Νοε 25
Rolling the windows down on a vehicle for some fresh air, usually after one of the passengers has passed gas.
Gawd damn was that foul! Purge the cabin before we sufficate back here!
από Kahoki 30 Οκτώβριος 2007
Νοε 24
The immediately preceding statement is false and was told to mislead.
I really miss that show Blossom ... SIKE!
από iwastoodrunk 29 Μάρτιος 2004
Νοε 23
Being the first one of your hotel roomates to get up in the morning and take a shower.
Dude, I'm sleeping in. It's your turn to unwrap the soap.
από Snappy1 23 Ιούνιος 2007
Νοε 22
A poultrarian is a person whose diet consists of vegetarian fare and select cuts of chicken and turkey, typically lean and boneless. They do not enjoy red meat, seafood, or any other meat in their diet.

Poultrarian comes from the combination of poultry and vegetarian.

A poultrarian would never eat a steak, but would enjoy chicken stir-fry.
από Christie Johnson 5 Οκτώβριος 2006
Νοε 21
The mass of porn that one has stored on their computer, generally in a separate folder.
Damn dude, I got 117 porn mpegs in my pornfolio.
από a random choch 1 Σεπτέμβριος 2003
Νοε 20
The recipient of much needed maps from U.S. Americans along with the South Africa and the Asian countries so that we will be able to build up our future, according to Miss South Carolina.
Person 1: Hey Dick, do you think its time we invade the Iraq?
Person 2: We can use these new maps I just got off the internets.
από gunstarzero 29 Αύγουστος 2007
Νοε 19
Wrapping a towel around oneself to change (typically into or out of a bathing suit) in a public setting.

The "deck" is the walking surface around a swimming pool.
Kyle was in the middle of a hurried deck change when he was pantsed. Hilarity ensued.
από The Grammar Nazi 5 Φεβρουάριος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×