Ψάξε όποια λέξη θες, όπως kappa:
To Urban Dictionary είναι το λεξικό που εσύ γράφεις. Όρισε τον κόσμο σου
7.906.961 ορισμοί από το 1999

Recently added to el.urbandictionary.com

Φεβ
8
The phone number a person expects friends and family to use.
I need to make sure you have my primary digits. I don't want to get all calls from you on my cellular.
από Paul 23 Αύγουστος 2004
Φεβ
7
In the drum and bass scene, the DJ's practice of replaying a record that has been enthusiastically received by the audience. Spectators "call for a rewind" by holding cigarette lighters in the air; if there is enough demand, the DJ will spin the record backward and play it from the beginning.
The crowd loved that track so much that I had to do three rewinds.
από Greenie 11 Δεκέμβριος 2003
Φεβ
6
When your head bobs around when you about to fall asleep when sitting upright. It is given this name because it looks like you're driving offroad.
The security guard was fired for four-wheeling at his post.
από Bryan Fox 31 Ιανουάριος 2006
Φεβ
5
The only show that makes me eager to watch the commercials.
Did you see the Reno 911 trailer during the Super Bowl? That movie's gonna rock!!
από bigtones 15 Ιανουάριος 2005
Φεβ
4
N. A woman who must cope with the temporary death of her relationship during football games.
Nothing will draw Stalney away from the TV on Sunday. Jill realized she's become a football widow.
από Julie H 6 Δεκέμβριος 2005
Φεβ
3
People unable to think for themselves. Followers. Lemmings. Those with no cognitive ablilities of their own.
All the teens were wearing bell-bottoms because they were sheeple.
από Naegling 2 Οκτώβριος 2003
Φεβ
2
Food poisoning acquired from eating contaminated fake meat.
I was puking all night. I bet it was that nasty-ass six-month-old soymanella-infested tofurkey.
από Ian 6 Οκτώβριος 2004