Ιουν 26
A brief romantic encounter usually occuring while traveling or on vacation, occasionally outwardly resembling a conventional relationship, but without any underlying comittment. May be rekindled at future opportunities.
Melissa? yeah, she's cool. We had a brief locationship at the company retreat last fall.
από Chiefnutz 16 Οκτώβριος 2005
Ιουν 25
Someone who asks many stupid, pointless, obnoxious questions.
God! Jimmy is such an askhole. He won't stop asking me about my favorite teletubby and im about to smash him in the grill, kid.
από k and D sessions 12 Ιούνιος 2005
Ιουν 24
The consummation of a relationship via SMS messages.
Matt and Heather have been having textual intercourse for over a month.
από Chauncey Billups 28 Ιούλιος 2005
Ιουν 23
The act of misrepresenting yourself, for the sole purpose of getting laid.
The whole evening was foreploy, the dickhead only wanted to "hit it".
από Dawn 9 Δεκέμβριος 2003
Ιουν 22
When a e-commerce site is so slow that you just can't buy anything from them.
The store committed commercide when it gave me that error message... I just left and bought someplace else.
από William Agush 30 Οκτώβριος 2006
Ιουν 21
Acronym: "Have A Good Summer"
Yearbook: "School year sucked--but HAGS!"
από catholicschoolgirls4life 19 Μάρτιος 2005
Ιουν 20
When you are so inundated with email, both genuine email and spam, that you have to delete everything and start over again.
I am so far behind on email that I am declaring email bankruptcy this year.
από Nick Whitehouse 2 Μάιος 2007
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×