Ιουλ 13
When you promote yourself by changing the title in your email signature.
Mike gave himself an email promotion when he changed the title in his email signature from Programmer to Web Manager.
από The One Who Can't Be Named 21 Ιούνιος 2006
Ιουλ 12
Asked in a situation where you reach a point of no return or you have surpassed a dangerous obstacle and have survived the ordeal. 'What now' is also used as in,'where does this leave us', in terms of re-questioning your relationship status with someone.
Butch: What now?
Marsellus: What now? Well, let me tell you what now. I'm gonna call a coupla pipe-hitting' niggas, who'll go to work on the homes here with a pair of pliers and a blowtorch. Hear me talkin', hillbilly boy?! I ain't through with you by a damn sight. I'm gonna get Medieval on your ass.
Butch: I meant what now, between me and you?
Marsellus: Oh, that 'what now?' Well, let me tell ya what now between me an' you. There is no me an' you. Not no more.

(Dialogue from the movie, Pulp Fiction)
από NeverMindWho 1 Μάρτιος 2006
Ιουλ 11
A) A phrase that seems to simply state the obvious but actually implies helplessness.

B) A phrase that seems to simply state the obvious but actually means "it will be what it is," as in "it ain't gonna change, so deal with it or don't." See also tough shit, oh well, cry me a river and tfb.
Meaning A
J: I can't believe the price of gas!

B: It is what it is.

Meaning B
J: It troubles me that you continue to put cyanide in my Yoohoo even after I've asked you to stop.

B: It is what it is.
από JohnnyAZ 20 Μάιος 2006
Ιουλ 10
An acronym for Windows Down 55 miles an hour. A primitive form of air condition most helpful to 60's and 70's Volkswagen Bug pilots
Air conditioning? Hell no! We got WD55!
από Bungalow Bill 8 Νοέμβριος 2001
Ιουλ 9
To prepare to kick another's ass, getting prepared to engage in fisticuffs
If you get up in my grille, you best knuckle up, motherfucker
από stefanali pops 13 Σεπτέμβριος 2005
Ιουλ 8
Finna
The state of being about to do something, also, one who always says they are going to do something can be referred to as 'finna'.
Example: You know what you finna do, finna? You finna ride the fuck out.
από disturbed 6 Απρίλιος 2004
Ιουλ 7
A justification for how a person behaves
Brendan: You can't just go around stealing money from orphans!
Rob: I can, because that's the way I roll.
από Brendan Frank Wozniak 3 Μάιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×