinking.
We're having a kickback at Trent's house for the homecoming alumni.
από lindsay 18 Μάρτιος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×