Νοε 27
When you get the great idea to start making ToDo lists at work, of which's items only a fraction get done. As the list grows after a few days, weeks, whatever, you begin to realize you've made a huge list of things you intended to do but never got done.
Every morning at work, I add more things I should do to my didn't do list, then go on an hour and a half coffee break to flirt with the girl downstairs and otherwise waste company time.
από Turd__Ferguson 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 26
The exhaustion and sick feeling you get when you have too much sex
Guy 1: Jamie fucked seven times in one day and then threw up.

Guy 2: Sounds like major sex sickness
από Skeleton Chief 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 25
A hooded soldier is a confident man who takes pride in his foreskin. A hooded solider knows the power and appreciates the function of his intact penis.
She keeps coming back for that hooded soldier.
από Hooded Solider 2 Νοέμβριος 2015
Νοε 24
Fuck Outta Here
A shorter way to say Get the fuck outta here
Guess who I saw yesterday?
Who?
Your old ex. Calvin!
FOH! Where you see that fool?
από poopsie88 10 Ιούνιος 2012
Νοε 23
When you get so high you are spread out and stuck to your bed like a starfish.
"Haley got so high from that Lasagna bowl that she starfished in the car and didn't even make it to Taco Bell" "Gordon is always the first to Starfish"
από onefortysix 3 Νοέμβριος 2015
Νοε 22
Ladies that are over 380 and are very confident about their weight.
Did you see those nice plump girls over there at the club?
από bigladylover123 3 Νοέμβριος 2015
Νοε 21
Adj/verb: thankfully lucky
Luckfully that cop pulled someone else over
από Sleeper ninja 5 Νοέμβριος 2015
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×