Οκτ 13
A tattoo above a woman's ass crack.
Her pants were so low cut, you could see her tramp stamp.
από Vegas 22 Μάρτιος 2003
Οκτ 12
Flirting or being flirtatious.
ayyo, stop cupcaking wit that ugly ass ho.
από dAnIeLa 29 Νοέμβριος 2004
Οκτ 11
An exclamation made when your friends or family are teasing you to a point where you can't handle it anymore and a hissy fit is in order.

Derived from a YouTube user's famed outburst following Britney's lackluster performance at the 2007 VMA's.
Sarah: 'OMG Susan, I can't believe you are wearing the same skirt as yesterday. Oh, and by the way, EVERYONE knows what you did with Kevin on the weekend. Plus you look a little fat, are you retaining water?'

Susan: 'LEAVE BRITNEY ALONE!'
από Billy Chickenhole 15 Σεπτέμβριος 2007
Οκτ 10
The meal between lunch and dinner, just as brunch is the meal between breakfast and lunch.
We went on a hot linner date at 3pm.
από Cheeze Monkey 26 Αύγουστος 2003
Οκτ 9
Information that serves no purpose and consumes valuable space in your head.
Sun Magazine is infoporn.
από Eyrab22 15 Αύγουστος 2007
Οκτ 8
(noun) a phone call, page or conversation aimed at getting free food from a partner in a no strings attached, no conversation meal.
I was so broke and hungry I had to make a foody call last night. She cooked meatloaf, and it was good.
από Korova 6 Αύγουστος 2007
Οκτ 7
That arm that has nowhere to go when cuddling, spooning or sleeping next to someone else. It usually leads to wishing arms could be pulled off and then put back on afterwards.
*after trying to settle into a comfortable spooning position* uh oh, it's the return of AWKWARD ARM!!!
από lilyrandall 1 Ιανουάριος 2007
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×