Ιουλ 22
Similar to tennis elbow, wii elbow is pain in one's arm (particularly around the elbow) caused by too much wii tennis (or, possibly, not enough regular exercise).
I got a horrible case of wii elbow from all that wii tennis yesterday.
από Paradox Quine 25 Νοέμβριος 2006
Ιουλ 21
gdi
God Damn Independent, a college student that is not in a fraternity/sorority.
What frat are you in? Frat!?!?! Fuck that, I'm GDI!
από billy bob 10 Φεβρουάριος 2003
Ιουλ 20
A chronic painful condition that effects the muscles or joints in the hand, fingers and/or forearm after playing videogames too much.
Dude, I played Final Fantasy for three days straight, but my Nintendonitis flared up so I couldn't play anymore.
από Aeronius 16 Ιανουάριος 2006
Ιουλ 19
One who finds intelligence the most sexually attractive feature.
"I want an incisive, inquisitive, insightful, irreverent mind. I want someone for whom philosophical discussion is foreplay. I want someone who sometimes makes me go ouch due to their wit and evil sense of humor. I want someone that I can reach out and touch randomly. I want someone I can cuddle with.

I decided all that means that I am sapiosexual."
από Mr M. Ister 26 Μάιος 2004
Ιουλ 18
The feeling of regretting something you're about to do anyway.
Every Friday night, I pregret that I will go to the club. I know I will stand there like an idiot and won't talk enough game to bring anyone home with me.
από Aeronius 16 Ιανουάριος 2006
Ιουλ 17
Caffeinate the day.
To ask someone if they want a coffee, say "cafediem?"
από tropt 30 Μάρτιος 2006
Ιουλ 16
Highly intoxicated; Crazy drunk. Made popular by hip-hop artist Lil Jon.
Let's go get crunk tonight.
από Matt Gray 26 Μάιος 2006
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×