Νοε 28
To consume an entire quantity of intoxicant in a sort time, by one's self.
Dude! Did you just see that? John just took a half-ounce to his dome!
από Justin 3 Οκτώβριος 2003
Νοε 27
New zealand slang for "everything's okay."
Can also be used in place of "yes!"
"yeah, my night was sweet as, got on the piss with some mates and sung karaoke... badly"

"wanna beer mate?"
"yeah, sweet as"
από poopolo 1 Σεπτέμβριος 2005
Νοε 26
Cyber Monday is the Monday after Black Friday, when online retailers will be looking for their biggest sales from those who checked out products over the thanksgiving weekend, and will now be ordering them Monday at work.
Forget those long black Friday lines, I'm going to order on Cyber Monday!
από Mike Schroll 26 Νοέμβριος 2005
Νοε 25
Rolling the windows down on a vehicle for some fresh air, usually after one of the passengers has passed gas.
Gawd damn was that foul! Purge the cabin before we sufficate back here!
από Kahoki 30 Οκτώβριος 2007
Νοε 24
The immediately preceding statement is false and was told to mislead.
I really miss that show Blossom ... SIKE!
από iwastoodrunk 29 Μάρτιος 2004
Νοε 23
Being the first one of your hotel roomates to get up in the morning and take a shower.
Dude, I'm sleeping in. It's your turn to unwrap the soap.
από Snappy1 23 Ιούνιος 2007
Νοε 22
A poultrarian is a person whose diet consists of vegetarian fare and select cuts of chicken and turkey, typically lean and boneless. They do not enjoy red meat, seafood, or any other meat in their diet.

Poultrarian comes from the combination of poultry and vegetarian.

A poultrarian would never eat a steak, but would enjoy chicken stir-fry.
από Christie Johnson 5 Οκτώβριος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×