Αυγ 4
When you find a cockroach in your apartment right before going to bed and your girlfriend is too freaked out to have sex.
"I swear to god, those damn cockroaches only show up on nights when I'm going to get some. Cockroach blocked again."
από Aemar 28 Ιούλιος 2015
Αυγ 3
What Obama calls his broccoli
Thanks Michelle for making me some Broc Obama and Cheese
από Shshsjjsnsnsnzn 28 Ιούλιος 2015
Αυγ 2
(n.)Cash money, dollar bills, dough, moolah, bread.
That kid just asked me to help him with some presidential flashcards
από Nikedunks6.0 15 Δεκέμβριος 2009
Αυγ 1
Men who go about their day with a shirt on, but no pants or underwear.

"Cocking" can be used with other terms. Example: Cowl Cocking, when a man wears only a super heros cowl, much like Batmans cowl, but no pants or underwear.
Look at that dude, he's totally shirt cocking.
από -Cylon- 13 Σεπτέμβριος 2006
Ιουλ 31
a party, held in honor of an ill individual expected to die soon, often a family member
My mother in law has lung cancer so we held a pre-wake with all her family members from around the country.
από timmy t 29 Ιούλιος 2015
Ιουλ 30
Fear of being away from a mobile phone.
That guy has serious nomophobia.
από S. Dawg 31 Μάρτιος 2008
Ιουλ 28
Verb: The act of last minute screaming planning action that does not divert panic
she began planicking as the blue line edged across her pregnancy test.
από Portable Chaoz 23 Ιούλιος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×