Μαρ 28
Like netflix and chill, and amazon and anal but with more sexual activity.
Sharkisha: Wanna come over for netflix and chill tonight?
Quan: Nah..
Skarkisha: How bout some Amazon and Anal?
Quan : No sorry
Skarkisha: Fine maybe some hulu and handjobs?
Quan: Yes of course!
από Layla76543 22 Μάρτιος 2016
Μαρ 27
any store with a lot of food
Damn let's go to stoner's paradise i'm getting the munchies.
via giphy
από GUISEEPE 24 Μάρτιος 2016
Μαρ 26
A greeting, primarily used in western states, expressing shock and amazement in association with the unexpected arrival of a former lover or spouse.
"Is that----? Shithowdy"
(Oh shit)
(Shit)
(Holy shit)
(No shit)
(Damn)
#no-shit #holy-shit #howdy-shit #o-shit #damn
από hay-anus 16 Απρίλιος 2009
Μαρ 25
A lot of passionate kisses.
He really slobbed her down.
από 6Feet5 24 Μάρτιος 2016
Μαρ 22
When a man attempts to grow a beard but his facial hair is so thin and inconsistent, it's as if it were a baby beard
When I told my man I liked facial hair, he decided to let it grow but all I see is a baby beard!
#baby #beard #baby beard #hair #facial hair #weak
από GlazeHer 22 Απρίλιος 2015
Μαρ 21
an alternative term for a tampon.
I can't wait until the end of this week when I can stop wearing a lady cork and stop wearing panties.
#lady #cork #lady cork #ladycork #tampon
από GlazeHer 24 Φεβρουάριος 2014
Μαρ 20
Similar to the act of buckakki, but replacing cum with shit.
My girl made her famous chili for dinner and I gave her shitakki for dessert.
#buckakki #shitakki #shit #cum #weirdshit
από GlazeHer 27 Μάρτιος 2014
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×