Δεκ 26
A girl calling her man daddy like "Fuck me daddy"
-"I love when she calls me daddy"
-"Oh, you mean daddy talk?"
από idk idk idk idk idk idk 25 Δεκέμβριος 2015
Δεκ 25
Being Single
I Am Forever Alone.
από FOREVER ALONE 16 Ιανουάριος 2011
Δεκ 24
n. One who texts while walking, usually unaware of their surroundings.
John spilled hot coffee all over himself when the petextrian ahead of him stopped short.
από gnemo 16 Νοέμβριος 2009
Δεκ 23
To be cockslapped by a man with a large penis.
'Shit that teenage mum just got schlonged by that hobo!'
από Maximus Aurelius 28 Μάιος 2009
Δεκ 20
Acquired during the deepest stages of a much-needed restful night; when you're so sleep, you sleep through alarms, often with mouth ajar, face planted against the sheets.
I tried to wake you up in time for the bus but you were in a deep ugly sleep. I couldn't bring myself to interrupt
από Dante_ck 11 Δεκέμβριος 2015
Δεκ 19
Someone who has money, but goes around complaining how they don't have enough cash to pay their bills or buy food,
she has a spit shined brand new lexus in the driveway, so i dont want to hear her poormouthing herself when its time to pay her rent.
από groomergirl 10 Δεκέμβριος 2015
Δεκ 18
I'm down. I'm cool with that. I fucks with that.
"Y'all like this party?"

"Yeah I fuz"
από Dcbiz 10 Δεκέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×