Ιουλ 1
The chairs located throughout a store where the unfortunate male who gets roped into shopping with a female companion ends up sitting. The hapless male usually ends up waiting for hours, and often while an important sporting event is on.
Yvonne: I'll be in the bra section.
Rachel: I'll be in the shoe department.
L: I'll be in the asshole chair, twiddling my thumbs and plotting how to get in your respective pants.
από Dr. Zoid Johnberg 16 Αύγουστος 2007
Ιουν 30
If you snap chat your friend day after day and you get a number at the side of there name then that means you are on a snapchat streak. The number means the amount of days
'Someone do a snapchat streak with me?'
από Read it then 22 Οκτώβριος 2015
Ιουν 29
Words uttered by President George W. Bush to the media (on a golf course) after announcing his serious stance on global terrorism. Brought to light from Michael Moore's Fahrenheit 9/11.

Quickly becoming an Internet meme for either Bush's hypocrisy or a segue into a non-sequitor.
"I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive." (Swings)

- G.W. Bush
από uclafalcon 19 Ιούνιος 2004
Ιουν 27
The act of doing something you know you'll regret immediately after.
"I always knew it was a terrible idea to vote 'leave', I guess I was just behaving British."
via giphy
από Duckofdeath 26 Ιούνιος 2016
Ιουν 26
Not
Safe
For
Kids

A family friendly edition of NSFW(Not safe for work)
"Son - What were you and mommy talking about"

"Dad - Now son mommy and I were talking about something that is NSFK"
από wOrD kInG 23 Ιούνιος 2016
Ιουν 25
Someone who is easy to ingage sexual activity on a regular basis and has no problem doing it with with various different individuals.
Niamh is such a village bicycle.
Yeah totally everyone gets a ride!
από Orlando Devon 1 Φεβρουάριος 2007
Ιουν 24
Short form for "usual".
What are you doing tonight? The yujé.
από Yingish 23 Ιούνιος 2016
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×