Αυγ 26
STFU in the parlance of Yoda. Acronym for "the fuck shut up."
"Stupid your argument is. TFSU you should." - Yoda
από JoshVan 22 Αύγουστος 2007
Αυγ 25
The female version of jack off: unassisted autoerotic stimulation.
Her boyfriend was out of town, so she got in the hot tub to jill off.
από Brown Sugar 18 Μάρτιος 2003
Αυγ 24
The opposite of emasculate. To grow one's balls back after they have been shrunken by an especially effeminate activity.
God, the girlfriend dragged me to go see License to Wed... it was terrible. I had to remasculate afterwards by watching Die Hard: The Bloody Retribution.
από The C-Man 1 Αύγουστος 2007
Αυγ 23
Dried stains of kebab juice, curry sauce or gravy all over your shirt from messy eating.
That's an impressive dinner badge you've got there. What did you eat, pizza?
από Upper Class Twit 17 Αύγουστος 2007
Αυγ 22
hXc
Abbreviation of hardcore, often related to or dealing with music from the hardcore genre. Also used to describe actions or styles.
"Have you heard of (band name)? They're so hXc"

"That was awsome the way you pwnd that n00b hXc."
από Spencer Robinson 7 Αύγουστος 2005
Αυγ 21
When you think about something 24/7 and you cant get it off your mind, like craving drugs.
I'm feening for some ice cream.
από Naray 22 Απρίλιος 2005
Αυγ 20
Short for Wireless High-Five, used when you want to give a friend a high-five, but you are further then arms reach from each other. It doesn't involve any physical contact.
Benj: That $30 burger from Maccas was teh pwnz
Timmy: Wifive!
από Benj 27 Μάιος 2007
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×