Μαϊ 20
When your phone or tablet indicates that you are connected to a wireless network, however you are still unable to load webpages or use any internet services with your device
Person 1: Can you get any wi-fi here?

Person 2: No, it says I'm connected but it's really just lie-fi
από NewspaperTragedy 3 Ιανουάριος 2016
Μαϊ 19
To get better, develop, or improve.
Keep practising and you'll get grown in no time.
από mixnmash 16 Μάιος 2016
Μαϊ 18
flip-flocks - The heinous combination of flip-flops and socks.
Dad, please do not wear your Flip-flocks in public.
από Danny Boy 8 2 Μάρτιος 2016
Μαϊ 17
You ain't got no chill, like you don't take shit lightly. Your zone is always turnt. There is no turning down when you are in your zone.
Rose had no chill zone when it came to tacos
από Killahkelz567 7 Απρίλιος 2015
Μαϊ 16
When your trying to prove someone wrong and immediately refer to Google to debunk there theory
I lived in Hawaii for years and I love to eat poke

actually its pronounced po -kay
*confirms with Google * I google proved you wrong #sorrynotsorry
από Kelso-kmart 14 Μάιος 2016
Μαϊ 15
the sensation that happens after eating carbs for lunch
I need chocolate...I've got the 3 o'clock flop
via giphy
από _Belle_ 2 Μάιος 2016
Μαϊ 14
the act of slapping someone in the face with a penis-like object
Friend: Dude, whats that mark on your face?
Dude: Oh yeah, i got dick-wapped last night
από ANOL 1 Μάιος 2016
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×