Σεπ 14
To bid on an eBay auction minutes before it ends, hoping that others will not be able to place a higher bid in time.
Damn! I thought I won that item, but somebody sniped it!
από EJL 10 Δεκέμβριος 2003
Σεπ 13
To make things more intense, exciting, or interesting.

(introduced by chef Emeril Lagasse in reference to spicing up his recipies)
Guest: Dude, this party sucks!

Host: Let's kick it up a notch! (brings out strippers and beer)
από Meggo 17 Μάιος 2004
Σεπ 12
Verb. to pluto someone or something is to downgrade, demote or remove altogether from a prestigious group or list, Like what was done to the planet of the same name.
he was plutoed like an old pair of shoes.
από Yoova 24 Αύγουστος 2006
Σεπ 11
Middle Eastern nation, particularly one with a vast desert such as Iraq or Saudi Arabia.
"Just heard the 224th is headed over to the sandbox."
από 12B 12 Δεκέμβριος 2002
Σεπ 10
Walking around your neighborhood looking for things to do.
I was hanging with my homies bending corners in the hood.
από ShannonB 25 Αύγουστος 2006
Σεπ 9
A substitute for the word "use" to be employed when you want to make something sound more important or difficult than it really is.
Person says: "We utilize an alphabetical schematic to organize our records."
Translate: "We file documents alphabetically."
από creaternity 21 Μάρτιος 2006
Σεπ 8
A method of lighting fire using tissue, a paperclip or staple, a plastic comb, and an electrical outlet. Commonly used in prisons where smoking cigarettes is prohibited.
Thirty days in the hole. You pop a socket again and you're gonna catch an arson charge.
από Dark Lord 4 Μάιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×