Απρ 9
Like haterade, the figurative snack you consume when you're hating on someone.
- "He acts like he's the shit because he has that Mercedes SLR."

- "Man, you need to cut down on all those hater tots you've been eating."
από aoc 7 Ιανουάριος 2006
Απρ 8
Marshmallow candies in the shape of rabbits and baby chickens. Usually served around Easter. Also short for "people".
I'm audi this sunday to chill with some peeps.
από Anonymous 19 Φεβρουάριος 2003
Απρ 7
ISO
I=In S=Search O=Of
ISO: Buttsecks free, OBO
από Ill Killa 28 Ιούλιος 2003
Απρ 6
One who is considering the vegetarian lifestyle, but has yet to make a committment to it.
No sausage on my half of the pizza; I'm vegi-curious.
από Xeenie 28 Μάρτιος 2007
Απρ 5
Verb. To make more admirable or great.
A noble spirit embiggens the smallest man.
από Arthur McGowan 12 Μάιος 2003
Απρ 4
The upcoming movies in your Netflix queue.
My 2 nextflix are due to arrive on Wednesday after I mail back what I just watched.
από the P@ 27 Μάρτιος 2007
Απρ 3
As opposed to March Madness, March Sadness is the deep, depressing feeling that comes when your brackets are completely fucked up and your favorite team lost.
Guy #1: Dude, what's wrong with Brad?
Guy #2: Ohio St. lost last night- he's got a case of March Sadness.
από lykomgrachel! 26 Μάρτιος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×