Μαϊ 27
A person who frequently attacks others in speech or writing, but who poses no intellectual threat whatsoever. The motivation of this type of person can usually be accurately construed as a desire to be obnoxious and offensive.

Origin: The phrase "porch dog" is used to refer to dogs that sit on front porches and bark (vigorously and fruitlessly) at passersby, but who pose no physical threat.
Yeah, that guy has a scathing response to just about everyone who posts in this forum. He's a real porch dog.
από Vitruvian Man 19 Μάιος 2006
Μαϊ 26
the act of, or result of lifting weights or exercising (pushups, pull ups, etc.) right before going out to a bar or club with the desire to engorge your muscles with blood, or produce a pump, in order to temporarily make them larger in order to impress the opposite sex.
I got my club pump on before I went out.
από J1HittaQuitta 19 Απρίλιος 2004
Μαϊ 25
A hipster with a professional job who seeks to climb the corporate ladder but remains true to indie musical tastes, lives in a hipster neighborhood, and likely has a hipster hairstyle.
Financial analyst Chad, a known yupster, couldn't wait to wear his new Brooks Brothers sportcoat with his vintage "Jake the Snake" t-shirt to the Unicorns show at the Empty Bottle on Friday.
από Nathan Stange 15 Μάρτιος 2004
Μαϊ 24
The loop of options where you get stuck when trying to navigate your voice mail.
I tried changing my phone greeting and I got stuck in voicejail.
από thaley 15 Μάιος 2006
Μαϊ 23
An Internet dating term. When a person you are meeting for the first time is wearing the same outfit pictured in their Internet dating profile.
On the date Mike realized a double exposure had occurred when Jennifer wore the same blue sweater pictured in her Match.com profile page.
από MarkSol 13 Μάιος 2006
Μαϊ 22
To perform a search for one's own name, or especially their online nickname, using any search engine on the World Wide Web. -also called ego surfing. See also "googling"
She was mackin on me until I got up and went to my computer and googled our names together and then she told me, "I don't like boys who hafta ego search; that's tired."
από ginger petunia 24 Οκτώβριος 2003
Μαϊ 21
since badunkadunk is a big booty, badinkadink is a small booty.
Damn, that girl's badinkadink ain't no comparison to my girl's badunkadunk!
από babygurl69 4 Μάιος 2004

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×