Μαρ 8
The head animal in a pack, and by extension, an unofficial leader. Often used sarcastically of someone who wants to lead a group.
George wants to be alpha, but no one takes him seriously.
από yet_another 2 Ιούλιος 2004
Μαρ 7
Fapping while you're watching porn but you're waiting because the video's buffering.
Due to my slow internet, I had to masturwait.
από InternetHuman 1 Μάρτιος 2015
Μαρ 6
A sexual act involving sticking one's tongue down someones ear. Like cunnilingus, but with an ear instead
I saw a guy giving his girlfriend earlingus in the movie theater. People nowadays have no shame!
από earlingus 7 Μάιος 2012
Μαρ 5
A time-honored tradition of thinking things through while drinking a beverage.
You're psycho so there's no point in us meeting to drink things through.
από Sean_Maddox 22 Αύγουστος 2010
Μαρ 4
A person who is not an outcast but different from everyone else. A unique person, different in a good way.
That guy in the corner is a man on the moon heard he was actually really cool.
από monkeyshoe 26 Μάιος 2010
Μαρ 3
A decision made unilaterally by a team leader without consulting colleagues, often a massive clusterfuck.
Malcolm: Shouldn't we have a discussion about big decisions like this?
Tony: Nope, it's my call, I'm captain.
Malcolm: Yeah that's a right captain's call that is.
από willozap 26 Ιανουάριος 2015
Μαρ 2
Live Long And Prosper
We'll talk later, LLAP
Popular Vulcan Salute
Leonard Nimoy's sign-off in Twitter
από Leah's post for Leonard Nimoy 14 Απρίλιος 2010

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×