Μαρ 27
1)to be completely enamored with someone/something.
2) the flighty exciting feeling you get when you think about/see the object of your affection.
3) romantically excited (i.e.: aroused)
4) the ever increasing acceleration of heartbeat and body temperature as a result of being engulfed amidst the exhilaration and joy of being/having a romantic entity in someone's life.
When he smiled at her, the rush of warm, fuzzy, excited sensations that filled her made her realize she was completely twitterpated with this man.
από Amber 25 Μάρτιος 2003
Μαρ 26
The art of playing the rules instead of playing a game. For example, trying to work out a walk in slow-pitch softball. Swing the bat, you puss!

Also applicable to weenies who demand free throws after the slightest contact in a pick-up basketball game and d-bags who take yardage penalties in backyard football games.
Pops: Hit it out of the park, boy!
Son: Don't pressure me, I'm trying to work the count.
Pops: Don't play lawyer ball, son.
#ghey #weaksauce #lameburger #attorney #liberal
από Harris Bergstein 18 Δεκέμβριος 2006
Μαρ 25
It means "really??" or "no way!!"
Me: "She was talkin' mad shit bout me"
My Girl: "Say word!"
από Symone..AKA Ill NANA 17 Δεκέμβριος 2003
Μαρ 24
A question that usually requires a long answer. A close relative of stupid question and rhetorical question.
Joan: I have a quick question for you. How do you solve for "x" in this complex differential equation?

Bob: Uhhhhhh...
#stupid #question #unnecessary #dumb #rhetorical
από kneb 7 Δεκέμβριος 2006
Μαρ 23
A college-age girl who kisses other girls in bars and clubs, usually for attention and the approval of men.
A BISEXUAL girl kisses girls at home when no ones looking.

A BARSEXUAL girl only kisses them in places that charge a cover.
από T. 22 Αύγουστος 2005
Μαρ 22
Absent Without Official Leave: A term used in the United States Military to describe a soldier or other military member who has left his or her post without permission (usually in disagreement with a particular order). This is one of many military terms that has trickled down into everyday speech among civilian populations.
Private Johnson went AWOL after he received an order to join major combat forces in Iraq.
από Postman 25 Ιανουάριος 2005
Μαρ 21
A characteristic, mannerism, or appearance of a person, either subtle or overt, which implies unique, eccentric, creative, adventurous or unconventional thinking.
David Crosby refers to long hair as a freak flag in his song Almost Cut My Hair. "I feel like letting my freak flag fly."

Movie Character Ben compliments Meredith in The Family Stone, "You have a freak flag...you just don't fly it."
#weird #cool #down #sick #ill #happening #rad #twisted #freak #space cadet
από Anthony T. White 22 Μάιος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×