Μαρ 3
The term originated in the financial services industry to refer to lower-credit-score borrowers. However, thanks to continuous media use, a much broader audience was exposed to it in 2007 during the credit meltdown. Now, it is used to describe anything that is below standard or less than ideal.
This restaurant is subprime, let's get out of here!
από CHOK2 7 Ιανουάριος 2008
Μαρ 2
a dead animal in the road
Looks like those crows were after the road pizza.
από Light Joker 20 Δεκέμβριος 2004
Μαρ 1
An over abundace of porn.
Jerry has a virtual pornacopia under his bed.
από Teresa Marovich 25 Αύγουστος 2006
Φεβ 29
The art of telling another person off, belittling them or calling their momma fat, while in the heat of competition.
Man, your mamma so fat she got her own zip code!

You can't play madden dawg cause you broke ass and your plays are weak!

Senator Obama was talking smack about President Bush.
από Spada 26 Μάρτιος 2005
Φεβ 28
When you're in da club with a stack, and you throw the money up in the air at the strippers. The effect is that it seems to be raining money.
After Leroy finished trapping for the night, he went to the strip club, got 10 stacks, and made it rain inside the club the whole night.
από bert2 14 Σεπτέμβριος 2005
Φεβ 27
First lady I'd like to fuck.
Laura is a flilf in the ass.
από George W. Bush 13 Μάιος 2005
Φεβ 26
WSD
"Write Shit Down". A popular method of organization. Works equally well in one's personal or professional life.
Dude, you don't need ritalin. Just use the WSD method - trust me, you won't forget things anymore and you'll actually get them done!
από Broman in NY 27 Ιούλιος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×