Ιουν 12
A point in a conversation where you say something that you really didn't mean to.
I told Robin that I saw Mike with some girl at the movie theater last night. It just came out of my mouth like Word Vomit.
από MoonCricket 25 Νοέμβριος 2004
Ιουν 11
Driving techniques and car mods aimed at increasing your gas mileage to the absolute max. Often practiced with a Toyota Prius or other hybrid vehicle.
Yoshi is hypermiling cross country this week. He is trying to go from Chicago to LA on one tank of gas!

από nogas 7 Απρίλιος 2007
Ιουν 10
An adjective used in hip-hop culture to describe someone who is considered to be well respected, coming from a combination of the words "true" and "real".
Trill ass niggaz keep it true and real.
από Letgo 23 Απρίλιος 2003
Ιουν 9
Apple's iPhone before activation. Refers to how useless it is when it can't do anything, and its striking resemblance to a brick.
I can't activate my iPhone, so I'm sitting at my computer crying and staring at my iBrick.
από thesadmonkey 30 Ιούνιος 2007
Ιουν 8
a person who does not wash their hands after urinating is placed on the 'yellow list', or they are 'yellow listed'
Co-worker: You may want to double up on the hand sanitizer after shaking hands with Edith, she was yellow listed last week.
από katydid 11 Ιανουάριος 2008
Ιουν 7
Yay
n;
Slang for Cocaine, popular in California's Bay Area.

Syn;
blow,coke,snow.
I'm so strung out from all the yay last night
από Bookworm 2 Φεβρουάριος 2005
Ιουν 6
That 5 - 10 minute nap that you have to take when your body is completely exhausted and your mind is over stressed. Happens if you want it or not, and you usually wake up feeling like you've had a full night's rest.
Joe pulled watch on my post so I could grab a combat nap.
από stikjock 30 Αύγουστος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×