Ιουλ 30
to leave a party or someone's house without them knowing; sneaking out; or just plain leaving.
Don't mean to trip out, but bitch, I'm bout to dip out.
από DerrtySouthBaby 17 Απρίλιος 2004
Ιουλ 29
Responsible partiers choose a Designated Driver to drive during a night of debauchery. The Designated Drunk is chosen by the Driver.

The Designated Drunk assumes responsibility for all drink offers given to the Driver. The Designated Drunk will take all offers of toasts, shots, and drinking competitions in place of the Driver.
Random drunk: "Hey dude! Come have a shot with me!"
Designated Driver: "Gary, you're DD. Take that shot for me."
Gary: "Alright."
από Sanzone 28 Σεπτέμβριος 2005
Ιουλ 28
The series of tubes which link computers across the globe.
My new girlfriend is 5'9", has fake tits, we've never met, but we chat on the webbernet.
από Paul Dirty 9 Δεκέμβριος 2006
Ιουλ 27
1. American bonehead.
2. Pull a Homer: to succeed despite idiocy.
"Looks like I just pulled a Homer!"
- Magic Johnson, after slipping on water and having the ball fly out of his hands, off a ref's head, and into the basket for the game winning three pointer.
από Fenway Nickel 25 Ιανουάριος 2004
Ιουλ 26
Something that is sweet, almost to the point of being sickeningly so. As a derogatory descriptive, it means something that is affectedly dainty or quaint, or is way too sentimental.

In American English it often refers to a type of simple sweet pop music, but in British English it is used much more widely for things that are nauseatingly cute or precious. It comes from the way the word sweet sounds when said in baby talk.
Belle and Sebastian are the Beatles of twee.
από urbandicfan 3 Σεπτέμβριος 2003
Ιουλ 25
Someone who is overly talkative on emails or text messages.
Man, Emily should get a job. She's been text massageing me every 2 minutes. And there are 10 emails in my inbox from her. She is way typeractive today.
από shaniqua2 26 Ιανουάριος 2007
Ιουλ 24
Slamming the forehead against the desk surface or keyboard repeatedly. Often followed by cursing at the monitor.
"Dammit, I give up!" *headdesk*
από FahrmBoy 21 Οκτώβριος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×