Αυγ 4
A person who is not only ignorant, but is also an asshole.
από Anonymous 20 Μάρτιος 2003
Αυγ 3
The person who used to be, but is no longer your next door neighbor.
I invited my ex-door neighbor from California; I hope you don't mind.
#neighbor #ex #exdoor #nieghbor #nighbor
από Jeul 27 Ιούνιος 2007
Αυγ 2
The empty feeling that comes from finishing the seventh book in the Harry Potter series and realizing there will be no more.
Lucy started reading the Golden Compass books to fight her post-Potter depression but she said she just kept waiting for Voldemort to show up.
#depression #harry potter addiction #hogwarts #sad #nothingness
από Iva-Marie 29 Μάρτιος 2007
Αυγ 1
adj. - when something is "just right." Not too hot or too cold, not too big or too small, etc.
"Are you hungry?"
"Naw man... I'm baby bear."
από Jeff Gill 9 Δεκέμβριος 2004
Ιουλ 31
When you become so comfortable with someone that you no longer even refer to them by their first name. I.e. being beyond first name basis.
Man: "Honey, I'm home!"
Woman: "Hey baby, how was your day?"
Man: "It was great sweetheart."
Woman: "What's my name?"
Man: "Ummmmmmmmm..... sweetheart?"
Woman: "What, are we on no name basis now?"
#honey #baby #sweetheart #dear #darling
από Rothdaddy 30 Οκτώβριος 2006
Ιουλ 30
to leave a party or someone's house without them knowing; sneaking out; or just plain leaving.
Don't mean to trip out, but bitch, I'm bout to dip out.
από DerrtySouthBaby 17 Απρίλιος 2004
Ιουλ 29
Responsible partiers choose a Designated Driver to drive during a night of debauchery. The Designated Drunk is chosen by the Driver.

The Designated Drunk assumes responsibility for all drink offers given to the Driver. The Designated Drunk will take all offers of toasts, shots, and drinking competitions in place of the Driver.
Random drunk: "Hey dude! Come have a shot with me!"
Designated Driver: "Gary, you're DD. Take that shot for me."
Gary: "Alright."
#drinking #alcohol #driving #party #drive #shot
από Sanzone 28 Σεπτέμβριος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×