Μαρ 8
When someone alters a Wikipedia article to win a specific argument, anyone who reads the false article before the "error" is corrected suffers from collateral misinformation.
I changed the scientific classification of red foxes last night in order to win an argument with Judy. I hope some stupid High School student didn't suffer from collateral misinformation.
από wildefox 5 Μάρτιος 2008
Μαρ 7
When a member of one political party intentionally votes in another party's primary in an attempt to nominate the candidate they feel will lose in an election, thus allowing the their true party-affiliation to win.
C-Money voted for Hillary in the primary, because he thinks there's no way she can beat McCain.

This is terrorist voting.
από Chachmo 4 Μάρτιος 2008
Μαρ 6
One who sleeps frequently and is able to accumulate excess hours of sleep above beyond the mean. Sleep sluts are able to fall asleep indiscriminately and value sleep above all else.
Within minutes of boarding the commuter train Mark was fast asleep. Marks sleep slut powers were legendary in that he was always able to wake before his stop.
από rjv 15 Ιούλιος 2005
Μαρ 5
What farts are blamed on when there is no dog available.
Who farted?
Dunno, but I think it's those barking spiders!
από Fartsnad 23 Ιούνιος 2004
Μαρ 4
To start a relationship that has a defined end date; e.g., one of the people is moving soon.
"I hear you started dating some new girl."
"Yeah, but she's moving across the country in a month, so we're planning on breaking up."
"A little expiration dating, eh?"
από Travis 27 Μάιος 2005
Μαρ 3
The term originated in the financial services industry to refer to lower-credit-score borrowers. However, thanks to continuous media use, a much broader audience was exposed to it in 2007 during the credit meltdown. Now, it is used to describe anything that is below standard or less than ideal.
This restaurant is subprime, let's get out of here!
από CHOK2 7 Ιανουάριος 2008
Μαρ 2
a dead animal in the road
Looks like those crows were after the road pizza.
από Light Joker 20 Δεκέμβριος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×