Ιουν 11
The pasty white tan of a person who works over eighty hours a week and never gets any sun.
Bill's been doing a lot of hours lately -- he's really working on his programmer's tan.
από Mike Ellis 9 Απρίλιος 2004
Ιουν 10
To move one's hands and arms expressively while talking bollox.
As he got more and more drunk, he was not only loud, he was testiculating wildly.
από David Earle 16 Απρίλιος 2004
Ιουν 9
The person you have or will have carnal relations with, but never a serious relationship.
"Do you like my chew toy for the night? I met him on the dance floor..."
από Bobalicious Brown 30 Απρίλιος 2007
Ιουν 8
when you use myspace to spy on ex-boyfriends, ex-girlfriends, ex-friends or even your ex-boyfriend's ex-girlfriend's ex-boyfriend's baby momma.
my boyfriend caught me myspying on my ex-boyfriend's ex-girlfriend. busted.
από sick bastid 27 Οκτώβριος 2006
Ιουν 7
Adjective form of the word "struggle," but also applicable in cases where the literal meaning of "struggle" or "struggling" may not be entirely appropriate; problematic.
Mitch: Man, I'm failing my English 101 class.
Ted: That's pretty strug.
από He Hate Me 30 Ιούλιος 2006
Ιουν 6
The act of riding a train in any method except inside the train cars. In other words, it's the equivalent of Ghost riding a train.

Usually the act is performed by hanging onto the back, sides, or top of the train while the train is in motion.

The most common target are passenger trains (due to their ease of getting on and off the train at stations) primarily as an extreme sport.
There are some awesome videos on Youtube of trainsurfing.
από Arthur D. 29 Απρίλιος 2007
Ιουν 5
Means Above and Beyond the Call of Duty. Means very good.
That food was A and B the C of D
από zanec 23 Ιούλιος 2005
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×