Ιουλ 1
go
go(adj): a saying used in the bay area describing something tight or clean.
Ay yo shirt is hella clean that go.
That new ying yang slap go.
That movie hustle and flow go.
από nelle 18 Σεπτέμβριος 2005
Ιουν 30
very fancy, posh, or trendy
I love this swanky new club! It's slammin'!
από Ash 5 Ιανουάριος 2003
Ιουν 29
The “jump” is the place in a newspaper story where the story moves from page A1 to, say, page A23. Numerous studies show that the overwhelming majority of readers do not bother to follow the story past the jump line. Although you don’t see it when you read newpapers on the internet, most people read newpapers in the print form – and savvy editors use the power of the jump to their advantage. Humorously used by the blogosphere to indicate information that will be added in later.
After the jump, we'll discuss the President's foot fetish.
από Armando Perez 17 Απρίλιος 2005
Ιουν 28
Bastardization of "What's going on?"
Wagwan my brotha
από Nama 30 Σεπτέμβριος 2003
Ιουν 27
1. always on the move.
Man, your folks are never at home.
I know they stay in the wind
από Dat Bwoy!!! 24 Μάιος 2004
Ιουν 26
Done in the south. This is when you are cruising in your car slowly down a street and swerving left to right.
Yea cu' i still be tippin' in my rydz on dem 44'z.
από DAY-DAY 15 Μάιος 2005
Ιουν 25
Drive or move slowly on foot, on the way to do an illegal job.
"Let's creep on this muh-fucka."
"Let's creep around to tha back entry."
από Diego 18 Ιούλιος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×