Νοε 23
1.) Similar to premature ejaculation, but occurring even sooner.

2.) Jerking off to calm down before meeting up with a girl.
1.) Bob was so horny, he preemptively ejaculated at first base.

2.) Preemptive ejaculation will keep you from doing something stupid on your first date with Brandy.
από daveroust 14 Αύγουστος 2011
Νοε 22
when you are going to punch or hurt someone
Guy to other guy, "nah i just wanna talk to him"
από Zachhyyy Whackeyy 22 Νοέμβριος 2014
Νοε 21
English phrase intended as a blatant lie to obscure an act of poor judgment on one's part. Originated with regard to making horrible statements on Twitter, of course, but can really be used in just about any situation and be as believable.
Child - Mom, you were supposed to pick me up from school at 3:30 today.
Mom (obviously drunk) - My Twitter account was hacked.
από paleoderek 20 Νοέμβριος 2014
Νοε 20
A Metro-sexual who has the need to hold on to some outdoor based rugged-ness, thus opting to keep a finely trimmed beard.
George Michael is a total lumbersexual.
Yeah man, so is Don Johnson.
από Adam Mateljan 27 Φεβρουάριος 2008
Νοε 19
nasty or unbearable, originating from the pot smoking community
that was a harsh toke of a cliff i just jumped bro
από stiger 19 Απρίλιος 2003
Νοε 18
Asking someone what they are up to. Exactly the same thing as "What's up?"
"Ay man, what's gucci?
"Not much mane, jus chillen."
από uyKing23 5 Μάρτιος 2009
Νοε 16
Means how much does it cost, how much do I owe you.
Steve: "I'd like an eighth of that"

Chris: "Here you go"

Steve: "What's the damage?"

Chris: "Forty dollars"
από chicagoman619 13 Νοέμβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×