Δεκ 11
Like Netflix and chill but with butt stuff.
Girl: Netflix and chill?
Guy: No
Girl: Amazon and anal?
από bugom 8 Δεκέμβριος 2015
Δεκ 10
Laughed out loud, in real life. For when you actually, legitimately, do laugh out loud after reading something. Not the pity 'lol' you throw down just to be polite or because you don't know what the fuck else to say.
When I was reading your texts on the bus, I lol'd irl and everyone stared at me like I had mental issues.
από im-jess-kidding 9 Δεκέμβριος 2015
Δεκ 9
To have a sense of confidence; to be pleased with the way you look and show it through actions.
A:"I look so good"
B:"you need to chill. You are feelin' yourself way too much.
από BootyEaterSquad 25 Νοέμβριος 2015
Δεκ 8
A person that finds pregnant women sexually stimulating. One that would be attracted to a preggo.
John has been flirting with Mindie a lot ever since she got pregnant; John's such a preggophile.
από Dysentery 15 Νοέμβριος 2015
Δεκ 7
Can you not
Person 1: yo check out me new crocs, they fire !
Person 2: ... Kanye not
από Neata10 5 Δεκέμβριος 2015
Δεκ 5
Ultimate turn up girl of the squad. Get's the party going.
Yo.. Dakota is our hype girl. She keeps it too real.
από raplord23 22 Νοέμβριος 2015
Δεκ 4
The Special Snowflake (Also referred to as one with the "Special Snowflake Syndrome" or "SSS") is a person who believes they are different and unique from everyone else because of something there are or do. This thing they are or do, most commonly is something is something many many other people are doing, E.G. Genderfluid, Therian (Otherkin), etc. Special Snowflakes almost always have a superiority complex.
Some Special Snowflakes are protesting at Target because they aren't allowed to wear their costumes inside.
από ClusterFuck 24 Νοέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×