Απρ 14
A heightened state of excitement or ecstasy over the completion of any facet of the taxation process. Usually experienced by CPA's.
I am so excited about the new tax folders I am having a taxgasm!
από mojoequik, fcoppin, jjensen, rbell 15 Μάρτιος 2006
Απρ 13
BGP
Short for background props. Placing oneself in the background of another person's picture, usually striking some strange pose or making some other gesture, unbeknownst to the subjects or the photographer.
Look at this random guy getting his BGPs in your picture!
από Your mom 17 Ιανουάριος 2005
Απρ 12
When you link someone to a website they have already seen. It refers to a fictional top-level domain (like .com, .net and .edu) that, if it existed, would house all the old shit everyone has seen but you.
Example 1
Guy1: Have you see tubgirl?
Guy2: you mean www.tubgirl.old?

Example 2 - The lazy approach
Guy1: Hey, check out todays woot
Guy2: .old
από foo? 3 Μάρτιος 2006
Απρ 11
The term for gay couples to become engaged or plan on becoming married.
Did you hear the news? Paul and Tom got engayed. I can't wait for their wedding!
από Dan A. Root 5 Μάρτιος 2006
Απρ 10
Situation in which you are long past the working time of your deodorant, you start to get B.O., and the armpits of your shirt get wet.
It was so hot in that meeting room today that I'm all pitted out.
από doclagoa 22 Μάρτιος 2006
Απρ 9
Sarcasm mixed with a generous helping of bitterness.
Sarcastic, angry and bitter at the world, especially men, Noodle is sarcaustic.
από Rubyman 23 Μάρτιος 2006
Απρ 8
No underlying message, no hidden meaning, no concealed information, no ulterior motive.
Joanne finally got around talking to Zach seriously, no asterisks.
από make me dance 27 Ιούλιος 2005

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×