Απρ 28
An effort to deceive, overwhelm, or persuade with insincere talk, especially flattery.
The entire presentation was a complete snow job.
από JS 24 Ιούλιος 2003
Απρ 27
Putting in some money toward the purchase of an item or items. Usually indicates a willingness to contribute.
We're gonna puff puff pass, you got five on it?

I've got five on that pizza.
από foxmajik 28 Οκτώβριος 2004
Απρ 26
(adjective) inferior quality; held in low social regard; old and delapidated; refers almost exclusively to inanimate material objects, not to people
We tried to pick up on these girls waiting for the bus, but I was driving my sister's janky 1989 geo metro so we just got clowned instead.
από the jankinator 25 Μάρτιος 2003
Απρ 25
A mohawk, but instead of a "real" mohawk where you shave the sides of your head, you just glue up the middle part of your regular hair so that it is in the style of the mohawk.
"There was a punk show tonight, but I didn't want to shave the sides of my head so I just made my hair into a fauxhawk."
από Haushinka 24 Νοέμβριος 2003
Απρ 24
Used to express that a surprising victory or zinger has occurred.

(Usually accompanied by a two-handed gesture: both arms up, palms forward. Then, swing wrists so that your palms end facing the floor without moving your arms. Do this as you say "swish")
"She hid the beer, but I found it."

"Oh, swish!"
από DrMomentum 2 Ιούνιος 2004
Απρ 23
The ultimate definition of a college relationship - when on one's facebook profile it says "In A Relationship" and your significant other's name.
"are adam and courtney dating?" "i don't know, they're not facebook official yet."
από ilovebronsonscornrows 11 Δεκέμβριος 2005
Απρ 22
dirty south; hip-hop slang for the southeast
After a decades of east coast/west coast rap domination, third coast artists are becoming the hottest thing in hip-hop
από Nick Victim 20 Απρίλιος 2004

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×