Μαϊ 31
That's What She Said
"Gah, it's too hard"
"twss"
από Blrtgrdle 29 Νοέμβριος 2003
Μαϊ 30
The refined art of being just late enough (5 minutes or so) to give the impression that you are a busy, popular person that was held up with other business.
She arrived at the party fashionably late.
από Anna 8 Οκτώβριος 2003
Μαϊ 29
The accelerator pedal in your car during times of high gasoline prices. So named because it's prodigious use will lead to more cash spent on gas.
You wouldn't be putting $100 a week in that thing if you would just be a little smoother on the cash pedal.
από Spa67 24 Μάιος 2008
Μαϊ 28
A condition resulting in a failure to process basic facts or comprehend common knowledge, due largely to having a mind full of useless information.
Kali's numerous typos were a result of her suffering from attention spam.
από Shamika Jones 20 Μάιος 2008
Μαϊ 27
An of offer of credit from a financial institution.
Wife: What did we get in the mail today?
Husband: Just an Application for Debt.
από Komic Kaze 19 Μάιος 2008
Μαϊ 26
Phrase originating in the Back Country Skiing arena. To trek up through the back country usually to a summit so as to descend. Usually in a remote area of the back country not accessible via ski lifts.

AKA: EYT
To ski that mountain you gotta Earn Your Turn.
από DoubleB 12 Δεκέμβριος 2007
Μαϊ 25
A term used to describe those rare days where everything you say is funny.
Jane was at that special time of the month where everything she said was just hilarious. She was so on the laugh rag.
από Graham Nolan 23 Αύγουστος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×