Ιουν 16
The post-drunken, post-tipsy state at which the removal of clothing begins.
Brian: Jen, where's your shirt?
Jen: I don't know; last night I got a little stripsy...
από UMDgatemaster 24 Απρίλιος 2007
Ιουν 15
Someone who grew up before the digital age and is fairly new to the internet. Basically anyone over the age of 28.
YouTube is foreign to the digital immigrant.
από Oingodeboingo 11 Νοέμβριος 2004
Ιουν 14
"Laughing quietly to myself." A more accurate representation of the human response to funny things seen on the interweb.

When people type lol, rarely are they laughing aloud for the whole world to hear, but merely smiling and laughing quietly to themselves.
Boner jokes cause me to LQTM.
από David Hamlin 7 Ιούλιος 2006
Ιουν 13
BCG
Birth Control Glasses. Generally a military term which refers to the large, blocky glasses issued to military personnel who require the use of corrective lenses.
Man, these BCGs make me look like a complete idiot.
από Nemesis 16 Απρίλιος 2004
Ιουν 12
A form of government with one person exercising absolute power and unrestricted control in a government who regularly disregards opinions, petitions or mandates of the people or elected representatives.
The misguided War On Terrorism has turned the United States of America from a Democracy to a Decidership.
από Jason Beam 1 Μάιος 2007
Ιουν 11
The pasty white tan of a person who works over eighty hours a week and never gets any sun.
Bill's been doing a lot of hours lately -- he's really working on his programmer's tan.
από Mike Ellis 9 Απρίλιος 2004
Ιουν 10
To move one's hands and arms expressively while talking bollox.
As he got more and more drunk, he was not only loud, he was testiculating wildly.
από David Earle 16 Απρίλιος 2004
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×