Ιαν 29
A time in which one person gains a mate and his friends out of jealousy or any other reason, also find a mate.
Oh God, Mark has a girlfriend. Here come the Monogamy Parade
από Baconatordlx 26 Ιανουάριος 2015
Ιαν 28
When someone or a group of people decide to take a selfie at the absolute wrong moment in time. Like at a funeral or during intercourse.
Girl 1: OH MY GOD! Did you see that selfie of the two of them at that funeral!?!
Girl 2: I know! I can't believe they took that! It's such an Inappropriate selfie!
από jmbx2007x 26 Ιανουάριος 2015
Ιαν 27
To masturbate while crying, and using the tears as lubricant
im upset my cat died, but am gonna use these tears in my next sad masty to create a happy ending
από paora 26 Ιανουάριος 2015
Ιαν 25
The discomfort that occurs due to an inability to pass flatus on a flight.
Just got in from London and man, due I have some turdulence.
από Riley finn 17 Ιανουάριος 2015
Ιαν 24
The deciding factor of who gets the car phone charger. The lowest battery power always gets the charging port first.
Hand over the the charger quick before my phone goes dead!. At five percent battery I've got the percentage advantage on you guys.
από The wild wes 17 Ιανουάριος 2015
Ιαν 23
striving to be more of a bitch than the average bitch
Ugh! Britney fucked my boyfriend!

Yeah, she's pretty ambitchous.
από Ggo1000 17 Ιανουάριος 2015
Ιαν 22
When you're trying to make a conversation with a girl/guy you met recently, either A) online B) via text message or C) in person, and she/he responds to any of your questions with blank stares, one letter text messages using the words: oh, cool, or nice, or nothing at all until you have to try to change the subject.
Ron: so do you have any brothers or sister?
Emily: Yes
~4 minute delay~
Ron: Are you the oldest?
Emily: No
~2 minute delay~
Ron: So how was your day?
~2 minute delay~
Emily: Ok
Ron: Are you conversation walling me on purpose?
Emily: What?
Ron: I think I'd have a better conversation with a brick wall.
από snazzywordsmith 17 Ιανουάριος 2015

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×