Αυγ 13
lose my number; don't call me; leave me alone.
you've cheated on me, now miss me.
από trina 17 Νοέμβριος 2003
Αυγ 12
The loop of options where you get stuck when trying to navigate your voice mail.
I tried changing my phone greeting and I got stuck in voicejail.
από thaley 15 Μάιος 2006
Αυγ 11
I Don't Get It.
Hacker: 1 h4xx0or3d j00|2 9ib50/\/ n00b!
You: idgi...
από linz 15 Ιούλιος 2004
Αυγ 10
To insult, dis' or burn someone.
I waz paying him out about spewing from just one drink.
από Diego 20 Σεπτέμβριος 2003
Αυγ 9
An attractive woman in her late 20s or early 30s. She is a pre-cougar/urban cougar.
I think that puma just grabbed my ass.
από anonymous 2 Ιανουάριος 2004
Αυγ 8
To accelerate through first base (french kissing), onto second base ("heavy petting") to third base (oral sex) and finally coming around to home plate (sexual intercourse).
Wow, hit a home run with Sheila tonight, gimme a high five Barry!
από Cayle Funck 10 Οκτώβριος 2003
Αυγ 7
"For The Win."

An enthusiastic emphasis to the end of a comment, message, or post. Sometimes genuine, but often sarcastic.

Originated from the game show Hollywood Squares where the result of the player's response is expected to win the game.
Bob: Your 1up t-shirt rocks
Sally: 1up t-shirts ftw.
από Zakko 16 Δεκέμβριος 2005
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×