Αυγ 7
A poop that comes on so suddenly that one fears they may not be able to make it to the toilet.
"I'm glad I got to the bathroom when I did, I've got a major emergenturd."
από CamLT 3 Αύγουστος 2015
Αυγ 6
Someone or something that exubes an aura of pedophilia, such as a creepy old man with candy or an older van with tinted windows.
Watch out for the neighbor, he is sooooo pedolicious. Dude drives a pedovan and everything.
από Acidgrey 29 Ιούλιος 2015
Αυγ 5
Brain freeze caused from rapidly slurping down a frozen margarita beverage.
My girlfriend gets a wicked margraine when she tries to drink her frozen margarita too fast to get high.
από Whalebunny 28 Ιούλιος 2015
Αυγ 4
When you find a cockroach in your apartment right before going to bed and your girlfriend is too freaked out to have sex.
"I swear to god, those damn cockroaches only show up on nights when I'm going to get some. Cockroach blocked again."
από Aemar 28 Ιούλιος 2015
Αυγ 3
What Obama calls his broccoli
Thanks Michelle for making me some Broc Obama and Cheese
από Shshsjjsnsnsnzn 28 Ιούλιος 2015
Αυγ 2
(n.)Cash money, dollar bills, dough, moolah, bread.
That kid just asked me to help him with some presidential flashcards
από Nikedunks6.0 15 Δεκέμβριος 2009
Αυγ 1
Men who go about their day with a shirt on, but no pants or underwear.

"Cocking" can be used with other terms. Example: Cowl Cocking, when a man wears only a super heros cowl, much like Batmans cowl, but no pants or underwear.
Look at that dude, he's totally shirt cocking.
από -Cylon- 13 Σεπτέμβριος 2006
Urban Dictionary is written by you

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×