Οκτ 10
The meal between lunch and dinner, just as brunch is the meal between breakfast and lunch.
We went on a hot linner date at 3pm.
από Cheeze Monkey 26 Αύγουστος 2003
Οκτ 9
Information that serves no purpose and consumes valuable space in your head.
Sun Magazine is infoporn.
από Eyrab22 15 Αύγουστος 2007
Οκτ 8
(noun) a phone call, page or conversation aimed at getting free food from a partner in a no strings attached, no conversation meal.
I was so broke and hungry I had to make a foody call last night. She cooked meatloaf, and it was good.
από Korova 6 Αύγουστος 2007
Οκτ 7
That arm that has nowhere to go when cuddling, spooning or sleeping next to someone else. It usually leads to wishing arms could be pulled off and then put back on afterwards.
*after trying to settle into a comfortable spooning position* uh oh, it's the return of AWKWARD ARM!!!
από lilyrandall 1 Ιανουάριος 2007
Οκτ 6
1) n. singular An attractive woman
2) n. plural Many attractive women
1) Yeah, Kylie's a prime piece of totty alright
2) I tell it was wall-to-wall totty in here last night
από Shevek 22 Σεπτέμβριος 2002
Οκτ 5
To render your computer useless, as useless as a brick.

Usually the result of tampering with the insides and doing irreversible damage. Bricking your hardware leaves you with a new paperweight. Can be the end effect of a faulty flash or firmware update, a modification (mod) gone bad or being struck by lighting, to name a few.
He managed to get his new iMac bricked while trying to boot WinXP on it.

I tried to change graphics cards while my computer was running but I only managed to get my machine bricked.
από remmelt 24 Ιανουάριος 2006
Οκτ 4
To fall over in a spectacular or amusing fashion, often to the immense amusement of the people around you.
I can't believe I stacked it up the stairs and passed out. I'm such a klutz.
από parlez 21 Φεβρουάριος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×