Δεκ 30
A fictional organization to refer people to when you do not care what they are whining about.
Him: ohh emm geee, there are so meany haxxors in teh servar..!!!!11
Me: care police?
από #care-police 15 Αύγουστος 2004
Δεκ 29
A long-distance relationship in which the couple only gets together for idyllic vacation-like excursions, therefore avoiding the "real-life" issues of dating.
"She met this guy online last summer, but he lives in Austin and doesn't want to move, so they've struck up this very intense vacationship."
από Clarity70 24 Ιούλιος 2006
Δεκ 28
Used to describe a player in soccer who no longer wishes to play for his current club.
Nottingham Forest are in talks with Southampton over their wantaway defender.
από Amos Jegg 4 Δεκέμβριος 2006
Δεκ 27
The patch of hair grown right under the lip. Any self-respecting stylish male has one.
His soul patch was so long, he saved a meal for later in it.
από Shawn 16 Μάρτιος 2003
Δεκ 26
short for "details", usually details of gossip
My friend wanted to know what happened at the party last night so I gave her the deets.
από FD 30 Σεπτέμβριος 2004
Δεκ 25
verb. To repackage or rewrap a gift one receives and give it to someone else.
Elaine gave Tim a label-maker for Christmas -- and he re-gifted it to Jerry!
από Electric Santa Claus 17 Οκτώβριος 2003
Δεκ 24
The fattest, oldest pimp this side of the north pole.
Santa has three hoes. Damn that's jolly.
από Skin-Nerd 17 Ιούλιος 2005
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×