Σεπ 8
The onomatopoeic representation of masturbation. Often used to suggest that something is attractive.
Did you see those Natalie Portman pics? *fap fap fap*
από Anonymous L-Value 11 Οκτώβριος 2002
Σεπ 7
Discreet acts of buggery performed in a toilet cubicle. Often anonymous.
"Ross and Howard were cottaging in the downstairs bogs the other day. I wasn't shocked to find them at it though; I suspected them all along."
από KHD 30 Αύγουστος 2003
Σεπ 6
"Chocolate Rain" is a euphemism for racism created by Tay Zonday in his hit YouTube song "Chocolate Rain".
Chocolate Rain
The school books say it can't be here again
Chocolate Rain
The prisons make you wonder where it went

(Replace racism with chocolate rain and it begins to make sense)
από Howard E 8 Αύγουστος 2007
Σεπ 5
A person who gets excited over other people's future or current purchases. Usually an enthusiastic shopper for themselves as well.
Can also be used as an adjective and verb.
"I'm such a backseat buyer; I love helping my friends choose stuff as much as buying something for myself!"

"Whenever I think about getting a new gadget, my father goes backseat buyer."

"If you don't stop backseat buying right now I'm going to smack you."
από lautnitha 25 Αύγουστος 2007
Σεπ 4
An abbreviation for underground hip-hop. Originally conceived as a soundalike alternative to "indie," which signifies fey boys with jangly guitars.
Undie is the straight shit, brah. The radio is wack.
από Tommy Wommy Womsters 10 Απρίλιος 2005
Σεπ 3
"Oh my God, What the fuck, Barbeque." A parody of internet acronyms, used sarcastically. It can be used at the same times one would use "omgwtf".
MATT DAMON IS OMG SOOOO HAWT!!! OMGWTFBBQ!!!!1111!!
από Zi 3 Οκτώβριος 2004
Σεπ 2
Someone who repeatedly makes mistakes. Says stuff he believes is true, but anyone with common sense can see he's wrong. A dumbass.
Bush is talking on tv again. What a fucking errorist.
από naknumm 23 Αύγουστος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×