Ιουν 19
like normal rock climbing, buildering takes place in an urban setting on man-made objects such as buildings. usually only practiced by those crazy rock climbers, the point is to spot a very climb-able looking surface and attempt to scale it in sneakers with no other equipment.
"so i was walking around my town today, and the church looked so climbable so i started buildering"
από emma 22 Αύγουστος 2004
Ιουν 18
n. What workaholics are addicted to
Wife: Honey, are you cheating on me?
Husband: No... Why?
Wife: You're always home so late.
Husband: Argh, I know. They must be putting something into the workahol.
Wife: Crystal was right! You ARE a workaholic.
από Matt |2 21 Νοέμβριος 2006
Ιουν 17
The pimp-meister, the king of the streetwalkers, possessor of the blingest of bling-bling. The mac daddy is the man who means everything (and the only man who really means anything) to his ladies of the night.
"Oh baby - you ma mac daddy!"
από hux 22 Μάιος 2003
Ιουν 16
The post-drunken, post-tipsy state at which the removal of clothing begins.
Brian: Jen, where's your shirt?
Jen: I don't know; last night I got a little stripsy...
από UMDgatemaster 24 Απρίλιος 2007
Ιουν 15
Someone who grew up before the digital age and is fairly new to the internet. Basically anyone over the age of 28.
YouTube is foreign to the digital immigrant.
από Oingodeboingo 11 Νοέμβριος 2004
Ιουν 14
"Laughing quietly to myself." A more accurate representation of the human response to funny things seen on the interweb.

When people type lol, rarely are they laughing aloud for the whole world to hear, but merely smiling and laughing quietly to themselves.
Boner jokes cause me to LQTM.
από David Hamlin 7 Ιούλιος 2006
Ιουν 13
BCG
Birth Control Glasses. Generally a military term which refers to the large, blocky glasses issued to military personnel who require the use of corrective lenses.
Man, these BCGs make me look like a complete idiot.
από Nemesis 16 Απρίλιος 2004

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×