Απρ 25
To offer prayer as a concrete solution to a problem. To, literally, run the issue "up the ladder" and wait for God to figure it out, thereby relieving you of taking any real action.
I asked the director off my daughter's school if we could switch teachers. She smiled and told me she would pray about it. She totally pray punted the issue.
από Witty mommy 3 Σεπτέμβριος 2014
Απρ 24
The correct response to the question "what it is".
Man 1: Yo, what it is!
Man 2: You already know.
από The23rdfnordian 3 Σεπτέμβριος 2007
Απρ 23
A lack of breast implants. Real boobs. Titties with no silicone or saline.
I swear I am the only chick in this entire gym with sansplants. Whatever. I'm rolling with it.
από Witty Mommy 27 Ιανουάριος 2015
Απρ 22
Something that happened earlier.
She called me later ago, so I am going to call her back.
από cmc53 23 Φεβρουάριος 2011
Απρ 21
A list of people with whom you work and whom you would also like to murder. But you never would because you're not a murderer so it's an "office hit list" instead of just a regular hit list.
By the end of the week I had so many people on my office hit list that the entire company would be dead if I were actually a murderer. Good thing I'm not.
από Witty Mommy 31 Μάρτιος 2015
Απρ 20
The act of attempting to court a shortie with the desire to acquire booty.
Joe: That girl over there is a bomb ass shortie, be my wing man when I go say wussup to her later.
από King of Inglewood 1 Μάιος 2006
Απρ 19
from 5 to 8 PM

the time of day during which Instagram will be the most active; for example the Instagram feed will be quickly updated and Instagram pictures will receive more instantaneous likes.
person 1: I'm thinking of posting this picture on Instagram.
person 2: Don't post it now, it's not Instagram Prime Time yet.
από notGodbutclose 31 Μάρτιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×