Ιουλ 25
Someone who is overly talkative on emails or text messages.
Man, Emily should get a job. She's been text massageing me every 2 minutes. And there are 10 emails in my inbox from her. She is way typeractive today.
από shaniqua2 26 Ιανουάριος 2007
Ιουλ 24
Slamming the forehead against the desk surface or keyboard repeatedly. Often followed by cursing at the monitor.
"Dammit, I give up!" *headdesk*
από FahrmBoy 21 Οκτώβριος 2003
Ιουλ 23
BGP
Short for background props. Placing oneself in the background of another person's picture, usually striking some strange pose or making some other gesture, unbeknownst to the subjects or the photographer.
Look at this random guy getting his BGPs in your picture!
από Your mom 17 Ιανουάριος 2005
Ιουλ 22
Similar to tennis elbow, wii elbow is pain in one's arm (particularly around the elbow) caused by too much wii tennis (or, possibly, not enough regular exercise).
I got a horrible case of wii elbow from all that wii tennis yesterday.
από Paradox Quine 25 Νοέμβριος 2006
Ιουλ 21
gdi
God Damn Independent, a college student that is not in a fraternity/sorority.
What frat are you in? Frat!?!?! Fuck that, I'm GDI!
από billy bob 10 Φεβρουάριος 2003
Ιουλ 20
A chronic painful condition that effects the muscles or joints in the hand, fingers and/or forearm after playing videogames too much.
Dude, I played Final Fantasy for three days straight, but my Nintendonitis flared up so I couldn't play anymore.
από Aeronius 16 Ιανουάριος 2006
Ιουλ 19
One who finds intelligence the most sexually attractive feature.
"I want an incisive, inquisitive, insightful, irreverent mind. I want someone for whom philosophical discussion is foreplay. I want someone who sometimes makes me go ouch due to their wit and evil sense of humor. I want someone that I can reach out and touch randomly. I want someone I can cuddle with.

I decided all that means that I am sapiosexual."
από Mr M. Ister 26 Μάιος 2004
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×