Ιαν 30
when a man gets half exciited. not a full boner, but he is nearly there.
Man, i was nursing a semi when that chic got out of the pool
από Trudub 29 Αύγουστος 2006
Ιαν 29
A time in which one person gains a mate and his friends out of jealousy or any other reason, also find a mate.
Oh God, Mark has a girlfriend. Here come the Monogamy Parade
από Baconatordlx 26 Ιανουάριος 2015
Ιαν 28
When someone or a group of people decide to take a selfie at the absolute wrong moment in time. Like at a funeral or during intercourse.
Girl 1: OH MY GOD! Did you see that selfie of the two of them at that funeral!?!
Girl 2: I know! I can't believe they took that! It's such an Inappropriate selfie!
από jmbx2007x 26 Ιανουάριος 2015
Ιαν 27
To masturbate while crying, and using the tears as lubricant
im upset my cat died, but am gonna use these tears in my next sad masty to create a happy ending
από paora 26 Ιανουάριος 2015
Ιαν 25
The discomfort that occurs due to an inability to pass flatus on a flight.
Just got in from London and man, due I have some turdulence.
από Riley finn 17 Ιανουάριος 2015
Ιαν 24
The deciding factor of who gets the car phone charger. The lowest battery power always gets the charging port first.
Hand over the the charger quick before my phone goes dead!. At five percent battery I've got the percentage advantage on you guys.
από The wild wes 17 Ιανουάριος 2015
Ιαν 23
striving to be more of a bitch than the average bitch
Ugh! Britney fucked my boyfriend!

Yeah, she's pretty ambitchous.
από Ggo1000 17 Ιανουάριος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×