Ιαν 6
The button on the controller of an xbox or PS2 you have to press to pause the game when your girlfriend wants to talk.
She said "We need to talk..." So I pressed the girlfriend button to pause my Madden game.
από xbox_gamer 29 Δεκέμβριος 2006
Ιαν 5
A term used to describe the technological prowess of an individual, usually in an internet community. Factors that engorge the e-penis include bandwidth, computer speed, hard drive size, size of DVD collection, and an impressive frag count in any number of popular first person shooters.
"I have a +5 e-penis of down smacking, bitch!"

"my e-penis > your e-penis"
από requires a microscope 29 Μάρτιος 2004
Ιαν 4
People who join a gym after the New Year, only to quit going within 3 months.
I couldn't find a free treadmill, the place was crawling with resolutionarys.
από Vincent11 11 Νοέμβριος 2006
Ιαν 3
The new clothes that people wear that they recieved for the holidays. Usually worn the first week in January and is recognized by the new clothes smell and creases left from being folded in boxes since Thanksgiving.
Steve wore his Christmas gear on his first day back from winter break and all the cool kids teased him for his shoes.
από Fatbox 4 Ιανουάριος 2006
Ιαν 2
A famous stupid person. Typically refers to the current crop of vapid celebrities.
Celebutard Paris Hilton got the name of her own videogame wrong.
από Surge2010 19 Μάιος 2006
Ιαν 1
The aftermath of hard drinking and partying on New Year's Eve.
I woke up next to five bottles of Jägermeister and a pile of confetti on National Hangover Day.
από Limbo 26 Δεκέμβριος 2005
Δεκ 31
Scottish for "Old Long Since." Which means the good old days. It is the traditional song played on New Years Eve.
Dude, their playing Auld Lang Syne for the New Years special on t.v.
από OnceLer 1 Ιανουάριος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×