Φεβ 18
Happy New Year (Chinese)
Homey, Gong Xi Fa Chai!
από Kirk Thompson 12 Ιανουάριος 2004
Φεβ 17
Attempting to follow up on previous email messages which have gone unanswered.
employee: "Jim isn't responding to my email requests to shut down the Hope Creek nuclear power plant before the East shore of New Jersey is a radioactive wasteland."
boss: "Well, remail him. Maybe he's just busy."
από workinglate 14 Απρίλιος 2005
Φεβ 16
A famous person who has no discernable talent other than being famous.
Paris Hilton is a professional celebrity.
από uwg 24 Σεπτέμβριος 2006
Φεβ 15
1. The inability to gain or maintain an internet connection.
2. The inability to print, email, or get to the internet.
My computer had connectile dysfunction (CD) yesterday, so I couldn't check my email.
από m0 4 Φεβρουάριος 2007
Φεβ 14
The reason so many people are born in November.
I was born in November because my parents celebrated valentine's day.
από youdontsmellbad 3 Σεπτέμβριος 2004
Φεβ 13
To stunt is to floss or show off. When somebody's tryin' to stunt, the playa is trying to show off all he's got.
"You can stunt if you want and your ass'll get rolled on" - 50 cent
από Emmanuel 4 Μάρτιος 2004
Φεβ 12
A polite way of telling someone you haven't heard a word they said. Commonly used on long conference calls, when the speaker is monotonous, boring, or couldn't make a point of one were drawn for them.
Joe: "Blah, blah corporate office blah, blah, leverage proactively blah, blah human capital and grade-A synergy, blah, blah. Do you agree, Jim?"

Jim: "I'm sorry, Joe, I was multitasking, can you repeat that?"
από workinglate 8 Μάρτιος 2005

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×