Ιουλ 6
a phrase used as a warning to be on the look out for someone or a group of people whom are going to attack you. Used mainly among prisoners and street hoods to instill fear in a rival gang member or person whom they dislike.
best check your neck son
από marc 19 Ιούνιος 2006
Ιουλ 5
1. The catch-all phrase for expressing approval of someone's admiration of your present action. Also used to express that a present state or action is so oft-repeated, it is as habit to the speaker.

See That's how I roll and that's how we do
1a. "You got with dem 22s on yo ride, man? That's gangsta."
"Act like you know, man. You know how I do."

1b. "You still won't have a pinup in a fabulous room/On her back pickin' out baskets of fruit/(I love you boo)/
Yeah freak and Petey love you too/Ha Ha/You know how I do..." ~Petey Pablo

1c. "You got dem Now-or-Later Gators man? You stay fresh n****!"
"You know how I do."
από redgyul 21 Σεπτέμβριος 2004
Ιουλ 4
1. A term that is usually used by drug dealers which means to acquire more of or to replenish the supply of a particular drug.
Dope is running low...I'm gonna need to re-cop tonight before I'm completely out.
από DBJ 3 Αύγουστος 2004
Ιουλ 3
n. Engrish can be simply defined as the humorous English mistakes that appear in Japanese advertising and product design. Often,not only in Japan, but all around the world.
A sign in a Japanese hotel room may read "No Smorking" instead of "No Smoking".

There are many Japanese snacks with American names, such as "Dew-Dew Mix", "Pecker", and "Eat Me!".
από RogueRising 13 Αύγουστος 2003
Ιουλ 2
An oversized teeshirt that usually reaches down to one's knees. Commonly worn by gangsters, thugs, and wiggers.
Yo I was rockin' my tall tee when this little white bitch was testin' my gangsta.
από Alex 25 Αύγουστος 2004
Ιουλ 1
go
go(adj): a saying used in the bay area describing something tight or clean.
Ay yo shirt is hella clean that go.
That new ying yang slap go.
That movie hustle and flow go.
από nelle 18 Σεπτέμβριος 2005
Ιουν 30
very fancy, posh, or trendy
I love this swanky new club! It's slammin'!
από Ash 5 Ιανουάριος 2003

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×