Φεβ 22
Aussie Abrviation of "Afternoon"
I was gonna go buy some new dacks this arvo, but mum a'ready bought me some!
από The_Tess 11 Μάιος 2005
Φεβ 21
A fauxtograph is a practical joke in which the video setting of a digital camera is used to trick the target into posing for a really long time for what isn't a picture at all.
"Say 'cheese'!"

(person poses)
(pause)
(pause)
(pause)

"You're taking a fauxtograph aren't you? You asshole."
από GrannyPanties 12 Δεκέμβριος 2007
Φεβ 20
Phrase you can use when leaving a message on the answering machine of a very political friend or relative.
On answering machine:

"Hi, I'm your son and I approve this message. I'd be happy to dog-sit while you're away for the week. By the way, I mailed in my ballot...so stop nagging me to vote."
από AbnormalBoy 1 Νοέμβριος 2004
Φεβ 19
An adjective describing something or someone that is bragging too much.
I don't mean to be bragadocious, but I am the fucking man.
από Sweet 18 Απρίλιος 2004
Φεβ 18
In a game of basketball when a defender attempts to stop a dunk and fails. This often occurs to an unaware defender or to a defender that finds out at the last moment and can do nothing to stop what is about to occur. Embarrassment is what the defender is left with afterwards.
Alonzo Mourning got Boomed On by Vince Carter.
από Isaac Ferguson 10 Φεβρουάριος 2008
Φεβ 17
The X is for extra crazy.
This dog is craxy.
από APL 24 Ιανουάριος 2004
Φεβ 15
taking too much time to complete a task, procrastinating, never ending, slow paced.
(office setting/coworkers)
G: Fuck! It's only 10am?
Juan: Yep. Today is dragging balls.

από Madison Ryder 12 Φεβρουάριος 2008
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×