Απρ 10
A general-multi used DC Metro area term used to describe a person who has no style, taste, or class. Usually this person has no idea that he/she is classified as a Bamma - rather they go about their daily lives thinking what they do, say, or wear is acceptable.
1. That dude came to work with dress slacks and white tube socks..what a BAMMA!
2. I got a co-worker who is missing 2 front teeth, but she came to work showing me a portofolio of pictures she got from Sears, talking about she's gonna be a model. Yo, that chick is a straight Bamma!
από Lycee 16 Μάρτιος 2005
Απρ 9
Like haterade, the figurative snack you consume when you're hating on someone.
- "He acts like he's the shit because he has that Mercedes SLR."

- "Man, you need to cut down on all those hater tots you've been eating."
από aoc 7 Ιανουάριος 2006
Απρ 8
Marshmallow candies in the shape of rabbits and baby chickens. Usually served around Easter. Also short for "people".
I'm audi this sunday to chill with some peeps.
από Anonymous 19 Φεβρουάριος 2003
Απρ 7
ISO
I=In S=Search O=Of
ISO: Buttsecks free, OBO
από Ill Killa 28 Ιούλιος 2003
Απρ 6
One who is considering the vegetarian lifestyle, but has yet to make a committment to it.
No sausage on my half of the pizza; I'm vegi-curious.
από Xeenie 28 Μάρτιος 2007
Απρ 5
Verb. To make more admirable or great.
A noble spirit embiggens the smallest man.
από Arthur McGowan 12 Μάιος 2003
Απρ 4
The upcoming movies in your Netflix queue.
My 2 nextflix are due to arrive on Wednesday after I mail back what I just watched.
από the P@ 27 Μάρτιος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×