Φεβ 29
The art of telling another person off, belittling them or calling their momma fat, while in the heat of competition.
Man, your mamma so fat she got her own zip code!

You can't play madden dawg cause you broke ass and your plays are weak!

Senator Obama was talking smack about President Bush.
από Spada 26 Μάρτιος 2005
Φεβ 28
When you're in da club with a stack, and you throw the money up in the air at the strippers. The effect is that it seems to be raining money.
After Leroy finished trapping for the night, he went to the strip club, got 10 stacks, and made it rain inside the club the whole night.
από bert2 14 Σεπτέμβριος 2005
Φεβ 27
First lady I'd like to fuck.
Laura is a flilf in the ass.
από George W. Bush 13 Μάιος 2005
Φεβ 26
WSD
"Write Shit Down". A popular method of organization. Works equally well in one's personal or professional life.
Dude, you don't need ritalin. Just use the WSD method - trust me, you won't forget things anymore and you'll actually get them done!
#organizition #self help #add #writing #hyperactive #forgetful
από Broman in NY 27 Ιούλιος 2007
Φεβ 25
Feeling of want or need for something or someone that a friend might have.

People often experience frienvy when a close friend of theirs loses weight, gets a promotion, or finds a new boyfriend/girlfriend.
Jackie was filled with frienvy as she walked through the halls with her best friend Tracey, because all of the guys were complimenting Tracey on her hot new look.
#envy #envious #jealous #jealousy #hating
από KASEY LEANN 9 Ιούνιος 2006
Φεβ 24
A film released during the last two months of the year with a big cast and 'important' subject matter to attract the attention of the Academy.
"'Good Will Hunting' and 'I am Sam' are sickening examples of Oscar bait."
από Creedmoor 11 Οκτώβριος 2004
Φεβ 23
the definition of someone who will "try" anything sexual.
person 1 : whats your sexual preference?

person 2 : hey man i'll do anything, im TRI-SEXUAL
από David Towle 3 Ιούνιος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×