Απρ 15
IRS
Income Removal System
The IRS folks tried to jack 5 grand off my bank account
από lunar shadows 19 Σεπτέμβριος 2004
Απρ 14
"Uh oh" in scooby doo language.
Tom: Hey Bob, isn't that your boss over there? You know, the one who you told you're sick and can't come to work?
Bob: "Rut ro."
από boss 9 Ιούνιος 2005
Απρ 13
Don't know; don't care
"Who can guess what my current screen name means?"

"dk;dc"
από frank-tj-mackey 11 Απρίλιος 2008
Απρ 12
fud
Fear, Uncertainty and Doubt. Also known as scare tactics, either accomplished by threat or making the opponent doubt his standpoint. Not only used in lawsuits, but also in politics and military propaganda.
The company's FUD spreading caused many supporters to abandon their cause, except for the few that could see through its scaremongering propaganda.
από Fluid 14 Ιούλιος 2003
Απρ 11
An employee who maintains a position at a company despite the fact that all of his job duties have been reassigned to other employees. This could be by the ghost's own design or due to restructuring within the department.

Office Ghosts are particularly effective when they have a big title that comes with an assistant, and a boss in another location because no one is really sure what they do all day, but they still have the ability to step up and take credit once a project is completed.
Employee: I was looking for Michael. Have you seen him?
Assistant: I think he's in his office but I'm not sure since he always has the door closed. Let me check.
Assistant: No, he's not in there. He might be in a meeting.
Employee: He's like the office ghost. I can never find him when I need to talk with him. What does he do all day?
Assistant: Honestly I have no idea. You tell me when you figure it out and we'll both know.
από JB4375 17 Μάιος 2007
Απρ 10
Without lack of disregard.
Joey: Irregardless, she's a batch.
Beth: Irregardless isn't even a word.
Joey: Yes, it is. It means without lack of disregard.
από Mose 30 Σεπτέμβριος 2005
Απρ 9
An individual suffering from the particularly American brand of consumerism.
You'd have to be a real consumerican to always think you need the newest, most expensive computer every two years.
από Fantastic_Dan 10 Νοέμβριος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×