Ιουλ 27
1. American bonehead.
2. Pull a Homer: to succeed despite idiocy.
"Looks like I just pulled a Homer!"
- Magic Johnson, after slipping on water and having the ball fly out of his hands, off a ref's head, and into the basket for the game winning three pointer.
από Fenway Nickel 25 Ιανουάριος 2004
Ιουλ 26
Something that is sweet, almost to the point of being sickeningly so. As a derogatory descriptive, it means something that is affectedly dainty or quaint, or is way too sentimental.

In American English it often refers to a type of simple sweet pop music, but in British English it is used much more widely for things that are nauseatingly cute or precious. It comes from the way the word sweet sounds when said in baby talk.
Belle and Sebastian are the Beatles of twee.
από urbandicfan 3 Σεπτέμβριος 2003
Ιουλ 25
Someone who is overly talkative on emails or text messages.
Man, Emily should get a job. She's been text massageing me every 2 minutes. And there are 10 emails in my inbox from her. She is way typeractive today.
από shaniqua2 26 Ιανουάριος 2007
Ιουλ 24
Slamming the forehead against the desk surface or keyboard repeatedly. Often followed by cursing at the monitor.
"Dammit, I give up!" *headdesk*
από FahrmBoy 21 Οκτώβριος 2003
Ιουλ 23
BGP
Short for background props. Placing oneself in the background of another person's picture, usually striking some strange pose or making some other gesture, unbeknownst to the subjects or the photographer.
Look at this random guy getting his BGPs in your picture!
από Your mom 17 Ιανουάριος 2005
Ιουλ 22
Similar to tennis elbow, wii elbow is pain in one's arm (particularly around the elbow) caused by too much wii tennis (or, possibly, not enough regular exercise).
I got a horrible case of wii elbow from all that wii tennis yesterday.
από Paradox Quine 25 Νοέμβριος 2006
Ιουλ 21
gdi
God Damn Independent, a college student that is not in a fraternity/sorority.
What frat are you in? Frat!?!?! Fuck that, I'm GDI!
από billy bob 10 Φεβρουάριος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×