Νοε 16
Kevin Federline's new nickname, after Britney Spears dumped his ass.
What's up, k-fed, I mean fed-ex?
από Adrian 10 Νοέμβριος 2006
Νοε 15
A person who shuffles through all their ringtones, one after another, annoying the people around them. You can yell at them, but they don't stop.
Jordan: Hey, Ringtone DJ, I don't wanna hear your tones. Stop showing off, jackass.

Ringtone DJ: Hey, do you like this one? It's "I Wanna 1-2-1 With You"
από Margaret Sevenjhazi 7 Ιούλιος 2004
Νοε 14
An individual who is highly particular about where they sit in a restaurant and will make a hostess wait while they locate the best table and/or have the hostess move them if a "better" table becomes available.
My friend is such a table queen, it takes us 10 minutes just to sit down.
Stop being such a damn table queen and take a seat!
από Anne Buster 8 Νοέμβριος 2006
Νοε 13
1. Any innutritious substance purchased at a quickie mart or gas station that one takes pleasure in eating but does not like to admit that one eats.

Combining am/pm jalapeno poppers, a slim Jim and a red bull for dinner is food of shame.
"I'm having food of shame for dinner. Don't tell my boyfriend."
"The hotdogs at 7/11 are so food of shame."
από Anne Buster 9 Νοέμβριος 2006
Νοε 12
A residential garage that has been converted to look like a public bar.
G-Man spent some in a barage on Veterans Day twisting off.
από sssscot 10 Νοέμβριος 2006
Νοε 11
to snack on
I've been noshing all day.
Stop your noshin', you won't want to eat dinner.
από Nosher 24 Μάιος 2003
Νοε 10
A buyer or seller of stolen merchandise.
"I got this sweet iPod from my fence on the south side."

"Hey Sarge, I hear one of your contacts fingered a fence last night."
από Donald Beckwith 14 Αύγουστος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×