Μαρ 8
building up saliva in the salivary glands using some stimulus, like sour food or yawning, and then pressing the tongue upon the glands, causing the saliva to shoot out, usually at an impressive distance.
Shit, Eric just gleeked all over my food!
από mike 26 Απρίλιος 2003
Μαρ 7
A non-hygienic boyfriend.
he is such a hobeau, with his long hair and beard. he hasn't showered since they invented water but i luv him anyways.
από Kayla601 7 Φεβρουάριος 2006
Μαρ 6
When someone is wearing headphones and speaks very loud because s/he tries to speak over the music.
Mike: Hey man how's it going?
Joe:I'M FINE, WHAT'S UP WITH YOU!!!!!?
Mike: Whoh man, watch it you're suffering from a little bit of headphone syndrome
από Black Majik 15 Σεπτέμβριος 2005
Μαρ 5
The act of pulling the car door handle at the moment the driver unlocks the door, rendering the attempt fruitless, and resulting in minor frustration and/or embarrassment.
"Could you unlock it again dude? I pre-pulled."
από pigpen23 25 Φεβρουάριος 2007
Μαρ 4
1. What Do You Mean?
2. Whatever Do You Mean?
Tom: Yeah isn't that awesome?
Nic: Wait, wdym?
Tom: You should have been listening!
από Wesss 7 Ιανουάριος 2007
Μαρ 3
To fly somewhere with the bare-minimum of belongings, and purchase the rest where you are.
"Aren't you going to pack for New York?"
"No, I'm going to fly naked."
από anonwebuser 19 Φεβρουάριος 2007
Μαρ 2
A celebrity signature written on a female breast, usually with a "Sharpie" brand marker.
Julie got a mammograph from DJ Tom on her left boob last night.
από Word Puppy 24 Ιανουάριος 2007
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×