Ιαν 22
A very loud car stereo system that includes amps and sub woofers.
"If you hear me 'fore you see me I got King Kong in the trunk!" - Jibbs
από Matt... 24 Οκτώβριος 2006
Ιαν 21
The application of cologne to a man's body, generally by the man himself.
From the movie 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' 2004

Brian Fantana: (about Veronica) I'll give this little cookie an hour before we're doing the no-pants dance. Time to musk up. (opens cologne cabinet)
από dmaenner 11 Αύγουστος 2006
Ιαν 20
A person who steals someone elses flow, lines, jokes, swagger.
- Ay bro, I just spit this whole song

- Na you didn't hova, I heard biggie say you a swagger jacker
από stillmaticc4 20 Ιανουάριος 2006
Ιαν 19
1. A booty call made with an ex.

2. A renewed relationship with an ex.
After they broke up, Joe still called Kate for some rebooty on weekends.
από chittydog 4 Ιανουάριος 2007
Ιαν 18
The knocking of fists together as a greeting, or form of respect.
He gave me a dap when we greeted.
από Phil 10 Μάρτιος 2004
Ιαν 17
Documents made of paper, like an anablog, in contrast to electronic documents.
Print out the treeware and we can send it via snail mail.
από Blue Cawdrey 18 Νοέμβριος 2004
Ιαν 16
To write a blog entry just for the sake of posting an entry, not because you have done anything interesting today.
I couldn't really think of anthing good to blog about, so my last post was real blogorrhea.
από Dustin 19 Φεβρουάριος 2005

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×