Αυγ 16
A redneck phrase meaning to go ahead and complete a task. Shows support, encouragement, or respect. Often used in reference to potential sexual encounters.
Lee: I got a paper due tomorrow...
Rawdy: Git Er Done!!

Two guys at a bar see a really hot chick, and one says, "Git Er Done"!
από Dr. Frobious PHD (subculture languages) 6 Φεβρουάριος 2004
Αυγ 15
a close buddy, compadre, smoking and/drinking buddy. a term of endearment between men to reaffirm heterosexuality
hey broham, throw me a cold one.
από Krisana 24 Φεβρουάριος 2004
Αυγ 14
An unintentional, seconds-long nap that you take most often in class or a really boring meeting. So short that usually nobody but you notices.
I caught myself taking a nano nap on that conference call.
από Mica M 4 Απρίλιος 2007
Αυγ 13
lose my number; don't call me; leave me alone.
you've cheated on me, now miss me.
από trina 17 Νοέμβριος 2003
Αυγ 12
The loop of options where you get stuck when trying to navigate your voice mail.
I tried changing my phone greeting and I got stuck in voicejail.
από thaley 15 Μάιος 2006
Αυγ 11
I Don't Get It.
Hacker: 1 h4xx0or3d j00|2 9ib50/\/ n00b!
You: idgi...
από linz 15 Ιούλιος 2004
Αυγ 10
To insult, dis' or burn someone.
I waz paying him out about spewing from just one drink.
από Diego 20 Σεπτέμβριος 2003
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×