Δεκ 3
The action to go in a restaurant,sit at a table, order whatever you want, eat and then leave quick without payin.
Johnnay:"Yesterday I went to this fancy ass restaurant, ordered a 200$ meal with the best wine out there and when the waitress turned around I left in a second! hahahahaha!"
Bobby:"HAHAHA, I see you busted a dine and dash again!"
Johnnay:"THATS RIGHT!"
από Johnnay 25 Απρίλιος 2003
Δεκ 2
Used in Australia. Means to take a day off sick from work when you are fine.
Mate, I couldn't be arsed going to work today. I might chuck a sickie.
από mizshadii 27 Απρίλιος 2007
Δεκ 1
Slang - vagina, origin unknown, used on Grey's Anatomy
O'Malley! Stop looking at my vajayjay!
από P-Land 7 Απρίλιος 2006
Νοε 30
To banish a roomate from the room/dorm/apartment for the purpose of engaging in intimate relations with one's significant other/sex partner.
My roomate is gonna sexile me on Valentine's Day so that he and Yolanda can have their hot monkey sex in our room.
από Oprah 25 Φεβρουάριος 2003
Νοε 29
A male cougar. Single, usually divorced, and at a minimum 10 years older than a cougar.
He did not care if the youth laughed at his ragtop corvette that even at this age he could not afford, for he was manther.
από Wes Tent 29 Απρίλιος 2004
Νοε 28
To consume an entire quantity of intoxicant in a sort time, by one's self.
Dude! Did you just see that? John just took a half-ounce to his dome!
από Justin 3 Οκτώβριος 2003
Νοε 27
New zealand slang for "everything's okay."
Can also be used in place of "yes!"
"yeah, my night was sweet as, got on the piss with some mates and sung karaoke... badly"

"wanna beer mate?"
"yeah, sweet as"
από poopolo 1 Σεπτέμβριος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×