Απρ 19
wood grain steering wheel
I'm grippin the grain as i roll through
από Hoezbblockin 27 Ιούνιος 2004
Απρ 18
To engage in dirty talk with ones partner via text message.
My thumbs are killin me, I was engaged in some heavy duty textual relations!!!
από Bobby Crumbsnatcher 16 Απρίλιος 2008
Απρ 17
dfl
dead fuckin last. as in a sporting event or race. or anything else you can get last in.
Frank just got a DFL at the race.
από francisco 8 Δεκέμβριος 2003
Απρ 16
To "rip," "shred," or "tear" something up. As in skateboarding or doing very good at something.
He shralped up the bowl with his awesome moves.
από cob 2 Φεβρουάριος 2004
Απρ 15
IRS
Income Removal System
The IRS folks tried to jack 5 grand off my bank account
από lunar shadows 19 Σεπτέμβριος 2004
Απρ 14
"Uh oh" in scooby doo language.
Tom: Hey Bob, isn't that your boss over there? You know, the one who you told you're sick and can't come to work?
Bob: "Rut ro."
από boss 9 Ιούνιος 2005
Απρ 13
Don't know; don't care
"Who can guess what my current screen name means?"

"dk;dc"
από frank-tj-mackey 11 Απρίλιος 2008
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×