Αυγ 28
A late night summons -- often made via telephone -- to arrange clandestine sexual liaisons on an ad hoc basis.
The student's mother was ignorant of her son's booty calls.
από AEAizzle 27 Δεκέμβριος 2005
Αυγ 27
When your cell phone accidentally calls someone you did not mean to while on your person.
I called her a fucktard. She heard cause my phone butt dialed her.
από Laurie 16 Ιανουάριος 2004
Αυγ 26
STFU in the parlance of Yoda. Acronym for "the fuck shut up."
"Stupid your argument is. TFSU you should." - Yoda
από JoshVan 22 Αύγουστος 2007
Αυγ 25
The female version of jack off: unassisted autoerotic stimulation.
Her boyfriend was out of town, so she got in the hot tub to jill off.
από Brown Sugar 18 Μάρτιος 2003
Αυγ 24
The opposite of emasculate. To grow one's balls back after they have been shrunken by an especially effeminate activity.
God, the girlfriend dragged me to go see License to Wed... it was terrible. I had to remasculate afterwards by watching Die Hard: The Bloody Retribution.
από The C-Man 1 Αύγουστος 2007
Αυγ 23
Dried stains of kebab juice, curry sauce or gravy all over your shirt from messy eating.
That's an impressive dinner badge you've got there. What did you eat, pizza?
από Upper Class Twit 17 Αύγουστος 2007
Αυγ 22
hXc
Abbreviation of hardcore, often related to or dealing with music from the hardcore genre. Also used to describe actions or styles.
"Have you heard of (band name)? They're so hXc"

"That was awsome the way you pwnd that n00b hXc."
από Spencer Robinson 7 Αύγουστος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×