Ιουν 7
i aint fucking with you
you're so annoying Jared, iafwu
από emma the hoe 29 Μάιος 2016
Ιουν 6
Someone who get's an audience riled up and hype, but they don't have much substance. Like a DJ or a lesser known opening artist before a performance.
Nigeria is a hype artist, but she doesn't ever know what she's talking about.
via giphy
από bizbestie 29 Μάιος 2016
Ιουν 5
The face you make right before you bust
Bruh my beforeface was crazy when we were doing it in that missionary position
από Mendoooo 29 Μάιος 2016
Ιουν 4
1 : For most girls, this is either a tub of any type of food (most of the time, ice cream) while she cries her heart out while watching romantic movies.
2 : A bath tub with scattered rose petals and an aromatic smell, scented candles lit everywhere, so the broken-hearted girl can take a comforting wash.
Girl 1: Boo.. he broke my heart, boo!
Girl 2: Bring out the "Comfort Tub"!
via giphy
από MeteorGardenFan 28 Μάιος 2016
Ιουν 3
When she eating good & getting good dick from her nigga
" my baby gained that healthy relationship weight "
από Tugktx 29 Μάιος 2016
Ιουν 2
To pleasure yourself in the shower. It's convenient because it kills two birds with one stone, the buckling down and the clean up.
Friend: Hey you wanna go to taco bell?
Me: Sorry, I gotta do the ol' wash and wank
Friend: Can I join?
Me: Yee
από bound2 1 Ιούνιος 2016
Ιουν 1
Strapping a relentless boner down with the elastic waist band of your boxers.
Jess: Jesus Mike, would you do something about that boner? It's making all the Pi Phi's uncomfortable.

Mike: I can't, miss perfect tits just walked by and I nearly got Boner Narcolepsy.

Jess: Well strap it down with a Boner Bungee, or someone's going to call campus police.
από RJH2 24 Μάιος 2016
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×