Νοε 3
your crew, your hommies, a group of friends, people who may or may not have your back
me an' my posse gonna hang tonite
από jambe foukuinox 6 Μάρτιος 2003
Νοε 2
One who is completely lacking movie knowledge.
Heather - "Hey Greta, wanna see that new Tom Hanks movie, Mission Difficult II?

Greta - "Um you mean the new Tom CRUISE movie, Mission Impossible III? Girl, you are a real cinematard!"

από Peenwhistle 25 Απρίλιος 2006
Νοε 1
1. An utterance emitted by University of Florida student Andrew Meyer on the evening of September 17, 2007 in efforts to ward off the vicious bite of a police taser after he was detained for getting uppity at a forum with U.S. Senator John Kerry.

2. A phrase used (with ironic reference to the above incident) to express feigned dissatisfaction with another's recent or impending actions or speech.
"The Meyer incident is in no way an issue of freedom of expression."
"Are you kidding? Don't tase me, bro!"
από Jesse Arost 21 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 31
The period of time starting in late October and ending on New Year's Eve, so named for the commercial tendency to put up Christmas displays before Halloween. See also Christmahanukwanzakah
Once October comes, we have to celebrate hallowthanksmas for 3 months!
από LaikaSol 31 Ιανουάριος 2005
Οκτ 30
An extended middle finger from a fist thrust forth whilst driving, as a gesture of anger toward the person who it is aimed at.
"that prick is tailgating me. Give him the 'ol highway salute"
από phantomjack 4 Δεκέμβριος 2006
Οκτ 29
Selling popcorn

The act of standing by and doing nothing to effect or change events but attracting attention to the event itself none the less.
I was getting the crap kicked out of me and my buddy Mike was just standing around selling popcorn.
από Nathan McIntosh 25 Απρίλιος 2004
Οκτ 28
A measure of time equal to approximately one month.
Stupid celebrity watcher 1: OMG LOL DID U HEER DREW BARRYMORE DIVORCED TOM GREEN
Stupid celebrity watcher 2: NO WAI
Myself: Apparently, it's a sport watching these hollywood marriages.
από emma lee s 10 Απρίλιος 2007

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×