Μαρ 15
ze
Ze is a gender neutral pronoun. It refers to someone who does not fit into gender binary.
Ze is wearing such a cute shirt!
από mary fuckshit 21 Ιούλιος 2004
Μαρ 14
March 14th. A "holiday" celebrated by math geeks everywhere. Pi is approximately 3.14, and March the 14th is 3/14.
omg t3h pi day d00d, we are so 1337, pi roxxors t3h boxxors!
από aoiasimsd 21 Μάρτιος 2005
Μαρ 13
1.To brilliantly inform someone of a harsh truth that they were either ignorant of or tried with everything they have to ignore. The resulting truth leaves the liar impotent. Powerless. Usually a truth about themselves. Like Euthenize. But with the truth.

2. To call somone out on a huge lie.
1. Man, the Scooter Libby indictment and the lack of WMD in Iraq fully truthenized Rumsfeld and Cheney.

2. Dude, at the end of A Few Good Men, Jack Nicholson gets truthenized.
από Steve Braun 1 Νοέμβριος 2005
Μαρ 12
The jetlag-like disruption of your circadian rhythms that occurs on the Monday after Daylight Saving Time comes into effect.
"Sorry I'm late. I've got the goddamn DST-lag. It took three cups of coffee before I could wake up enough to leave the house."
από Adman12 3 Απρίλιος 2006
Μαρ 11
To bring back something dead. Often used in reference to topics in online forums.
I thought this thread was history, but someone necro'd it by bumping on it.
από Ravenwolf 30 Αύγουστος 2006
Μαρ 10
gu
Acronym for "geographically undesirable."
"Great guy and all, but totally gu -- he lives all the way in Boerum Hill!"
από zooa 3 Νοέμβριος 2003
Μαρ 9
A person, male or female, who is so deeply enthralled with technology they discuss it with a level of passion that most people reserve for sex. Not always a geek or a nerd, but generally someone who has the latest and greatest everything.
She became so excited about her new laptop and PDA that her friends knew she must be technosexual.
από DarthVerso 22 Οκτώβριος 2004
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×