Μαρ 20
Doubling your money.
Hey, if you sell these drugs you'll flip your money in no time!
από Minino 9 Ιούνιος 2005
Μαρ 19
The total amount of time one can manage being on the phone with someone.
My phone stamina is roughly an hour.
από Keael 15 Μάρτιος 2006
Μαρ 18
Socks which failed to be removed prior to intercourse. Said socks need not be used only during sex. Party socks are usually the result of laziness or haste.
We were totally going at it but I had to stop him because I couldn't stop laughing at his party socks.
από lol party sox 6 Δεκέμβριος 2005
Μαρ 17
To gamble recklessly and aggressively after a bad or improbable beat or series of bad or improbable beats. Usually results in losing all of your money and then some. Good gamblers avoid this at all costs, even if it means going home earlier than expected.
After he got beat three straight times, Mike went on tilt and got his whole bankroll taken.
από ACG2x 26 Ιανουάριος 2004
Μαρ 16
The body's preparation for a sneeze, which is deferred just before climax. (The "ah... ah... ah" without the "choo"). The feelings and sensations of a sneeze come to you, but just as you are about to exhale with explosion, it miraculously disappears.
I thought I was going to sneeze during my presentation, but luckily, it was only a sneeze tease.
από Patio furniture 5 Μάρτιος 2006
Μαρ 15
Using Google to mediate a dispute between two parties or to do appropriate research.
"What's the proper pronunciation of Cannes? Is it 'can' or 'con'?" "I dunno. Go do your Goo-diligence."

"Is it a blind date?" "Sort of, but I did my Goo-diligence on him, and he's okay."
από Scott Hess 8 Μάρτιος 2006
Μαρ 14
A meal that requires nothing more than pushing numbers on the microwave. Often times a frozen dinner or leftovers.
Mark's parents were out of town, so he had to cook by numbers.
από Erik Belsaas 1 Μάρτιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×