Νοε 13
Another word for taking a dump
After lunch I enjoy a healthy food press.
από Lingopronva 10 Νοέμβριος 2014
Νοε 12
When you get a reply from a snapchat you sent.
(generic duck face pic)
*send

New notification
"wahey I got a snapback"
(generic dic pic)
από qwertydoll 27 Μάρτιος 2014
Νοε 11
The use of the tongue to find the opening in the top of a beverage can, when it's too dark to see.
While driving 80mph down the 87 freeway, Steve deftly applied cannilingus to drain the remaining contents of his Schlitz.
από word douche 30 Αύγουστος 2009
Νοε 10
The feeling that sets in when you realize the value of your house is approaching zero.
How do you feel about the halted construction in your neighborhood?
I'm stiff with rigor mortgage.
από Robopoet 22 Φεβρουάριος 2008
Νοε 9
When a woman has her breasts surgically augmented and proceeds to display them in low cut tops, tight tops and without a bra as much as possible for every occasion.
Sue: "Oh no, do you see how low cut that top is? She is leaving nothing to the imagination!"
Jane: "Oh girl! She's got her party boobs out!"
από IreneIsNotMyName 31 Οκτώβριος 2014
Νοε 8
something people chant while running through the hallways at my school. It is sung just like the Ri-cola commercial
John: *coughs*

Everyone in room: e-bola!!!!!!
από GrandWizardMan123 31 Οκτώβριος 2014
Νοε 7
What a man does to maintain his erection, usually while waiting for more porn to load or doing something else.
I was doing maintenance strokes with porn running in the background while browsing 4chan.
από home movies 31 Οκτώβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×