Φεβ 21
Money saved or stored by a non-traditional method (inside of a Shoe Box) without F.D.I.C. protection, enabling easy fee-free banking from a secure private location, usually ones residence.
Penelope was perplexed at her friends concern over ATM fees or government oversight because her Shoe Box Money was self managed.
από EastWordz 15 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 20
Recently, many people have been saying "Shots Fired," when someone gives a witty remark or serious burn. Now, if you ever find yourself on the receiving end of one of these burns, you can say "Shots Received."
Evil Friend: "Your birth certificate is an apology from the condom factory."

You: "Ouch. Shots received."
από Skinn Rols 15 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 19
A big complex that has many giant TV screens. Known for overpriced food and drinks, so many people resort to sneaking snacks in
I saw a movie at the movie theater last night. I spent about 50 bucks on snacks alone
από xxxxxxxxxxxxseanxxxxxxxxxxxx 15 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 18
When youre so stoned and you sway like a palm tree.
I'm so stoned palm treeing.
από rawrface 15 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 17
When you have the same facial expression no matter what emotion you're supposed to be showing.
Dude! Smile a little bit!

I can't, I have Nicholas Cage Syndrome.
από teen angst 14 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 16
Frozen snots dangling from noses, created during cold weather.
People shoveling snow need to watch out for nosecicles.
από jpg3 15 Φεβρουάριος 2015
Φεβ 15
A term used to describe very very very close friends of the same sex. Almost as if they were gay but they certainly aren't gay. Often seen together 24/7.
Dude, I see you and Sean together all the time; are you guys like butt buddies now?!
από ScubaThugSteve 11 Δεκέμβριος 2006

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×