Οκτ 12
A hype, energetic, outgoing, wilding out state of mind.
Whenever I hit the bar my mind goes into beast mode.
από gmoney 19 Σεπτέμβριος 2003
Οκτ 11
N. A person who rides on the shoulder of the road

(To road parrot)- when one rides on the shoulder of the road, so to avoid long lines and traffic.
Dude, fuck traffic, time to road parrot!
από Jose b 8 Οκτώβριος 2006
Οκτ 10
To have a one-on-one contest, usually on the basketball court, but sometimes fisticuffs.
"If you think you're so good, let's go ones on the court and I'll school you."
από Sam Kornfield 9 Οκτώβριος 2006
Οκτ 9
to have an embarassing (probably sexual) IM conversation made public
Have you seen Liz today?

No, I think she's hiding out.

What happened?

Somebody posted her cybers with Todd all over campus-- she totally got foleyed.
από pflug 7 Οκτώβριος 2006
Οκτ 8
To pour an alcoholic drink on the ground in tribute, typically to respect a dead or incarcerated friend. The drink symbolizes one which should have been enjoyed by the absent person.
After Jim died, his friends decided to pour one out whenever they drank together, in honor of his memory.

"One for me, and one for my fallen homies," Chris said, as he poured one out.
από RightWhereItsAt 24 Σεπτέμβριος 2006
Οκτ 7
A command given to someone who needs to get his or her shit together. In a sports context, often said to one whose head isn't in the game, or who is playing erratically. In social situations, said to someone who is acting really strange or being embarrassing.
Joe: "Shit, this bar is never this crowded on a Wednesday... what are all these girls doing here? Looks like we picked a good night to come out."
Dwight: "Damn, look at the tits on these girls over here."
Hot Girl: "I heard that, you fucking creep."
{Joe angrily pulls Dwight aside.}
Joe: {pointing his finger in Dwight's face} "Hey, look at me. You lock it up. Don't be a liability tonight."
Dwight: "Alright, alright. Honest mistake."
από Fitterer 19 Ιανουάριος 2006
Οκτ 6
To keep your composure even in the most adverse and drunken circumstance.
Dude I need to maintain or I won't make it to the next bar.
από dannyfoskey 7 Φεβρουάριος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×