Αυγ 7
"For The Win."

An enthusiastic emphasis to the end of a comment, message, or post. Sometimes genuine, but often sarcastic.

Originated from the game show Hollywood Squares where the result of the player's response is expected to win the game.
Bob: Your 1up t-shirt rocks
Sally: 1up t-shirts ftw.
από Zakko 16 Δεκέμβριος 2005
Αυγ 6
A shortened version of "obvious" or "obviously."
That girl is obvi 20 pounds overweight.

Are you going out tonight?
Obvi!!
από anm4a 28 Ιούνιος 2004
Αυγ 5
A shortened form of "what cheer!"

A greeting between friends, used mainly in London. Also spelled "wotcha."
"Wotcher, Harry!"

-Harry Potter and the Order of the Phoenix
από Lisa Radcliffe 11 Απρίλιος 2005
Αυγ 4
A person who is not only ignorant, but is also an asshole.
από Anonymous 20 Μάρτιος 2003
Αυγ 3
The person who used to be, but is no longer your next door neighbor.
I invited my ex-door neighbor from California; I hope you don't mind.
από Jeul 27 Ιούνιος 2007
Αυγ 2
The empty feeling that comes from finishing the seventh book in the Harry Potter series and realizing there will be no more.
Lucy started reading the Golden Compass books to fight her post-Potter depression but she said she just kept waiting for Voldemort to show up.
από Iva-Marie 29 Μάρτιος 2007
Αυγ 1
adj. - when something is "just right." Not too hot or too cold, not too big or too small, etc.
"Are you hungry?"
"Naw man... I'm baby bear."
από Jeff Gill 9 Δεκέμβριος 2004
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×