Δεκ 10
Someone who simply has no clue what they're doing in life. They have no common sense, and ask stupid questions, such as "how do I do laundry" or "what is online banking"
Person 1: I can't put my keys in the lock, it's not working!!!
Person 2: Maybe you should just turn it the other way?
Person 2: You know what? You're just a freshman at life.
από That second time at band camp 6 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 9
1. When two of your friends who were previously dating break-up, you attempt to maintain your friendship with both of them without pissing off either of them.
2. When two of your friends have a one-night stand, and you are in the middle of the fallout
John: I heard Carter and Jane broke up. That sucks
James: Yeah. They're both in my math class and I sit in between them. I feel like a child of divorce.
από mjs831 7 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 8
Mixing up Ebola] and E-Coli. used by the under-informed population when trying to sound intellectual by talking about current events, but they get the two diseases confused and think they are the same thing.
My Grandpa cracks me up - last night after watching the news he declared to my Dad that "That damn Obama is to blame for this Eboli that's killing everyone, that's why he doesn't eat meat from Africa"
από MarkyN 23 Οκτώβριος 2014
Δεκ 7
when your partner has sex with you to avoid listening to you complain about not having sex
Him: "Hey babe do you want to have sex tonight?"

Her: "Ok it's Sunday you're due for a maintenance fuck."
από JDub789 29 Νοέμβριος 2014
Δεκ 6
When your boyfriend is a loser and doesn't have a job so you set aside a couple hundred a month to give him
Haley- "What are you doing with those hundos"
Claire- "It's my boyfriend money! Ya know the money I set aside so he doesn't have to live on the streets!?"
από apple201 28 Νοέμβριος 2014
Δεκ 5
i know what you mean
Boy 1: Yeah man, I can't stand that guy.
Boy 2: I feel your nuts on that one.
από Bobismymom 1 Δεκέμβριος 2014
Δεκ 4
used to describe someone being exceedingly stupid or when someone screws up
Teacher: Joseph what is 2+43.
Joseph: Is it 69.
Class: YOU'RE LEARNING!!!
από ButICantaloupe 29 Νοέμβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×