Μαϊ 8
European slang for Cellular Telephone
While I'm out, you can reach me on my handy.
από Vengo 25 Μάρτιος 2003
Μαϊ 7
The ultimate, above all, the best, top, something that nothing is better than. Also Über
I'm Über confused...
από PHaNuBiS 28 Μάρτιος 2003
Μαϊ 6
Advice, encouragement delivered via text... frequently related to dating and boss hating. Pronounced like tech support.
Hey, thanks for all the text support last night! I have a coffee date with him today.
από Animall 30 Αύγουστος 2007
Μαϊ 5
Abbreviation for postmodernism. Usually hostile.
The journal took a pomo turn round about 1990, but it seems to have recovered since.
από Andy 7 Μάιος 2004
Μαϊ 4
A long T-Shirt that goes down to someone's knees, and commonly worn by people into HipHop culture.
Im be rockin' my tall tee at tha club tonight.
από Da Hoodsta Balla 23 Αύγουστος 2005
Μαϊ 3
n.: a bad situation, 2.: a dramatic, usually negative happening resulting in utter shit in one's life.
Having GW in office sure is a shituation for da nation.
από You Need a Breath Mint! 12 Νοέμβριος 2003
Μαϊ 2
(v.) To act with a false ethos surrounding oneself in an attempt to win respect from a certain influential party.


Antonym: Keep it real
I strongly suspect butt licka to be a white boy fakin the funk.
από Kung-Fu Jesus 11 Μάιος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×