Φεβ 17
When you have the same facial expression no matter what emotion you're supposed to be showing.
Dude! Smile a little bit!

I can't, I have Nicholas Cage Syndrome.
από teen angst 14 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 16
Frozen snots dangling from noses, created during cold weather.
People shoveling snow need to watch out for nosecicles.
από jpg3 15 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 15
A term used to describe very very very close friends of the same sex. Almost as if they were gay but they certainly aren't gay. Often seen together 24/7.
Dude, I see you and Sean together all the time; are you guys like butt buddies now?!
από ScubaThugSteve 11 Δεκέμβριος 2006
Φεβ 14
affectionate slang for I Love You.
I fucking love you. I fucking love you honey. I fucking heart u.
από HoosierGranddaddy 12 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 13
When you are pissed at your significant other so you don't communicate with them for twenty four hours.

"Yeah, Ryan wouldn't stop making fun of my leather jogging pants, I think it's time for some twenty four hour ice."
Ryan wouldn't stop making jokes about my sweatpants, so I am putting him on twenty four hour ice.
από Jessi loves Chicago 12 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 12
When you're watching a serious TV show and some smart ass in the household casts a lame YouTube video to the ChromeCast.
Hey Tom can you stop chromeblasting Rick Astley videos. We're trying to watch 60 Minutes
από doc brown 8 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 11
The act of cleaning something while under the influence of amphetamines. So named for how clean things get.
"Man my roommate totally amphetacleaned the house today. Everything is so neat."
από fr3qfro 8 Φεβρουάριος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×