Ιουν 14
The genitals of a past significant other that after consideration and comparison are the ones you love the most
"My girpelfriend said she missed my old slippers"
από Duck footed clydesdale 11 Ιούνιος 2016
Ιουν 13
Short for "young professional," especially presumptuous, self-interested types.
That bar is overrun by yopros in suits going on and on about their boring office jobs. Why are they acting twice their age?
από froggy923 6 Οκτώβριος 2009
Ιουν 12
A shaved scrotum of an adult male.
You can tell Johnny was quite proud of his shavocado as he entered the locker room showers.
από JB Overstreet 9 Οκτώβριος 2008
Ιουν 11
When someone (usually male) taps another male on the nutsack firmly enough to elicit a short burst of testicular pain.
"Man, I actually prefer getting snapped in the ass with a wet towel in the locker room now that the football team started turkey tapping me after P.E."
από TomBalls 22 Φεβρουάριος 2008
Ιουν 10
The ultimate RT Twitter insult.

Implies something just tweeted was so foolish, moronic, and pointless the person who wrote it should just close their account and walk away in shame.
Jeb Bush: (picture of a gun, titled) America
Edward Snowden: delete your account
via giphy
από megan4242 9 Ιούνιος 2016
Ιουν 8
A best friend of yours that has the same breast size as you
Kim: Hey look, it's my breastie Emma. Let's go say hi!

Mark: Breastie?

Kim: yeah, she's my bestie and has the the same breast size as me.

Mark: let's forget we ever had this conversation

Kim: Agreed
από I've got nothing better to do 28 Μάιος 2016
Ιουν 7
i aint fucking with you
you're so annoying Jared, iafwu
από emma the hoe 29 Μάιος 2016
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×