Ιαν 19
1. A booty call made with an ex.

2. A renewed relationship with an ex.
After they broke up, Joe still called Kate for some rebooty on weekends.
από chittydog 4 Ιανουάριος 2007
Ιαν 18
The knocking of fists together as a greeting, or form of respect.
He gave me a dap when we greeted.
από Phil 10 Μάρτιος 2004
Ιαν 17
Documents made of paper, like an anablog, in contrast to electronic documents.
Print out the treeware and we can send it via snail mail.
από Blue Cawdrey 18 Νοέμβριος 2004
Ιαν 16
To write a blog entry just for the sake of posting an entry, not because you have done anything interesting today.
I couldn't really think of anthing good to blog about, so my last post was real blogorrhea.
από Dustin 19 Φεβρουάριος 2005
Ιαν 15
The reverse of namesake; a person you are named after.
The monk Martin Luther was the nametake of Dr. King.
από Ben Frey 17 Απρίλιος 2006
Ιαν 14
To shop for items online; to buy things from an online store.
I think I'm going to save myself a lot of holiday shopping hassles and just shop naked.
από CleverConveyence 12 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 13
To insert contacts in your eyes.
John said, "Slap your plastics and let's go to the bar."
από JaaWeave 18 Δεκέμβριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×