Αυγ 8
Reality as decided on by majority rule. Based off wikipedia's 'majority rule' fact. Featured on The Colbert Report July 31, 2006.
Wikiality refers to the changing of reality or truth via a Wikipedia-like system, allowing the public to change facts as long as there are others that agree.
από ZooZoo Magee 31 Ιούλιος 2006
Αυγ 7
An action by one male to another male friend which violates understood social expectations, especially where the transgressor obtains a slight advantage in comparison with a relatively large inconvenience imposed upon the aggrieved party.
It was a dick move when Tom encouraged several dancers at the strip club to order drinks, then left his friend Bill to pick up the tab.

Tom and Bill were both interested in the same girl at the bar; when Tom falsely insinuated to the girl that Bill had erectile dysfunction, that was a dick move.
από TheoYoda 5 Αύγουστος 2006
Αυγ 6
Generally meaning "out of nowhere". When someone/something appears suddenly without announcement.
"When did Carson get here? I didn't even see him come in."
"Yeah, he just came out the cuts like, 'What's up guys, where's the party?' "

"I was just walking down the street, and suddenly this squirrel came out the cuts and attacked me!"
από LeahLu 4 Αύγουστος 2006
Αυγ 4
Stupidly brilliant, or brilliantly stupid. Describes an idea or work whose chief virtue is its overwhelming, unadulterated dumbness.
Have you heard about that new movie 'Snakes on a Plane'?

Heck yeah! I'm going opening night. That thing looks awesinine.
από K. Signal Eingang 24 Σεπτέμβριος 2005
Αυγ 3
A southern colloquial nickname for partner, a term of friendship.
You betta' get that grass mowed, hoss.
από halide 18 Απρίλιος 2003
Αυγ 2
a female hero; a heroine
That girl just saved my life! She's my shero!
από jjrajani69 5 Νοέμβριος 2005
Αυγ 1
(n) To use mouthwash instead of brushing one's teeth before going out for lack of time or total laziness.
"I put on some deoderant and did a dental denial but still got to work 10 minutes late"
από crackerjax 19 Ιανουάριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×