Νοε 30
To banish a roomate from the room/dorm/apartment for the purpose of engaging in intimate relations with one's significant other/sex partner.
My roomate is gonna sexile me on Valentine's Day so that he and Yolanda can have their hot monkey sex in our room.
από Oprah 25 Φεβρουάριος 2003
Νοε 29
A male cougar. Single, usually divorced, and at a minimum 10 years older than a cougar.
He did not care if the youth laughed at his ragtop corvette that even at this age he could not afford, for he was manther.
από Wes Tent 29 Απρίλιος 2004
Νοε 28
To consume an entire quantity of intoxicant in a sort time, by one's self.
Dude! Did you just see that? John just took a half-ounce to his dome!
από Justin 3 Οκτώβριος 2003
Νοε 27
New zealand slang for "everything's okay."
Can also be used in place of "yes!"
"yeah, my night was sweet as, got on the piss with some mates and sung karaoke... badly"

"wanna beer mate?"
"yeah, sweet as"
από poopolo 1 Σεπτέμβριος 2005
Νοε 26
Cyber Monday is the Monday after Black Friday, when online retailers will be looking for their biggest sales from those who checked out products over the thanksgiving weekend, and will now be ordering them Monday at work.
Forget those long black Friday lines, I'm going to order on Cyber Monday!
#online shopping #black friday #cyber stores #cybar monday #cybermonday
από Mike Schroll 26 Νοέμβριος 2005
Νοε 25
Rolling the windows down on a vehicle for some fresh air, usually after one of the passengers has passed gas.
Gawd damn was that foul! Purge the cabin before we sufficate back here!
#pressurize the cabin #passing gas #cars #window #road trip
από Kahoki 30 Οκτώβριος 2007
Νοε 24
The immediately preceding statement is false and was told to mislead.
I really miss that show Blossom ... SIKE!
από iwastoodrunk 29 Μάρτιος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×