Νοε 21
The mass of porn that one has stored on their computer, generally in a separate folder.
Damn dude, I got 117 porn mpegs in my pornfolio.
από a random choch 1 Σεπτέμβριος 2003
Νοε 20
The recipient of much needed maps from U.S. Americans along with the South Africa and the Asian countries so that we will be able to build up our future, according to Miss South Carolina.
Person 1: Hey Dick, do you think its time we invade the Iraq?
Person 2: We can use these new maps I just got off the internets.
από gunstarzero 29 Αύγουστος 2007
Νοε 19
Wrapping a towel around oneself to change (typically into or out of a bathing suit) in a public setting.

The "deck" is the walking surface around a swimming pool.
Kyle was in the middle of a hurried deck change when he was pantsed. Hilarity ensued.
από The Grammar Nazi 5 Φεβρουάριος 2004
Νοε 18
your day job, or a job that help pays the bills but it's not what you really want to do.
what's your clark kent job?
από gabe tolliver 23 Νοέμβριος 2003
Νοε 17
To be upset, or angry and to have one's panties in a bunch.
Sally's bunched because she doesn't have a date to the dance.

Tim's all bunched up because he didn't prepare for the board meeting.
από JerseyLinds 22 Αύγουστος 2006
Νοε 16
Pretending to enter and store someone's phone number into your mobile phone after they generously offer up their phone number and say "Take my number and give me a call sometime"
Jeff: Why did you take that loser's number and tell him you'll call him?

Chris: Don't worry dude, it was a "fake take"
από dmcormond 14 Ιούνιος 2007
Νοε 15
a bottle of beer, due to its effects on brains.
the game's about to start, toss me a brain grenade Jack.

Heineken or Guinness?
από McInnes 26 Ιανουάριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×