Μαϊ 1
Taking all the suspense out of a movie by revealing spoilers to someone who hasn't seen it.
"What are you watching?"
"The Village, I haven't seen it yet."
"Cool... you know it's set in the present, right?"
"Oh, goddammit! Thanks for the mysterectomy!"
από Ben Frey 14 Απρίλιος 2006
Απρ 30
getting up (relatively)early, rushing to the local McDonalds, only to discover you missed the breakfast mark by .0005 of a second.
Guy that got dragged out of bed: Dude, that was such a McLetdown!
Guy that suggested it: sorry, man.
από bob_of_bobs 14 Απρίλιος 2006
Απρ 29
When someone is submitting their resume to employers, particularly when trying desparately to escape a sinking ship.
The entire dev team at Living.com started dropping paper the day after it showed up on the FC.
από Cabron Mejor 8 Μάρτιος 2006
Απρ 28
An effort to deceive, overwhelm, or persuade with insincere talk, especially flattery.
The entire presentation was a complete snow job.
από JS 24 Ιούλιος 2003
Απρ 27
Putting in some money toward the purchase of an item or items. Usually indicates a willingness to contribute.
We're gonna puff puff pass, you got five on it?

I've got five on that pizza.
από foxmajik 28 Οκτώβριος 2004
Απρ 26
(adjective) inferior quality; held in low social regard; old and delapidated; refers almost exclusively to inanimate material objects, not to people
We tried to pick up on these girls waiting for the bus, but I was driving my sister's janky 1989 geo metro so we just got clowned instead.
από the jankinator 25 Μάρτιος 2003
Απρ 25
A mohawk, but instead of a "real" mohawk where you shave the sides of your head, you just glue up the middle part of your regular hair so that it is in the style of the mohawk.
"There was a punk show tonight, but I didn't want to shave the sides of my head so I just made my hair into a fauxhawk."
από Haushinka 24 Νοέμβριος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×