Οκτ 24
Getting caught while sneaking away after a one night stand.
Alternate: an early post-sex exit, i.e. before your partner is deep asleep.
He hooked up with some girl last night and got busted for a premature evacuation.
από csepulv 20 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 23
An Internet acquaintance; someone you chat with but have never actually met.
"So who's this NrdPowr32 guy?"
"I dunno. Just a dotcomrade of mine."
από epitome of incomprehensibility 3 Οκτώβριος 2007
Οκτ 22
Aussie, Irish, Scottish, English slang

Fantastic. Wonderful.
Ahh she's tops mate. Reeaaal tops.
από christopher 20 Ιανουάριος 2004
Οκτ 21
Highy dependable. Used to describe someone/something that happens consitently, as bleach always fades fabric.
Boy: Did you finish the check list?
Girl: Yeah, I got it all done.
Boy: Girl, you fade like bleach!
από KateTheGreat308 5 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 20
Vomit; generally chunky in nature.
He hurled in my car and now there's a lake of chunder in the back seat.
από Orius 4 Σεπτέμβριος 2002
Οκτ 19
The daily commute to school, work, home, etc.
After five, time to commence the idiotarod sled race to home.
από Shane C. 28 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 18
A person who is exceptionally bad at everything.
Stefan is a dork. Give him anything to do and he'll screw it up. Jackass of all trades.
από Devin84 30 Σεπτέμβριος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×