Ιαν 14
To shop for items online; to buy things from an online store.
I think I'm going to save myself a lot of holiday shopping hassles and just shop naked.
από CleverConveyence 12 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 13
To insert contacts in your eyes.
John said, "Slap your plastics and let's go to the bar."
από JaaWeave 18 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 12
a living being used as a fashion accessory, like a handbag or a scarf, except that it's alive; often dressed up in cutesy little outfits
Paris Hilton rarely goes out without her bio-accessory, Tinkerbell the Chihuahua. Britney Spears used to carry around her bio-accessory, Bit Bit, until she started carrying around babies instead. Why didn't Kevin carry the dog? Maybe that's why she divorced him: he wouldn't carry the little dog.
από KathMac 7 Ιανουάριος 2007
Ιαν 11
turning off your alarm clock and immediately going back to sleep; risking not waking up for a job, class, or other daily task.
I'm lucky that i didn't miss my final exam after having 30 minutes of unprotected sleep.
από Notorious JJM 17 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 10
Discriminatory barrier keeping a certain class of people out of an upper echelon of American government. Distinguished from a glass ceiling because not only is this class prevented from rising to the next level, they cannot even see what is going on up there.

Coined by incoming Speaker of the House Nancy Pelosi.
"When my colleagues elect me as speaker on January 4, we will not just break through a glass ceiling, we will break through a marble ceiling." - Nancy Pelosi, Jan. 3, 2007.
από Ben Frey 3 Ιανουάριος 2007
Ιαν 9
Any year that ends in 007, such as 1007 or 2007.
(countdown to 2007...)
3,
2,
1,
Happy Bond Year!
από Zercin 31 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 8
The mythical figurative membership credential carried by gay men to commemorate the innate knowledge, ability, or sensibility with regard to any subject matter traditionally and generally considered to be the purview of gay men, such as show tunes, color coordination, fashion, hairstyling, interior decoration, or knowing whether any particular man in the vicinity is gay without requiring him to present his gay card.
I haven't seen Rent yet and I can't make quiche, so take away my gay card.
από Trashboysj 12 Ιούνιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×