Νοε 14
When a group of people, usually three or more, all simultaneously text others not present, instead of conversing with each other.
We were got together for a drink last night but ended up having a text social instead.
από shann81 23 Απρίλιος 2007
Νοε 13
To associate with a large group of people. To travel/go out with a large entourage.
Don't mess with Tyrone. He rolls thick.
από TheEgg 24 Φεβρουάριος 2004
Νοε 12
A gift for a new mother, typically an expensive piece of jewellery. "Pushing" refers to labour of childbirth.
So what did she get as a pushing prize?

She got a diamond ring, it's gorgeous!
από 887898 2 Δεκέμβριος 2006
Νοε 11
The faint, lingering feeling of vicarious pain most men feel when they hear of another man in a situation where his penis has been injured.
Hey Jack, remember the end of that fishing trip when the car trunk accidentally slammed down on Phil's crotch? Man, I couldn't have sex for days after that one.
από Moggraider 21 Ιούλιος 2005
Νοε 10
Grabbing at pockets, patting yourself down to make sure you have your cellphone and don't need to turn around and go back home for it. This behaviour tends to be heightened in people who also have a habit of going back to check the locks on the doors several times before leaving home.
Dude, stop that.

What?

Quit the phone grope. You're always grabbing at your pockets as soon as we're on the road. Didn't you remember your cell?
από RogueSun 29 Μάιος 2006
Νοε 9
A man who is utterly in denial of his homosexuality(in the closet) despite the fact that he is clearly gay to the objective observer(flaming).
Hey Mike, Jessica's fire hazard of a husband was checking out your ass again.
από Arman Java 28 Απρίλιος 2006
Νοε 8
The female equivalent of blue balls.
Andre gave Christina bluewalls...and then he drove to Taco Bell to eat a grande meal.
από Buzz A. 14 Μάρτιος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×