Ιουλ 30
Fear of being away from a mobile phone.
That guy has serious nomophobia.
από S. Dawg 31 Μάρτιος 2008
Ιουλ 28
Verb: The act of last minute screaming planning action that does not divert panic
she began planicking as the blue line edged across her pregnancy test.
από Portable Chaoz 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 27
Blazin' it in the daytime.
Hey bro, wanna roll a fat one and get day hazed?
από FOG 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 26
Let life go by or pass on by
"You haven't heard this song? Everybody know this song, bro you sleep on life."
από TSHH 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 25
Talking shit over social media (twitter,Instagram) or talking shit to somebody else without the person they are taking about knowing.
Boy-William stay talkin shit on ig
Girl-he lip boxing
από Dmv niggah 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 24
Waiting to leave the bathroom as to avoid any contact with people in in stalls next to you.
"Dude I did some Bathroom Stalling because The gut next to me ripped a big one. I couldn't stand to look him in the eye."
από dumbwhiteguy 23 Ιούλιος 2015
Ιουλ 22
Getting lazy is the act of just laying on the ground after being slammed or a hard fall. Most commonly used amongst skaters, bmx riders, and other extreme sports.
Dalton: "hey tyler Whats jake doing on the ground?"
Tyler: "he's just getting lazy, he tried dropping in on the fifteen foot halfpipe for the first time and slammed."
από crane majestic 20 Ιούλιος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×