Ιουλ 14
Assault and Robbery or Against persons and Robbery is category of crime. It's a lingual abbreviation used by police or law enforcement.
- " I had a four man team for a big grab and lost one to smokies. I came looking to replace him. If you're still a badass!
- " I don't do A and R, man. No fucking bank job."
από dreamine 10 Ιούλιος 2015
Ιουλ 13
The moment after posting something inflammatory or militant on Facebook that you immediately regret. No matter how quickly it is deleted, people have screenshots.
"Did you see her post about last night?"
"No, she must have deleted it in a fit of Faceremorse"
"Don't worry, here's a screenshot"
από MADmansMetalHarmony 11 Ιούλιος 2015
Ιουλ 12
When Batman fans try to rationalize that Batman would beat any other super hero because he is Batman and nothing more, when realistically any other super hero would strangle Batman with his own asshole.
"Batman would totally beat super man cause he would like totally have a back up plan, even with his powers."
obviously suffers from "I'm Batman syndrome"
από conman4618 31 Οκτώβριος 2014
Ιουλ 11
the complete opposite of eye candy
"the boys nice!"

"shoosht mate thats eye cabbage"
από hollie.c 18 Δεκέμβριος 2007
Ιουλ 10
the gender-free way to call your BF/GF
hey how's your new gender-friend ;-)?
από hytham_hammer 6 Αύγουστος 2005
Ιουλ 9
Engaging in hand to hand contact. In other words, holding hands.
I walked in on Doug trying to get to mormon first base with a girl, while viewing a non-rated R movie.
από mormon_playa 26 Σεπτέμβριος 2007
Ιουλ 8
when you are attracted to white girls only
Young-chan, do you like Asian girls? No, I have arctic fever.
από Fouad Z 17 Ιούλιος 2008
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×