Σεπ 14
1. A whipped iced dairy drink, usually chocolate, vanilla, or strawberry.

2. A girl's body and the way she carries it.
1. Wow, that milkshake from McDonald's was bangin.

2. Kelis' song 'Milkshake':

My whipped ice dairy drink brings the attention of many males to my place of residence and/ or employment, and they declare that its quality far surpasses that of yours. Absolutely, it far surpasses yours. I could convey to you the recipe, but i would have to demand compensation.
από Rockelle 2 Μάρτιος 2005
Σεπ 13
The shock of having to wake up a lot ealier than you normally would due to school after summer vacation.
Mmph, this alarm shock is such a drag! *falls back asleep and misses bus*
από Sid Barrett 27 Αύγουστος 2007
Σεπ 12
A faux (false) phobia.
Mal: "My dad has a phobia of morris dancing and irish jigs"
Me: "There's no such thing, you douche. That's a fauxbia"
από Philistine 25 Αύγουστος 2007
Σεπ 11
pz
"peace", shortly, mostly used by cool guys when they leave. (on chat)
the guy said, as he was leaving, "chow, pz"
από hi-i-wanna-remain-anonymous 30 Μάρτιος 2005
Σεπ 10
Your friend, particularly someone from the same area of the city as you. Origin is from New Orleans term "ward", how the city is divided.

It began as "wassup 7th waaaar-day", "wassup 9th war-daaaay" and the sound evolved to "whoadie". Eventually people dropped the ward number and started saying "wardy" and "whoadie."
"wassup whoadie, you got that new CD?"
από dantizzle 25 Οκτώβριος 2003
Σεπ 9
In fantasy sports, most commonly fantasy football, a condition where the owner is so happy with their team right after the draft that they already have a place picked out for the trophy. A false sense of euphoria which is usually followed by a last place finish and ridicule from others who remember what a moron you looked like on draft day.
1. Mo had a serious case of drafterglow. I mean he did get Tomlinson, but the rest of his team is a disaster!
από SheikYerbuti 31 Αύγουστος 2007
Σεπ 8
The onomatopoeic representation of masturbation. Often used to suggest that something is attractive.
Did you see those Natalie Portman pics? *fap fap fap*
από Anonymous L-Value 11 Οκτώβριος 2002
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×