Μαρ 5
The rule stating a DOUBLE TEXT is ok AS LONG AS the second text message is sent within 5 seconds of the first.
I double texted Shelly, but it was ok cuz I used the Five Second Rule of Texting.
από Piledriver10000 29 Φεβρουάριος 2016
Μαρ 4
To get down on your knees and suck his cock! Or dick, penis, or whatever.
Get on your knees. bitch!
από OldRockSongs 20 Οκτώβριος 2008
Μαρ 3
When you become pregnant from having anal sex the baby is called an "asshole baby"
We didn't have condoms and thought anal would be safer, little Johnny is an asshole baby!
από BozoRozo 29 Φεβρουάριος 2016
Μαρ 2
Stroking another one's ego to make yourself noticed by higher ranks in group email
That guy is email fluffing his way to a promotion
από fireman78 29 Φεβρουάριος 2016
Μαρ 1
Doing nothing.
Not doing anything useful.
This Iryna was just kicking dicks all day long instead of working.
από Jigurda12 29 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 28
a climax of sexual excitement, characterized by feelings of pleasure and euphoria as a result of stimulation to the prostate.
Yeh, bro, my girl loves pegging me until I have multiple bootygasms!
από Bdsm boy 1289 4 Φεβρουάριος 2016
Φεβ 27
A primitive version of "Netflix and chill", which older generations did and what some hipsters still do.
little kid: "Grandpa, where did I come from?"
Grandpa: "Well kid you're grandma and I made whoopee in the back of a station-wagon to the sound of sweet static that was part of AM radio and chill, which led to your daddy, which led to you!"

Guy: "Hey we could Netflix and chill"
Hipster girl: "I'm more of an AM radio and chill kind of person"
Guy: "If you say so, Daisy Buchanan..."
από Ted C. 25 Νοέμβριος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×