Μαρ 19
A person of high society and wealth whose famous just for the fact of being rich and fabulous. A socialite who is "famous for being famous."
Paris Hilton, Ally Hilfiger, and Fabian Basabe are all noted celebutantes.
από enamils 14 Οκτώβριος 2005
Μαρ 18
Bay Area slang for "you know what I'm sayin?" Other variations include "yadadaimsayin" and "yadada I'm talkin bout?"
im bout to put this thizz in my life....spark this bleezy and take it from there yadadamean?
από fotweny 15 Νοέμβριος 2004
Μαρ 17
What everybody in America becomes once a year on March 17th.
Yea, it's St Patrick's Day! Kiss me, I'm Irish (today).
από jar jar stinks 22 Μάιος 2006
Μαρ 16
The Art and Science of figuring out and filling out NCAA basketball tournament bracket during March Madness.
Hmm... Well, don't put any teams from Pac 10 to pass 2nd round on your bracket this year. I'm serious.
από Dr. Bracketowski 1 Μάρτιος 2005
Μαρ 15
ze
Ze is a gender neutral pronoun. It refers to someone who does not fit into gender binary.
Ze is wearing such a cute shirt!
από mary fuckshit 21 Ιούλιος 2004
Μαρ 14
March 14th. A "holiday" celebrated by math geeks everywhere. Pi is approximately 3.14, and March the 14th is 3/14.
omg t3h pi day d00d, we are so 1337, pi roxxors t3h boxxors!
από aoiasimsd 21 Μάρτιος 2005
Μαρ 13
1.To brilliantly inform someone of a harsh truth that they were either ignorant of or tried with everything they have to ignore. The resulting truth leaves the liar impotent. Powerless. Usually a truth about themselves. Like Euthenize. But with the truth.

2. To call somone out on a huge lie.
1. Man, the Scooter Libby indictment and the lack of WMD in Iraq fully truthenized Rumsfeld and Cheney.

2. Dude, at the end of A Few Good Men, Jack Nicholson gets truthenized.
από Steve Braun 1 Νοέμβριος 2005
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×