Μαϊ 13
An affectionate term for your mother.
"I was talking on the phone with my moms."
από Mary L 4 Αύγουστος 2005
Μαϊ 12
The distance one can reach without leaving the couch or sofa.
That job is too far; it's not within couching distance.

I can't reach the remote control because it's not in couching distance.
από Ryan 27 Νοέμβριος 2004
Μαϊ 11
A term used by motorcyclists to describe someone driving a four wheeled vehicle.
That cager just cut me off!
από Garrat9 20 Οκτώβριος 2003
Μαϊ 10
A person who wears a bluetooth wireless earpiece everywhere they go to seem trendy and important. Places to spot bluetools include movie theaters, malls, restaurants, gyms, grocery stores and cars.
Bluetool: Heyyy, how are you?

Megan: I'm great, and yourself?

Bluetool: Oh, sorry Megan. I wasn't talking to you, I'm on a call. Bluetooth.
από Orchard 1 Αύγουστος 2006
Μαϊ 9
A phrase used to express one persons endorsement of anothers general style. Is also commonly used to show happiness at a persons actions.

Extra emphasis is placed on the phrase when it is accompanied by a friendly point and wink at the recipient.

The correct response is I like your moves.
Man A: 'Can you lift that box? It's too heavy for me'

Man B: 'Certainly'

Man A: 'I like your style'
από Thomas Gorman 14 Μάιος 2005
Μαϊ 8
caffeine-laden food/drugs used to stay awake in a modern office environment.
Coffee, caffeinated tea, xenadrine pills, caffeine pills, starbucks lattes, etc.
από Devin 19 Απρίλιος 2004
Μαϊ 7
refers to the left arm being tanner (or redder) than the right arm because it's been hanging out the window
dude1: hey man i took a trip to LA last weekend...
dude2: yea man i know... you've got major driver's arm!
από Chrissy12321 4 Ιούνιος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×