Σεπ 17
When something is defined as awesome. Displayed in quotations, when possible.
Look at my new wristband. It's "the awesome".
από iamholly.com 7 Απρίλιος 2005
Σεπ 16
somebody who hovers around free sample counters in food stores and/or takes more than one free sample
Person 1: Look at that sample slut blocking the bakery counter
Person 2: Yeah, she thinks "Try One" means try one, then try another one, and another one....
από creaternity 4 Ιούλιος 2006
Σεπ 15
some one who essentially eats just vegetables (as well as fish, eggs & milk) who's not too uptight about eating meat ocaisionally as a matter of convenience; a lenient vegetarian
Rather than offend his hosts, he ate a good-sized portion of the spaghetti a la carbonara they offered rather than making a meal out of salad, bread & dessert. Why go hungry? I'm a flexitarian.
από Mandingoe 27 Μάιος 2004
Σεπ 14
To bid on an eBay auction minutes before it ends, hoping that others will not be able to place a higher bid in time.
Damn! I thought I won that item, but somebody sniped it!
από EJL 10 Δεκέμβριος 2003
Σεπ 13
To make things more intense, exciting, or interesting.

(introduced by chef Emeril Lagasse in reference to spicing up his recipies)
Guest: Dude, this party sucks!

Host: Let's kick it up a notch! (brings out strippers and beer)
από Meggo 17 Μάιος 2004
Σεπ 12
Verb. to pluto someone or something is to downgrade, demote or remove altogether from a prestigious group or list, Like what was done to the planet of the same name.
he was plutoed like an old pair of shoes.
από Yoova 24 Αύγουστος 2006
Σεπ 11
Middle Eastern nation, particularly one with a vast desert such as Iraq or Saudi Arabia.
"Just heard the 224th is headed over to the sandbox."
από 12B 12 Δεκέμβριος 2002
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×