Απρ 13
feelings of admiration and adoration which a girl has for another girl, without wanting to shag said girl. a nonsexual attraction, usually based on veneration at some level.

related to boy crush
I have a girl crush on a girl from a band. she can sing, she's GORGEOUS, she's doing an awesome degree and she's intelligent. i want to BE her.
από ezz 26 Σεπτέμβριος 2004
Απρ 12
To eat, drink, take drugs or the like for personal indulgence in excessive amounts.
Drinking a case of beer or eating pounds of meat.

Let's go to the pub and excessorise with some Tequila.
από SiLvErMaN 3 Απρίλιος 2007
Απρ 11
Variation of the word brother combined with the term bohemian. Used to denote a close affiliate.
Wadrake, brohemian?

Yo, how's it going, brohemian?
Chillin' dawg, just lampin' it.
από Jaseem Al-Francoix 4 Ιούνιος 2005
Απρ 10
A general-multi used DC Metro area term used to describe a person who has no style, taste, or class. Usually this person has no idea that he/she is classified as a Bamma - rather they go about their daily lives thinking what they do, say, or wear is acceptable.
1. That dude came to work with dress slacks and white tube socks..what a BAMMA!
2. I got a co-worker who is missing 2 front teeth, but she came to work showing me a portofolio of pictures she got from Sears, talking about she's gonna be a model. Yo, that chick is a straight Bamma!
από Lycee 16 Μάρτιος 2005
Απρ 9
Like haterade, the figurative snack you consume when you're hating on someone.
- "He acts like he's the shit because he has that Mercedes SLR."

- "Man, you need to cut down on all those hater tots you've been eating."
από aoc 7 Ιανουάριος 2006
Απρ 8
Marshmallow candies in the shape of rabbits and baby chickens. Usually served around Easter. Also short for "people".
I'm audi this sunday to chill with some peeps.
από Anonymous 19 Φεβρουάριος 2003
Απρ 7
ISO
I=In S=Search O=Of
ISO: Buttsecks free, OBO
από Ill Killa 28 Ιούλιος 2003
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×