Ιουν 30
nfi
No Fucking Idea
The manager has NFI of the work that goes on around here...
από KGB 10 Ιούλιος 2002
Ιουν 29
In poker, having so many chips that you make bad calls and bets. It usually is the result of winning one or more big pots and usually is followed up by being "down to the felt"
Eric gets chipdrunk and spews chips everywhere when he's the big stack at the table.
από tcw 25 Μάιος 2007
Ιουν 28
As in Playing footsie (under the table)

The act of flirting in which one secretly touches the feet or legs of another with one's own, as under a table.
Have you been playing footsie with me under the table during dinner?
από George 22 Απρίλιος 2004
Ιουν 27
To say that someone needs more experience in something. To tell someone they need to practice.
"you want to battle me? you need to get your weight up -- you cant beat me."
από Mr_Gone 4 Απρίλιος 2006
Ιουν 26
A brief romantic encounter usually occuring while traveling or on vacation, occasionally outwardly resembling a conventional relationship, but without any underlying comittment. May be rekindled at future opportunities.
Melissa? yeah, she's cool. We had a brief locationship at the company retreat last fall.
από Chiefnutz 16 Οκτώβριος 2005
Ιουν 25
Someone who asks many stupid, pointless, obnoxious questions.
God! Jimmy is such an askhole. He won't stop asking me about my favorite teletubby and im about to smash him in the grill, kid.
από k and D sessions 12 Ιούνιος 2005
Ιουν 24
The consummation of a relationship via SMS messages.
Matt and Heather have been having textual intercourse for over a month.
από Chauncey Billups 28 Ιούλιος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×