Ιουν 27
Pun intended. (and now acknowledged)
Jack: "At least the farmer made it back to his roots. No pun intended."

Jill: "There's no chance that pun was unintentional."

Jack: "Yeah, I know. I just instantly feel like an annoying asshole."

Jill: "Good, you should."
από placeholderhandle 22 Ιούνιος 2015
Ιουν 26
The female version of duck butter.
Guy: We ain't having sex right now. I haven't showered once on this camping trip.
Girl: Don't worry about it, my goose cheese will even the score.
από captmurk 22 Ιούνιος 2015
Ιουν 25
when you look perfect and no one can tell you otherwise.
"I wear gold on my eyelids because i'm glitter af."
quote used from a video
από ladyblue98 22 Ιούνιος 2015
Ιουν 24
Narcisexual, rooting to the word of Narcissist (loving yourself), means you are only sexually attracted to yourself. (Also see Narciromantic)
"I think he's Narcisexual. He's never slept with anyone and he said he masturbates all the time."
από True One 23 Ιούνιος 2015
Ιουν 23
When hashtags are spoken out loud.
Example of someone hashtalking: "They accepted my application! hashtag-boom. hashtag-slay!"
από Octagon8 23 Ιούνιος 2015
Ιουν 22
When you relate more to an occupation not your own.
Batman isn't a vigilante, he's just transoccupational.
από Jyn 19 Ιούνιος 2015
Ιουν 21
a man that has massive balls that hang low, similar to a bull.
I can tell he has Bull balls cuz his package is HUGE!!
από Sailboatking 15 Ιούνιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×