Νοε 7
Bitching about something, or having a bitch. Getting on other people's nerves by complaining a lot.
The little boy continued to winge while waiting for his mother to finish the grocery shopping.
από ph33x 28 Μάρτιος 2004
Νοε 6
A combination of the words "man" and "boobs." This is what happens when fat gathers in a male's chest area, and gives him the appearance of having breasts.
Usually seen in overweight males, but can strangely also occur in men who are not really overweight.
"Those moobs are quite sizable."
"Indeed."
από Katy 26 Δεκέμβριος 2003
Νοε 5
A job where no work is involved. To get paid for doing nothing. Standing around at work and talking all day.
Look over there, Brian is riding the gravy train again.
από Mike 18 Ιανουάριος 2004
Νοε 4
A back and forth battle utilizing Facebook's poking mechanism.
Ben will never win the poke war.
#poke #war #facebook #poking #friends
από Corrina 6 Μάρτιος 2007
Νοε 3
your crew, your hommies, a group of friends, people who may or may not have your back
me an' my posse gonna hang tonite
από jambe foukuinox 6 Μάρτιος 2003
Νοε 2
One who is completely lacking movie knowledge.
Heather - "Hey Greta, wanna see that new Tom Hanks movie, Mission Difficult II?

Greta - "Um you mean the new Tom CRUISE movie, Mission Impossible III? Girl, you are a real cinematard!"

#movies #movietard #cinema master #theater nerd #living under a rock
από Peenwhistle 25 Απρίλιος 2006
Νοε 1
1. An utterance emitted by University of Florida student Andrew Meyer on the evening of September 17, 2007 in efforts to ward off the vicious bite of a police taser after he was detained for getting uppity at a forum with U.S. Senator John Kerry.

2. A phrase used (with ironic reference to the above incident) to express feigned dissatisfaction with another's recent or impending actions or speech.
"The Meyer incident is in no way an issue of freedom of expression."
"Are you kidding? Don't tase me, bro!"
#tase #taser #bro #uf #meyer #florida #tased #tazed #kerry #john kerry #gainesville #tazer
από Jesse Arost 21 Σεπτέμβριος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×