Ιουν 7
any instance when you come upon easy money, whether you jack it, hustle it, or barter for it
I can't right now, let me just hit a lick and ill get you your money.
από Anonymous 15 Απρίλιος 2003
Ιουν 6
Australian origin.
adj. not stylish, out of fashion, not trendy, not cool, untidy, unclean, not neat.
v. to have no style.
That haircut/outfit makes you look daggy.
από JBar 21 Ιανουάριος 2004
Ιουν 5
Extremely muscular or buff.
Craig: yo Ray Ray have you seen Trey lately?
Ray: yeah he's been hittin the weights hasn't he?
Craig: yeah he's swole dawg
από Low Clef 14 Απρίλιος 2004
Ιουν 4
An unnecessarily extreme reaction. Making a big deal out of nothing. See buggin, wylin out, wylin.
Yo! Why you beastin son?! Daaamn
από Octavian 9 Μάρτιος 2004
Ιουν 2
A style of music originating in the Dirty South. Unlike Crunk music, Snap music has a slower tempo but still talks about clubbin' and strippers. It is characterized by the finger snap effect in place of the snare drum. Different people can take credit for originating this style from Fabo, D4L, and Dem Franchise Boys.
D4L's hot single "Laffy Taffy" is one of the most popular songs in Snap music.
από wow7127 16 Δεκέμβριος 2005
Ιουν 1
Refers to a subject that is vastly or categorically set apart from the previous subject.

Unique in the English language as one of the few 'infixes' (as opposed to prefix or suffix). Other infixes include re-fucking-diculous.
... so we were all sitting there butt naked,.. but that's a-whole-nother story.
από Dean William 27 Μάιος 2006
Μαϊ 31
Describes someone who sends long emails or instant messages. Talkative for the IM generation.
Are you busy at work today? Because you haven't been very typeative.
από jetsgrumbler 22 Μάιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×