Σεπ 4
Someone who takes selfies in dangerous situations or circumstances.
I can't believe Dave took a selfie whilst climbing up a cliff!!...

He must be Selfiecidal!
από the one and only Jx 24 Απρίλιος 2014
Σεπ 3
Dred locks that look shitty on someone.
Nigga those ain't dredlocks, they SHITLOCKS!
από Joshiro007 12 Φεβρουάριος 2003
Σεπ 2
A person who impedes the flow of traffic by staying in the left lane. This person is either driving slower than everybody on the road, driving the same speed as the person to their right, or simply driving 1 mph faster than the person to their right. In all cases, they are ignoring the responsibility that comes with driving in the "hammer lane".
Driver drives in left left despite seeing the long line of cars behind them but refuses to move over to the slow lane because it isn't safe to change lanes while talking on the cellphone. This driver is a Left Lane Loser.
από Spammag 18 Ιούνιος 2009
Σεπ 1
That one person who refers to everyone as their "best friend" when it's convenient. Not to be confused with bestfriend whore
Cindy (to Janice): Hey, best friend! Do you have a pencil I can borrow?
Shaniqua: Bitch, you said I was your best friend.
Janice: Cindy's such a best friend whore.
από Afrodisiacs 25 Αύγουστος 2015
Αυγ 31
the occurunce of an unwanted erection during a ride in a car, truck boat, airplane, etc. usually occurs on long trips.
dude, i hope she doesnt see my road bone. I've had it since we left town and i cant get rid of it!
από powderhound 27 Φεβρουάριος 2010
Αυγ 30
A so-called grown-up who doesn't want to grow up (or at least act like an adult) and would instead prefer so-called "children's" stuff for entertainment, like cartoons, toys, comic books, Disney movies, etc. He or she also enjoys colorful "kiddie" snacks like breakfast cereal and Spaghetti-O's and dresses like a teenager or perhaps younger. May or may not be great parents as well as being able to take on adult responsibilities. Not necessarily too immature at least in the public. Not to to be confused with geeks or nerds either, of course!

Also known as "Peter Pan", "young at heart", and "kid at heart".
I'm almost 35 and I love Neopets, Archie comics, children's books, etc. So this makes me a kidult, heh.

από Screambug 9 Ιανουάριος 2006
Αυγ 29
I word used to describe when a person jacks off to much to porn and cant do anything for a few hours.
I was having such a bad porn hangover last night that i couldnt go out.
από ParadoxSync 27 Φεβρουάριος 2009
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×