Ιαν 14
Similar to that of a doppleganger, it is another individual with the same name as you whose records and/or stories are mixed in with your own when you Google yourself.
"Hey, I just googled my name and found that I have three googlegangers!"
#google #ganger #gang #googleganger #doppleganger
από shilohfire 6 Οκτώβριος 2007
Ιαν 13
Does It Look Like I Give A Fuck
you hurt your leg, well DILLIGAF
από Vince 3 Μάρτιος 2004
Ιαν 12
jk
Just Kidding!
you ugly as a troll in the morning. jk'in ya just jk'n ya!!
από catie H 11 Δεκέμβριος 2003
Ιαν 11
Bringing personal work to the office: paying bills, playing games and reading online newspapers on company time (OCT).
από C.J.Matrix 9 Σεπτέμβριος 2003
Ιαν 10
When it's time to go,you yell "Church on the move"-- everyone you're with knows to leave the location.
Snoop Dogg-- when you're at the club and its time to bounce you yell "Church on the move" and everyone knows its time to get up outta there!
#church #move #snoop dogg #leave #club
από sarah Mc 16 Δεκέμβριος 2007
Ιαν 9
To turn off any device that people can reach you with (cell phone, two-way, computer, home phone, morse code, etc.) in order to avoid someone.
Megan is blacking out Brent because he was acting like a dick. She don't play that!
#black #blacked #blacking #out #avoid #turn off #snub
από Magno Jimenez 17 Δεκέμβριος 2007
Ιαν 8
An abbreviation for "seriously".
Dinosaurs are srsly scene.

You should srsly get your act together.
#4srs #srs #srsly #4r33l #4srsly #4srs~
από Dick_Cheney 6 Οκτώβριος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×