Ιουν 9
The person you have or will have carnal relations with, but never a serious relationship.
"Do you like my chew toy for the night? I met him on the dance floor..."
από Bobalicious Brown 30 Απρίλιος 2007
Ιουν 8
when you use myspace to spy on ex-boyfriends, ex-girlfriends, ex-friends or even your ex-boyfriend's ex-girlfriend's ex-boyfriend's baby momma.
my boyfriend caught me myspying on my ex-boyfriend's ex-girlfriend. busted.
από sick bastid 27 Οκτώβριος 2006
Ιουν 7
Adjective form of the word "struggle," but also applicable in cases where the literal meaning of "struggle" or "struggling" may not be entirely appropriate; problematic.
Mitch: Man, I'm failing my English 101 class.
Ted: That's pretty strug.
από He Hate Me 30 Ιούλιος 2006
Ιουν 6
The act of riding a train in any method except inside the train cars. In other words, it's the equivalent of Ghost riding a train.

Usually the act is performed by hanging onto the back, sides, or top of the train while the train is in motion.

The most common target are passenger trains (due to their ease of getting on and off the train at stations) primarily as an extreme sport.
There are some awesome videos on Youtube of trainsurfing.
από Arthur D. 29 Απρίλιος 2007
Ιουν 5
Means Above and Beyond the Call of Duty. Means very good.
That food was A and B the C of D
από zanec 23 Ιούλιος 2005
Ιουν 4
An extra dose of courage and the tendency to go beyond one's usual physical limits when being filmed or photographed (from action sports such as skateboarding, snowboarding, and extreme skiing).
I was a bit nervous being the first to hit the jump, but when you're with the film crew you get that Kodak courage.
από Matt 22 Νοέμβριος 2004
Ιουν 3
A way of determining who has to do a task, such as close a door or turn off a light after everyone is seated. To call 'nose goes', you simply place your index finger on your nose, and say "nose goes". The last person to call 'nose goes' has to do the task.
Amber: "Someone turn off the light, it's putting a glare on the tv."
Everyone but Julia: "Nose goes"
Julia: "Aww, you guys suck"
από Hannah M. 3 Ιανουάριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×