Μαϊ 30
Alternating doctors to obtain overlapping prescriptions. Most commonly done to obtain painkillers such as oxycontin.
The USA's highest rated radio host, Rush Limbaugh, was accused of Doctor Shopping to obtain thousands of oxycontin pills once he became addicted to them after treating his back pain. In April 2006, Limbaugh settled out of court in his legal troubles.
από Ryan Murray 10 Μάιος 2006
Μαϊ 29
A blank facial expression (Somewhat similar to a poker face) used while riding a bus. A person sustaining a bus look is often in deep thought or examining the surrounding people. Off the bus, this can be considered acting Stoic.
"I stepped on the bus and looked down the aisle, all I saw were a bunch of people with bus looks minding their own business."

"I was too absorbed in my bus look and didn't realize you wanted to talk to me."
από Adam Kern 19 Μάιος 2006
Μαϊ 28
A thug that has "made it" to the big time. Originally refered ball players that made it out of the streets to make millions as a pro ball player, but now is used to describe any thug that is living large.
Pain is a part of the game when you're a baller.
από thug4life 28 Σεπτέμβριος 2002
Μαϊ 27
A person who frequently attacks others in speech or writing, but who poses no intellectual threat whatsoever. The motivation of this type of person can usually be accurately construed as a desire to be obnoxious and offensive.

Origin: The phrase "porch dog" is used to refer to dogs that sit on front porches and bark (vigorously and fruitlessly) at passersby, but who pose no physical threat.
Yeah, that guy has a scathing response to just about everyone who posts in this forum. He's a real porch dog.
από Vitruvian Man 19 Μάιος 2006
Μαϊ 26
the act of, or result of lifting weights or exercising (pushups, pull ups, etc.) right before going out to a bar or club with the desire to engorge your muscles with blood, or produce a pump, in order to temporarily make them larger in order to impress the opposite sex.
I got my club pump on before I went out.
από J1HittaQuitta 19 Απρίλιος 2004
Μαϊ 25
A hipster with a professional job who seeks to climb the corporate ladder but remains true to indie musical tastes, lives in a hipster neighborhood, and likely has a hipster hairstyle.
Financial analyst Chad, a known yupster, couldn't wait to wear his new Brooks Brothers sportcoat with his vintage "Jake the Snake" t-shirt to the Unicorns show at the Empty Bottle on Friday.
από Nathan Stange 15 Μάρτιος 2004
Μαϊ 24
The loop of options where you get stuck when trying to navigate your voice mail.
I tried changing my phone greeting and I got stuck in voicejail.
από thaley 15 Μάιος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×