Ιουν 17
Do what you ment to do and do it fast, or just drop it.
Shit or get off the fucking pot man, you have to get one item not 5 fucking items.
από Dan Ask 17 Δεκέμβριος 2004
Ιουν 16
Fear of relaxing the sphincter after a few days without a poo
Had my morning coffee with my partner this morning and got a case of the sphincter trembles, sat there smiling with fear of how this would play out.
από MellyMooster 15 Ιούνιος 2015
Ιουν 14
The word Sarah Palin uses when she means to say predation.
I refudiate the claim preditation is not a word.
από when.will.it.end 11 Ιούνιος 2015
Ιουν 13
A marriage motivated primarily by a desire to hurt or get even with someone else.
"She soon found out that her spite marriage to Bob was a big mistake. You see, Tom didn't care -- in fact he congratulated them both with the utmost sincerity."
από Luddz 11 Ιούνιος 2015
Ιουν 12
Clapping before you even know what you're clapping for.
When Walter was the only one clapping at the show, it was obvious that he was suffering from preclapulation.
από ash.case 7 Ιούνιος 2015
Ιουν 11
smoking some marijuana to cure the effects of having smoked too much the night before.
I feel better now that i have had some fur of the cat that scratched me.
από big phat phart 7 Ιούνιος 2015
Ιουν 10
Exclamation for when something is just too cool for any other phrase.
"I just got us tickets to the ... show."

"Shit the Fuck Yeah!"
από vidiot 7 Ιούνιος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×