Σεπ 3
a person who is lactose intolerant
"Babu do you want to get some ice cream?" "Sorry Jasminda, I cant eat ice cream - Im a lactard."
από Babu 19 Μάιος 2003
Σεπ 2
1. Commonly used in military HQ's, charachterized by extreme confusion, and genuine, profound disorientation. Often the result of being given different and usually conflicting orders.
2. As above but brought about by a lack of skill or knowledge.
1. Wow that change to the briefing is going to have the staff completely Befuckled.

2. That LT has no clue about that; He's pretty much befuckled.
από tankboy2k 4 Απρίλιος 2006
Σεπ 1
In hop-hop, it's often used as a sort of taunt after a proclamation has been made.
South side runnin' this bitch! What!
από kwirk 30 Μάιος 2005
Αυγ 31
Beer which one "discovers" having not known that it was there. Typically this occurs after a party or family gathering/event and may often involve a secondary fridge or forgotten cooler. Discovery of said beer is usually followed by feelings of joy and well being, similar to finding unexpected money in a jacket one has not worn in some time.
I'll just clean out the fridge, haven't done that in a while... wait a sec what's this? BONUS BEER! Righteous!
από Chef Dionysus 13 Αύγουστος 2006
Αυγ 30
To hug with enthusiasm. To pretty much tackle someone in greeting. Term used a lot over the internet. Often surrounded by "action stars, as in" *glomps buddy*
*Glomps B* Welcome back! We missed you! How was your vacation?

*Glomps A back* I missed you too! My vacation was great!!
από DoctorA 18 Απρίλιος 2004
Αυγ 29
When a person at work clocks in ("punches in") their friend when their friend is late to work.
Did you you clock in for Stevie?

Oh yes.

Good old buddy punch!
από Stewart Larkin 26 Αύγουστος 2006
Αυγ 27
The area where drug deals are carried out
The dope boy is in the trap tonight.
από Shipp 3 Δεκέμβριος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×