Φεβ 24
A film released during the last two months of the year with a big cast and 'important' subject matter to attract the attention of the Academy.
"'Good Will Hunting' and 'I am Sam' are sickening examples of Oscar bait."
από Creedmoor 11 Οκτώβριος 2004
Φεβ 23
the definition of someone who will "try" anything sexual.
person 1 : whats your sexual preference?

person 2 : hey man i'll do anything, im TRI-SEXUAL
από David Towle 3 Ιούνιος 2004
Φεβ 22
Aussie Abrviation of "Afternoon"
I was gonna go buy some new dacks this arvo, but mum a'ready bought me some!
από The_Tess 11 Μάιος 2005
Φεβ 21
A fauxtograph is a practical joke in which the video setting of a digital camera is used to trick the target into posing for a really long time for what isn't a picture at all.
"Say 'cheese'!"

(person poses)
(pause)
(pause)
(pause)

"You're taking a fauxtograph aren't you? You asshole."
#prank #practical joke #camera #photo #joke
από GrannyPanties 12 Δεκέμβριος 2007
Φεβ 20
Phrase you can use when leaving a message on the answering machine of a very political friend or relative.
On answering machine:

"Hi, I'm your son and I approve this message. I'd be happy to dog-sit while you're away for the week. By the way, I mailed in my ballot...so stop nagging me to vote."
από AbnormalBoy 1 Νοέμβριος 2004
Φεβ 19
An adjective describing something or someone that is bragging too much.
I don't mean to be bragadocious, but I am the fucking man.
από Sweet 18 Απρίλιος 2004
Φεβ 18
In a game of basketball when a defender attempts to stop a dunk and fails. This often occurs to an unaware defender or to a defender that finds out at the last moment and can do nothing to stop what is about to occur. Embarrassment is what the defender is left with afterwards.
Alonzo Mourning got Boomed On by Vince Carter.
#dunked on #poster board #slam dunk #blocked shot #rim shattering
από Isaac Ferguson 10 Φεβρουάριος 2008
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×