Οκτ 17
The act of moving your desk with your feet, without getting out of it.
Eva: I'm too close to the door, can you flintstone over please?

Tashina: Sure thing and while I'm flintstoning, I can pick up the pen you dropped
από EvaF 29 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 16
A person who can slow down an entire group.
A person who requires constant help or attention from some one else.
What an anchor! She helled up an entire line at the check out for no reason.
That gut is such an anchor. He made us all wait half an hour so he could go kill a badger.
I do not want to bring Dave any where. He is such an anchor. A short trip takes all day with him.
από TFT1974 25 Μάρτιος 2007
Οκτ 15
Entering an online discussion after a time spent lurking, esp. if suddenly prompted to do so.
Your ridiculous comments have forced me to delurk.
από careen 25 Ιούνιος 2004
Οκτ 14
A large burned air bubble that sometimes forms in the crust of a pizza, rendering the slice that contains it significantly less appealing.
Customer: "I'd like a slice of cheese, please."
Sbarro employee: <Starts plating up the big bubbly piece>
Customer: "Not that one with the pizza tumor!"
από Rusty Camaro 10 Απρίλιος 2006
Οκτ 13
A tattoo above a woman's ass crack.
Her pants were so low cut, you could see her tramp stamp.
από Vegas 22 Μάρτιος 2003
Οκτ 12
Flirting or being flirtatious.
ayyo, stop cupcaking wit that ugly ass ho.
από dAnIeLa 29 Νοέμβριος 2004
Οκτ 11
An exclamation made when your friends or family are teasing you to a point where you can't handle it anymore and a hissy fit is in order.

Derived from a YouTube user's famed outburst following Britney's lackluster performance at the 2007 VMA's.
Sarah: 'OMG Susan, I can't believe you are wearing the same skirt as yesterday. Oh, and by the way, EVERYONE knows what you did with Kevin on the weekend. Plus you look a little fat, are you retaining water?'

Susan: 'LEAVE BRITNEY ALONE!'
από Billy Chickenhole 15 Σεπτέμβριος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×