Μαρ 2
Going into your garage to sit on your motorcycle, because it's still too "out of season" for use.
I put the springer front end on my chopper, and did some February 'garage racing' afterwards.
από D. Gould 20 Φεβρουάριος 2006
Μαρ 1
The imaginary rescue vehicle that will rescue you from someone's incessant whining over a trivial matter. Used mockingly, but in good humor.
"Somebody call the whambulance, Stacy broke a nail."
από FiYoG 10 Οκτώβριος 2004
Φεβ 28
Obsession and erotic enjoyment derived from the mere thinking of Apple(tm) Nano Ipod or its accessories
user1: until then, IPOD CASES!!!!
seriously. i'd get a nano just to have those SEXXXXAY cases.
user2: um we going or are u just going to have nanogasms

από Jpspiderman 25 Ιανουάριος 2006
Φεβ 27
The process of getting ready for a fight, stemming from the process of lacing up boxing gloves, or to beat or knock some one out in a fight.
1."You best get laced up sucka!"
2."He got laced up on Broadway by some fool he didn't even know"
από logikflux 29 Δεκέμβριος 2004
Φεβ 26
Credit Whore (CW) is someone that does something nice just so they can bring it to everyone's attention and get credit for it.
Credit Whore is someone who puts money in tip jar and then shouts, "I just put a dollar in the tip jar".

από E. C. 4 Φεβρουάριος 2006
Φεβ 25
A mathematical term used to describe how extreme a mullet hairstyle is. It is found by comparing how long the hair on top of the head is compared to how long the hair hangs at the back of the neck.
"What is your mullet ratio?"
"It's a half inch on top; and sixteen inches at the back."
"...that's a bitchin' mullet!"
από PeaTearGriffin 23 Φεβρουάριος 2006
Φεβ 24
Noun: an email assault so vicious in tone the recipient loses an eye to you.

Verb: to textually assault an individual via the internet.
Bennet: Jenny is such a shrew - she tried to get me fired.
John: let off some steam Bennet, send her an anonymous emaul.
από Grae 17 Ιανουάριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×