Μαρ 29
A term commonly used on the internet for when someone is laughing very hard or simply can't stop laughing.
Oh my god I'm dying, rip me. That was so fucking funny.
από Murica 25 Μάρτιος 2016
Μαρ 28
Like netflix and chill, and amazon and anal but with more sexual activity.
Sharkisha: Wanna come over for netflix and chill tonight?
Quan: Nah..
Skarkisha: How bout some Amazon and Anal?
Quan : No sorry
Skarkisha: Fine maybe some hulu and handjobs?
Quan: Yes of course!
από Layla76543 22 Μάρτιος 2016
Μαρ 27
any store with a lot of food
Damn let's go to stoner's paradise i'm getting the munchies.
via giphy
από GUISEEPE 24 Μάρτιος 2016
Μαρ 26
A greeting, primarily used in western states, expressing shock and amazement in association with the unexpected arrival of a former lover or spouse.
"Is that----? Shithowdy"
(Oh shit)
(Shit)
(Holy shit)
(No shit)
(Damn)
από hay-anus 16 Απρίλιος 2009
Μαρ 25
A lot of passionate kisses.
He really slobbed her down.
από 6Feet5 24 Μάρτιος 2016
Μαρ 22
When a man attempts to grow a beard but his facial hair is so thin and inconsistent, it's as if it were a baby beard
When I told my man I liked facial hair, he decided to let it grow but all I see is a baby beard!
από GlazeHer 22 Απρίλιος 2015
Μαρ 21
an alternative term for a tampon.
I can't wait until the end of this week when I can stop wearing a lady cork and stop wearing panties.
από GlazeHer 24 Φεβρουάριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×