Σεπ 18
Somewhat hot. Although cannot be classified as "hot", one who is hottish is not completely ugly either.
That chick's not bad bro. She's hottish. I'm gonna go say what's up.
από JunksTaPosition 6 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 17
Shitting on peoples property as a form of protest.
I met a guy who regularly shat in the 3. hole on the local golf course as as a sign of his discontent with the burgois. He called it scativism.
από Rasjonalista 6 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 16
Living proof that money can't buy good hair.
In fact, money CAN buy good hair. Why his money has not, well, that's anyone's guess.
από Lady Chevalier 4 Ιούνιος 2005
Σεπ 15
a hoe who is mysterious and chill and like hippyish and good at art
damn, I wish I was an art hoe like her
από swagfag04 22 Μάρτιος 2015
Σεπ 14
So Fucking What
I got a 10 cent raise #SFW.
από ground pounder 6 Σεπτέμβριος 2015
Σεπ 13
Stiff Meds are taken to correct erectile dysfunction.
Also referred to as Stiff Meds or Hard Meds.

Stiff Meds include Viagra, Levitra, and Cialis.
από GeShan 23 Φεβρουάριος 2007
Σεπ 12
a person who's gender is indecipherable
Person 1: Is that a dude or a chick?

Person 2: I dunno. I haven't seen a gender ninja like that since the days of Hansen.
από sudo_nim 15 Νοέμβριος 2008
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×