Νοε 11
to snack on
I've been noshing all day.
Stop your noshin', you won't want to eat dinner.
από Nosher 24 Μάιος 2003
Νοε 10
A buyer or seller of stolen merchandise.
"I got this sweet iPod from my fence on the south side."

"Hey Sarge, I hear one of your contacts fingered a fence last night."
από Donald Beckwith 14 Αύγουστος 2006
Νοε 9
An alcoholic drink that includes nicotine as an ingredient. Usually made with vodka in which tobacco has been soaked. Generally billed as an alternative for smokers in smoke-free establishments.
After the citywide smoking ban came into effect, my only option was to drink an occassional nicotini while barhopping.
από JiggaWhat? 2 Σεπτέμβριος 2006
Νοε 8
When, in a last minute effort to become re-elected, a political figure happens upon a bit of "lucky coincidence."
News from October 31: We found Osama!

... although we really had his ass in a cell under the Pentagon the last three years.
από K Dawg Plus 6 Σεπτέμβριος 2004
Νοε 7
A racial slur used by Senator George Allen, which literally means "monkey." Recently used by the Senator while campaigning in Virginia.
While campaigning, Senator George Allen made the following remark about one of his constituents -- an Indian American UVA student who was born and raised in Virginia, who was filming the event: "This fellow here over here with the yellow shirt, Macaca, or whatever his name is. He's with my opponent... Lets give a welcome to Macaca, here. Welcome to America and the real world of Virginia."
από A N N A 14 Αύγουστος 2006
Νοε 6
A term that is used to descibe a even split in a state between democrat and republican voters.
Ohio is usually a purple state in Presidential Elections.
από The OGMAN 25 Ιούνιος 2005
Νοε 5
Australian origin.
adj. not stylish, out of fashion, not trendy, not cool, untidy, unclean, not neat.
v. to have no style.
That haircut/outfit makes you look daggy.
από JBar 21 Ιανουάριος 2004
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×