Ιαν 31
The closing minutes of a blowout game, when the starters have left and the bench players are playing out the clock. Usually refers to basketball, but can be used in other sports. See garbage man.
Of course Darko scored 13 points last night. It was in garbage time, dumbass!
από jibman33 5 Μάιος 2004
Ιαν 30
Not having the ability to recognize homosexuals as homosexuals; a lack of gaydar.
"He was so homoblivious that he didn't know that guy was coming on to him."
από Mackster66 15 Μάρτιος 2006
Ιαν 29
n. Someone who has none of the technological devices that have become a part of our daily lives, such as television, microwave, gaming platform or home computer.
I'm going to Ohio for a visit with the Urban Amish relatives. Where's my Gameboy?
από Rev. Thea GirlUwant von Fraumench 19 Ιούλιος 2005
Ιαν 28
VIP
The act of riding in the back seat of a car when the front passenger seat is available.
Tommy: "Do you want to sit up front?"
Tony C: "No, it's cool. I'm gonna ride VIP."
από Tommy 18 Μάιος 2004
Ιαν 27
From Beyonce's "Irreplaceable",

1.) Dismissed, dumped, broke off

2.) "Step aside," as in when a person is dumped: means to get out of one's face and life so that a new partner can be established.

3.) Indicating where the door is located, even if it is not actually located to the left -- "To the left" indicates that your exit is expected right fucking now.
BF: Baby, it wasn't me with that girl!
GF: Ain't got time for your excuses, playa.... to the left.
από Sugarfoot 2 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 26
To compare prices for an item after you've already purchased it.
Jim couldn't resist buying that 2001 Harley as soon as he saw it. After a little retro shopping, he was thrilled to realize he also got a great deal on it.
από Mydaho 19 Ιανουάριος 2007
Ιαν 25
1) Makeup; mascara, eye liner, blush, lipstick/gloss, etc.
2) A girl who wears an excessive amount of makeup.
"She wears an excessive amount of ladyprimer."
"That bitch's such a ladyprimer."
από cccchris 19 Ιανουάριος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×