Δεκ 25
the headache, tiredness and sometimes nausea one gets after going to the mall.
I was at the mall for like five hours and when I got home I had a major mall hangover.
#mall #hangover #headache #tired #pain #nausea
από harry's girlfriend 24 Δεκέμβριος 2007
Δεκ 23
The day before Christmas Eve. Since Adam was created before Eve, and the need to be equitable in the holiday season, Christmas Adam creates further anticipation of Christmas Day.
When is your family coming to our place?
On Christmas Adam and leaving New Year's Day.

Christmas Adam is the last chance to prepare for the Christmas Eve party.
#christmas #holiday #celebration #adam #eve
από JSR 23 Δεκέμβριος 2005
Δεκ 22
Two women that are very close friends that practically seem like they are lesbians.
When I saw those two chicks hugging I said to myself, "les-bi-friends".
από suckmyduck 26 Ιούλιος 2005
Δεκ 21
The bits of food matter that fly onto your mirror while flossing your teeth.
I need to wash those flojectiles off my bathroom mirror before the Health Department shuts me down.
#floss #projectile #project #floject #flossets
από Edmond LaRose 5 Σεπτέμβριος 2006
Δεκ 20
The condition shared by all males wherein a common illness (usually a mild cold) is presented by the patient as life-threatening.

This is also known as 'Fishing for Sympathy' or 'Chronic Exaggeration'.

When the patient is your boyfriend, he will exhibit the standard symptoms (such as an overwhelming desire for compassion) while simultaneously rejecting any and all efforts you make to placate him.
You: Awww, you poor fella.
Him: I'm DYING!
You: (Soothingly) Oh, you're not dying Cy.
Him: (Indignant) I AM! I have Man Flu!
You: Do you need some sympathy?
Him: Yes! But no one understands my pain...
You: I understa-
Him: NO YOU DO NOT!!!
#man #flu #sympathy #boyfriend #illness
από LimaUK 26 Ιούνιος 2006
Δεκ 19
term that defines the feelings of confusion and excitement people have between thanksgiving and christmas; the blur one feels after/during shopping for gifts in crowded retail stores with heavy holiday traffic
Finley sat on the couch in a holidaze, after a day of hectic Christmas shopping on Black Friday.
#confused #excited #hectic #blur #high
από Ella123 27 Νοέμβριος 2005
Δεκ 18
Middle-management buzzword for saying "no".
There was some push back from the client regarding the new creative. We'll have to re-do it.
#no #middle management #yes #buzzword #same page
από bkdouble 5 Οκτώβριος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×