Ιαν 12
jk
Just Kidding!
you ugly as a troll in the morning. jk'in ya just jk'n ya!!
από catie H 11 Δεκέμβριος 2003
Ιαν 11
Bringing personal work to the office: paying bills, playing games and reading online newspapers on company time (OCT).
από C.J.Matrix 9 Σεπτέμβριος 2003
Ιαν 10
When it's time to go,you yell "Church on the move"-- everyone you're with knows to leave the location.
Snoop Dogg-- when you're at the club and its time to bounce you yell "Church on the move" and everyone knows its time to get up outta there!
από sarah Mc 16 Δεκέμβριος 2007
Ιαν 9
To turn off any device that people can reach you with (cell phone, two-way, computer, home phone, morse code, etc.) in order to avoid someone.
Megan is blacking out Brent because he was acting like a dick. She don't play that!
από Magno Jimenez 17 Δεκέμβριος 2007
Ιαν 8
An abbreviation for "seriously".
Dinosaurs are srsly scene.

You should srsly get your act together.
από Dick_Cheney 6 Οκτώβριος 2006
Ιαν 7
Nekkid is not simply being without clothing--It means you are gettin' nekkid for mischevious purposes. Naked is natural; nekkid is naughty.
"Come over quick, Shirley! I'm getting nekkid!"
από JamiSpoon 24 Μάιος 2003
Ιαν 6
CRS
"Can't Remember Shit". Popularized by the movie Glory Daze.
I look back just a month ago and CRS.
από Bungalow Bill 1 Δεκέμβριος 2001
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×