Μαρ 25
To act foolishly or recklessly with a vehicle, usually under the influence of one or more mind altering substances, to the point of damaging the vehicle.
Shortly after drinking at home, Kyle and Jared couldn't even make it out of the neighborhood without cracking a rim.
από Joshua Denver 17 Απρίλιος 2006
Μαρ 24
A throwaway prepaid cellphone, typically used by dealers. Used until the minutes are up, then thrown away so they cannot be tapped.
'There is burners all over the street.'
από Jay 11 Οκτώβριος 2004
Μαρ 23
A man who is the epitome of charming. A man that makes the wrong decisions, and is often known as an asshole, jerk, or the ultimate heartbreaker. None other than Patrick Dempsey, who plays Dr. Shepherd on the ABC hit series Grey's Anatomy.
"But that does not change the fact that she's got my McDreamy. And my McDog. She's got my McLife!"

"I think I'm going to McVomit."
από Julie Beth 27 Σεπτέμβριος 2006
Μαρ 22
Sharing a single set of headphones attached to one iPod. One person holds the iPod and takes the left earbud, the other takes the right earbud. Can be performed while moving.
They biPodded down the street; Jane had the left ear-piece, Sarah the right.
από Stuart Lee 25 Φεβρουάριος 2007
Μαρ 21
Cash money, usually referring to $1000.
I need to work my hours, I really need to get this guap son.
από Jim Jam 1 Νοέμβριος 2005
Μαρ 20
The day you realize your NCAA bracket is busted, and you're probably not going to win the pool unless somehow, a double digit team wins the title.
"Looks like someone's got a case of the bustdays."
από vixenbergen 20 Μάρτιος 2006
Μαρ 19
A person of high society and wealth whose famous just for the fact of being rich and fabulous. A socialite who is "famous for being famous."
Paris Hilton, Ally Hilfiger, and Fabian Basabe are all noted celebutantes.
από enamils 14 Οκτώβριος 2005

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×