Μαρ 5
The act of pulling the car door handle at the moment the driver unlocks the door, rendering the attempt fruitless, and resulting in minor frustration and/or embarrassment.
"Could you unlock it again dude? I pre-pulled."
από pigpen23 25 Φεβρουάριος 2007
Μαρ 4
1. What Do You Mean?
2. Whatever Do You Mean?
Tom: Yeah isn't that awesome?
Nic: Wait, wdym?
Tom: You should have been listening!
από Wesss 7 Ιανουάριος 2007
Μαρ 3
To fly somewhere with the bare-minimum of belongings, and purchase the rest where you are.
"Aren't you going to pack for New York?"
"No, I'm going to fly naked."
από anonwebuser 19 Φεβρουάριος 2007
Μαρ 2
A celebrity signature written on a female breast, usually with a "Sharpie" brand marker.
Julie got a mammograph from DJ Tom on her left boob last night.
από Word Puppy 24 Ιανουάριος 2007
Μαρ 1
In conversation it is an expression which follows a particularly good but lighthearted insult in order to emphasize the caliber of the remark. It is similar to the way that a person would use the word burn. Though the phrase itself was first made popular by the Mazda auto commercials, this particular usage was popularized in the popular television show "Scrubs", where it is often accompanied by a short "Zoom, Zoom, Zoom" dance.
Guy 1:Dude, you're pathetic because you've never really satisfied a woman!
Guy 2: Oh really? Well, you might want to check that with YOUR MOM! Ohhhh! Zoom Zoom Zoom !
από Iarwain 10 Ιούλιος 2006
Φεβ 28
The combination of popcorn, soda, and melted chocolate which covers the floors of movie theaters.
Dude, are you sure you wanna wear those shoes to the theater? You know what Cinemuck will do to your shoes...
από The Whitehat 19 Οκτώβριος 2004
Φεβ 27
Doing multiple slacker-esque things concurrently.
I'm the king of multislacking. I spend hours a day surfing the 'net, watching random TV shows, and eating week-old pizza.
από HeavenHighCrutch 26 Απρίλιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×