Δεκ 4
Proving your patriotism by hating the people the government tells you to hate.
Well, I guess they've added a new country to the list of our enemies. I better hate them, too, if I'm going to prove my hatriotism.
από shaniqua2 27 Νοέμβριος 2006
Δεκ 3
To drift aimlessly between subjects of interest, by finding them accidentally on a web search for something else.
"I was looking for information on the Holocaust and I found a lot of neat sites with historical facts about Germany."
"Oh, so you were google drifting."
από Hazybear 24 Δεκέμβριος 2005
Δεκ 1
When someone tries to be badass over the internet, like on a forum, or blog because they aren't actually face to face with anyone.
DjDiddles: Smiley I'll kick your ass you little punk!
Smiley: Yeah I know you got that "courage dot com" you try talking to me like that to my FACE bitch!
από Schwindlig 29 Νοέμβριος 2006
Νοε 30
an episode of laughter that entails shaking or violent motion.
"You should prepare yourselves for a mirthquake, as today's comic strip was rated 7.1 on the rictus scale." - penny-arcade.com
από C Vogue 13 Νοέμβριος 2006
Νοε 29
using the bathroom while on the phone. direct relationship with the advent of cordless phones and cell phones especially, particularly in da club.
Caller: "Where you at?"

Callee: "Um, in the bathroom--do you care if I make this a stall call?"
από Carrie Atwood/Holly Lester 26 Νοέμβριος 2006
Νοε 28
Lacht Aus Laut

German for "Laughing Out Loud"
"u r suxxx roflll"
"lal stfu"
από Herzeleid 27 Σεπτέμβριος 2003
Νοε 27
Cyber Monday is the Monday after Black Friday, when online retailers will be looking for their biggest sales from those who checked out products over the thanksgiving weekend, and will now be ordering them Monday at work.
Forget those long black Friday lines, I'm going to order on Cyber Monday!
από Mike Schroll 26 Νοέμβριος 2005
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×