Ιουλ 14
The phenomenon that occurs when someone becomes a badass when addressing others on a message board.

It is a common practice for the reticent, meek, and cowardly to make bold statements, on the internet, knowing there is no way to be held accountable.
The poster was getting badly flamed, so threatened to kick everyone's ass. His anger made his internuts grow.
#trolling #fight picking #anonymous #safe #wuss
από BabylonDon 30 Απρίλιος 2007
Ιουλ 13
Fanaticism surrounding fictional characters and themes contained within a series of books written by J.K Rowling, namely "Harry Potter".
Pottermania prior to the release of the new Harry Potter book has reached fever pitch.
από Dan Fox 25 Ιούνιος 2003
Ιουλ 12
Scottish slang used by teenagers to describe when their parents and siblings have gone out for the night and they have the house to themselves.
"Do you wanna come round to my bit tonight? I've got an empty."
από sarah 8 Μάιος 2004
Ιουλ 11
A song that sticks in your mind, and will not leave no matter how much you try.

The best way to get rid of an earworm is to replace it with another. Be prepared to become a jukebox.
worst examples: "Mmmbop" by Hanson, "Toxic" by Britney Spears, "Quit Playin Games With My Heart" by Backstreet Boys, or any damn Hilary Duff song.

best examples: "This Love" Maroon 5, "Hey Ya" Outkast, "Memory" Sugarcult, and any Lauryn Hill song.
από love_music 13 Οκτώβριος 2004
Ιουλ 10
A non-Canadian person who is extremely fond of Canadians, Canadian culture, and/or Canada in general.
She is such a Canadaphile, she just had a maple leaf tattooed on her shoulder!
#canada #canadian #hockey #poutine #eh
από Katherine T. 9 Μάιος 2006
Ιουλ 9
Bruce Willis' signature phrase from Die Hard.
Yippie Ki-Yay motherfucker!
από Gumba Gumba 1 Μάρτιος 2004
Ιουλ 8
A chick so hot that you wouldn't care if she walked up and crapped on your waffle. In fact, you'd probably welcome it. Coined by Adam Carolla.
She's no waffle-crapper but I'd hit it.
από Daddyman 3 Δεκέμβριος 2004
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×