Οκτ 29
Selling popcorn

The act of standing by and doing nothing to effect or change events but attracting attention to the event itself none the less.
I was getting the crap kicked out of me and my buddy Mike was just standing around selling popcorn.
από Nathan McIntosh 25 Απρίλιος 2004
Οκτ 28
A measure of time equal to approximately one month.
Stupid celebrity watcher 1: OMG LOL DID U HEER DREW BARRYMORE DIVORCED TOM GREEN
Stupid celebrity watcher 2: NO WAI
Myself: Apparently, it's a sport watching these hollywood marriages.
από emma lee s 10 Απρίλιος 2007
Οκτ 27
Used to describe sombody who is missing some of their teeth, because Summer there and Summer not!
Looks like the hockey players all have their summer teeth!
από Kernelpickle 24 Απρίλιος 2004
Οκτ 26
A chair in a womens' clothes store/department for a guy to sit in and wait while his wife or girlfriend shops.
You go ahead and shop. I'll just be over here in the husband chair.
από JerseyJohn 7 Οκτώβριος 2007
Οκτ 25
1. Bad or wreched. noun

2. A synonym for bad used in a derogatory way.
"That history assignment is hecka bootsy man!"
από Anonymous 24 Φεβρουάριος 2003
Οκτ 24
Getting caught while sneaking away after a one night stand.
Alternate: an early post-sex exit, i.e. before your partner is deep asleep.
He hooked up with some girl last night and got busted for a premature evacuation.
από csepulv 20 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 23
An Internet acquaintance; someone you chat with but have never actually met.
"So who's this NrdPowr32 guy?"
"I dunno. Just a dotcomrade of mine."
από epitome of incomprehensibility 3 Οκτώβριος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×