Ιαν 1
A holiday that celebrates the idea of all the good things that will happen in another year. Most people use this time to get drunk.
What better way to start off a new year than with a head-splitting hangover, the stench of vomit on your clothes, and a DWI.
από PeaTearGriffin 5 Νοέμβριος 2005
Δεκ 31
2k8
The year 2008.
- What year is Bush leaving the White House?
- 2k8, sucka!
από CB0717 19 Οκτώβριος 2007
Δεκ 30
1. use of punctuation, AIMglish or emoticons to insinuate flirtation online
2. salacious AIMlogs that could be potentially scandalous if released to mainstream media

Mark Foley was into kinky AIMuendo with his Congressional pages before the MSM found out and busted his pervy old ass.
από goddess bertha 22 Νοέμβριος 2007
Δεκ 29
Describing of a person of unfathomably great laziness. Looks for every opportunity to get out of work. Even trivial chores are too much of a finger lift for them. So called because they will get into their car, turn the key, adjust the mirrors, put on their seatbelt, and drive to the mailbox that is at the end of their driveway.
My neighbor is so lazy he drives to the mailbox. It is .07 miles away.
από Wm. Wallace The Freedom Fighter 24 Δεκέμβριος 2007
Δεκ 28
The unofficial replacement for "in or out" when asking a friend if they are up for doing something or if they are not up for doing that something. Game represents those who are spontaneous and exciting. Lame represents those who are unadventurous and boring.
We're going to run rampant through the bars downtown. Are you game or lame?
από B... 18 Αύγουστος 2006
Δεκ 27
serendipitous success, surprising satisfaction, landing as lightly as a cat, being better than before.

Old pilots say, "Any landing you walk away from is a good landing."
After a divorce that tore me up, I made a good landing.

My boss fired me the week before Christmas, but I made a good landing.

The morning sun is shining and I'm coming in for a good landing.

I felt bad about losing her, but it was a good landing for me.
από Pasahogan 24 Δεκέμβριος 2007
Δεκ 25
the headache, tiredness and sometimes nausea one gets after going to the mall.
I was at the mall for like five hours and when I got home I had a major mall hangover.
από harry's girlfriend 24 Δεκέμβριος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×