Ψάξε όποια λέξη θες, όπως hipster:
To Urban Dictionary είναι το λεξικό που εσύ γράφεις. Όρισε τον κόσμο σου
7.858.662 ορισμοί από το 1999

Recently added to el.urbandictionary.com

Σεπ
8
when you have alot of stuff to fit in a little space like packing a suitcase or filling a trunk of a car with bags.
skeptic - "I don't think we can fit the body, the chainsaw, the money bags, and the beer cooler in this little trunk."
doer - "we'll just have to tetris it"
από Bobby Habibi 12 Αύγουστος 2005
Σεπ
7
the coolest, freest, and yet deepest music humans have ever made
Listen to those crazy cats wailing out that sexy jazz.
από David Le Ber 4 Σεπτέμβριος 2003
Σεπ
6
A wish or desire accompanied by confident expectation of its fulfillment.
When all is lost you can only have hope to get by.
από HT 26 Ιανουάριος 2004
Σεπ
5
(1) slang: to disrespect someone (to diss); to make fun of someone; used by a third party after a first party makes fun of a second party. Brought back to life by the ever-popular That 70's Show.

(2) slang: to smoke marijuana or any other drug used with fire, to get high. see burn out

(3) verb: to char or scorch something using fire
(1) Child: "Mom, did people really use the word 'BURN!' in the 70's?"
Mother: "No."
Child: Oh, BURN!

(2) Stoner 1: Man, are we gonna get burnt out today?
Stoner 2: I don't know, it isn't 420

(3) Tony watched the logs burn in the fire.
από THE ALL KNOWING AMY 5 Μάιος 2004
Σεπ
4
1. Someone who is using thier neighbor's/hotel across the road's wi-fi internet.
My friend just bought a new high power wi-fi card so he can connect to the neighbors wi-fi and is now an offical internet hobo.
από Ramiel Rowe 7 Αύγουστος 2005
Σεπ
3
Australian/Kiwi slang, for a female.
she was a spunky sheila
από john 5 Μάρτιος 2004
Σεπ
2
72
Three days off in a row.
I taking a 72 this weekend.
από Phakebox 5 Αύγουστος 2005