Ιουλ 6
To step up to a challenge; to toughen up; to make something happen, as opposed to just bitching about it; taking charge of a situation. The feminine variation of "cowboy up."
Maria: My boyfriend treats me like shit, but I'd be alone without him.
Joanie: It's time to cowgirl up and leave his sorry ass.
από puma_blues 29 Μάρτιος 2004
Ιουλ 5
The constant desire to have the newest, flashiest, fastest, shiniest gadget available, even if the one you just bought is only two months old and still works great.
Your iPhone makes me horny with unconrollable technolust.
από Tailspin 18 Οκτώβριος 2003
Ιουλ 4
A word used to describe people from the United States without confusing them with people from South America.Also used when the word American cannot be thought of.
United Statians are some of the luckiest citizens in the world.
από Bam-Bam for Emily 26 Φεβρουάριος 2006
Ιουλ 3
The hype surrounding any product Apple unveils.
Claims that the iPhone will change the world are all part of the iPerbole surrounding the cultish company.
από Mark Hengel 14 Ιανουάριος 2007
Ιουλ 2
NBD
Stands for "No Big Deal".
"Hey Joe, are you worried about the trig final?"
"NBD. Got it covered."
από Kyndria Brown 13 Μάιος 2005
Ιουλ 1
A person who helps you make the right decision of breaking up with the person you are dating by giving you an objective opinion of how bad they are for you and by giving post breakup support.
I was thinking of getting back together with Laura but luckily I had Michele as a breakup buddy and she talked me out of it.
από Gimster 13 Νοέμβριος 2006
Ιουν 30
nfi
No Fucking Idea
The manager has NFI of the work that goes on around here...
από KGB 10 Ιούλιος 2002
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×