Ιαν 28
A pronoun used in reference to oneself (synonym- me)
You wanna know who broke your window?
Yo.
από *subject name here* 11 Ιανουάριος 2008
Ιαν 27
A woman who meets an attractiveness threshold above which you would easily forgive minor transgressions such as eating crackers and leaving the inevitable crumbs in your bed.

The British version "I wouldn't kick her out of bed for farting", while similar in spirit, lacks some of the subtlety of this version.
Lindsay Lohan might have a little nose candy problem, but still, I wouldn't kick her out of bed for eating crackers.
από MC Gee 23 Ιανουάριος 2008
Ιαν 26
Selective loss of visual acuity in association with common foraging of the refrigerator. Predominantly seen in children and males.
"Honey, where's the orange juice?"
"Are you blind? Second shelf on the right!"
"Sorry, must be that pesky refrigerator blindness again..."
από ckarlo 23 Ιανουάριος 2008
Ιαν 24
The female equivalent of a cock block.
I was hitting on that guy, but my girlfriend stepped in and totally box locked me.
από jacaranda 3 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 23
PMS
A powerful spell that women are put under about once every month, which gives them the strength of an ox, the stability of a Window's OS, and the scream of a banshee. Basically, man's worst nightmare.
OMFG! SHE HAS PMS!!! RUN FOR YOUR LIVES!!!! *explosions and screams*
από PSisTEHsuxxors 23 Φεβρουάριος 2004
Ιαν 22
A chunk of ice or hard slush, usually dark brown, which is found in the middle of, or alongside, the road in winter, having fallen off a passing car. It builds up like a stalactite behind the wheel from dirty road slush being thrown up there and sticking. Also known in some quarters as a slurd.
Dear Uncle Pete... Weather was a bit warmer today so car boogers were in evidence everywhere on the roads... kids were dodging cars and running out to kick them apart on their way home from school.... p.s. Mom's hemorrhoids are acting up again.
από Cluin 11 Μάιος 2006
Ιαν 21
Also see Bushleague. Adj. 1) Below good standards, not good or incorrect. Pitiful, poor, terrible, awful, bad, sucky,
"That's a bushleague call, ref."

"That kid is real bushleague."
από Better Than You 26 Μάρτιος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×