Φεβ 18
In a game of basketball when a defender attempts to stop a dunk and fails. This often occurs to an unaware defender or to a defender that finds out at the last moment and can do nothing to stop what is about to occur. Embarrassment is what the defender is left with afterwards.
Alonzo Mourning got Boomed On by Vince Carter.
από Isaac Ferguson 10 Φεβρουάριος 2008
Φεβ 17
The X is for extra crazy.
This dog is craxy.
από APL 24 Ιανουάριος 2004
Φεβ 15
taking too much time to complete a task, procrastinating, never ending, slow paced.
(office setting/coworkers)
G: Fuck! It's only 10am?
Juan: Yep. Today is dragging balls.

από Madison Ryder 12 Φεβρουάριος 2008
Φεβ 14
The 14th of February. It falls on the same day as Valentine's Day except this one is only celebrated by 5 year olds.
My daughter rocks, she got Valentimes from all the boys at school on Valentime's Day.
από WhyCome? 15 Φεβρουάριος 2007
Φεβ 13
To imbue with lasting vigor
Revenues are slumping, therefore, we must viagrate our sales source
από Keith Jones 13 Νοέμβριος 2003
Φεβ 12
UDI
Unidentified Drinking Injury

When one is drunk, one picks up random bruises, aches and pains. At worst, cuts an bruises too.
I pretty sure I broke a finger playing cards last night. wtf.
από dj_monged 8 Αύγουστος 2004
Φεβ 11
The national obsession with Senator Barack Obama
Taste the flavor of change... taste the Obamania!
από Human Ecologist 16 Ιανουάριος 2008
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×