Ψάξε όποια λέξη θες, όπως yeet:
To Urban Dictionary είναι το λεξικό που εσύ γράφεις. Όρισε τον κόσμο σου
7.888.584 ορισμοί από το 1999

Recently added to el.urbandictionary.com

Σεπ
25
A psychological condition which causes paranoia centered around persons with increased sexual desire. See also hornophobic, hornophobe
"Why did leila freak out when that couple started making out?" "She appears to be suffering from hornophobia"
από Demoteus 9 Σεπτέμβριος 2005
Σεπ
24
3 meanings:
1. a cool person
2. to signify agreement
3. to signify something is good
1. Tom lent me an album, he's safe.
2."who wants nachos?" "yeah safe"
3. "what do you think of this excellent song?" "it's safe"
από Kurt 2 Δεκέμβριος 2003
Σεπ
23
to interrogate needlessly under the pretext of defending against terror
The gate agent was concerned that I was only carrying with me a small carry on bag. She summoned Airport Security who proceeded to interrorgate me with a series of personal questions.
από Michael Rodent 25 Αύγουστος 2005
Σεπ
22
16
(n.) in rap, one verse or "sixteen" lines
Drop that 16 for us.

or

He had the hottest sixteen on Track 2.
από Shizz 9 Αύγουστος 2004
Σεπ
21
The unwelcomed and unsolicited advice given to someone.
Thanks for the assvice, but I think I'll do it my way.
από Dooneybug 3 Μάιος 2005
Σεπ
20
a BMW 745
You see my boy kickin it in the new quarter to eight?
από Big Al 19 Σεπτέμβριος 2003
Σεπ
19
A car that passes you on the freeway driving much faster than you (and the speed limit). By pacing this car at a distance, speed traps along your route will catch the other driver instead of you.
"Dude, I picked up a cop cleaner on my way over and got here fast!"
από robzilla 29 Αύγουστος 2005