Σεπ 28
To make fun of someone or something, often to mock in a satirical way, or to attempt to fool someone in a manner of telling them an outrageous story.

Often used also to cast doubt on the truth of a statement.
A:"You know, the timers on British nuclear bombs were so bad in the 50's, they thought of filling them with chickens to keep them warm enough"
B:"WHAT! Are you taking the mickey?"

C:" Well, you parked in just the right place here, didn't you?"
A:" Instead of taking the mickey, just find me a big rock to chock the wheels with . . "
από D F STuckey 6 Απρίλιος 2004
Σεπ 27
a word to describe something which goes without saying.
"whas gwanin, u cotchin at leons tonight?"

"course, u bringin some herb?"

"standard"
από roxxor 19 Φεβρουάριος 2004
Σεπ 26
The kind of music that you listen to only when the (convertible) top and all windows are up. Also known as 'closet music' it is the kind of music that you don't want anyone to know that you like.
The Black Eyed Peas came on Hits 1, but the top was down so I couldn't listen. BEP is my favourite top up music!
από carterh 24 Σεπτέμβριος 2006
Σεπ 25
The attractiveness of a garment when viewed on a hanger (rather than being worn). A garment has hanger appeal if it looks good "on the rack" and would entice someone to look more closely, and perhaps try it on and buy it.
Girl, these tops don't got hanger appeal. They don't look good 'til you put them on.
από JBert 23 Σεπτέμβριος 2006
Σεπ 24
Everything is cool, works fine, everything is in place.
Question: How's the new project doing?
Reply: Huggy Bear
από wulf.ie 20 Σεπτέμβριος 2006
Σεπ 23
make moves; do big things; sell
since last year 50 cent has really been movin units!
από slsfinest598 7 Αύγουστος 2003
Σεπ 22
The unintentional look of coolness, focus, and determination that appears on one's grill when put in front of a mirror.

A self-preservation technique in which one fantasizes about looking way better than they really do, usually occurring prior to a significant social outing.
Rick got suited up for a night out with his homies. Prior to his departure into the evening, he gave himself one final mirrorface, putting all of his insecurities to rest. He knew he was ready to slay some hoes.
από Snocap 19 Σεπτέμβριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×