Δεκ 18
a reply that sums up the serendipity & continuation of every day life; similar to: "that's the way the cookie crumbles" & "that's just the way things are".
John: I can't believe Ryan donated blood just to put food on the table.

Pete: Well, bitches gotta eat.
από therealmagee 8 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 17
A combination of the phrase "flying fuck"
Friend: I really like chocolate cheesecake!
You: I don't give a fluck
από randougiefresh 5 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 16
the two indents on the lower back where the back bone meets the hips. aka sacral dimples, dimples of venus or pilonidal dimples.
I absolutely love back dimples & find myself staring at girls' lower backs all the time! (a bit strange I know) - very sexy!!
από AdeyP 28 Φεβρουάριος 2006
Δεκ 15
If a male sends you this they are embarrassed by something. If a female sends you this it means something made them blush because they are in love with you
Boy: so what are you up to?
Girl: nothing much *hides*
από Lamplord 4 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 14
the frustrated feeling of being on the brink of something fantastic but never actually tasting that satisfaction.
She teased me forever - I would have complained but it was the best neargasm of my life.
από Saumya Ancheri 2 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 13
adj. - mediocre in level of quality; lying somewhere between OK (or fine) and barely tolerable in one's opinion.
Friend1: "How did you find the movie?"
Friend2: "it was mehkay. I at least stayed awake through its entirety."
από YumiSpewns 5 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 12
when stick deodorant is hastily applied to a hairy underarm region, resulting in chunks of deodorant becoming suspended in the mass of hair.
Every time he raised his arms, revealing those armpit dingleberries, I was horrifically mesmerized. I quickly became obsessed, both fearing and anticipating their next reveal.
από dafox 4 Δεκέμβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×