Οκτ 25
Term of endearment usually to a good friend; slang of bitch. Also can be substituted for biatch.
What's up, bia?
από hollow 3 Φεβρουάριος 2003
Οκτ 24
To wear an outfit completely devoid of lower bottom coverings, in the style of Donald Duck.
Dominic turned up to the party Full-Donald, and was subsequently arrested for indecent exposure.
από Nas Colan 1 Οκτώβριος 2013
Οκτ 23
Death Penalty given by the state of Texas.
George Bush was Governor of Texas for 152 Texecutions.
από gvillezack 25 Αύγουστος 2007
Οκτ 22
An inability to parallel park. Sufferers of this disease may try five and six times to guide their vehicle into an open space before finally giving up, and leaving the automobile 2-3 feet from the curb at an awkward angle.
Her Parallel Parkinson's always seemed to flare up when she found a space in front of a restaurant with a big window full of on-lookers.
από Lior Blue 22 7 Ιούνιος 2010
Οκτ 21
What is that for? Why did you do that? Why is that here?
"What da fuh? Didn't I tell you I was providing drinks? Take the coffee back to your car; nobody drinks coffee at a party!"
από Judybthe1 8 Οκτώβριος 2014
Οκτ 20
Developed in Japan, has two modes: 'bed' and 'coat.' Can be worn as a coat or used as an inflatable bed. Allows a person to sleep anywhere they want, and is one size fits all.
Mike: "What a great idea! The wearable bed."

Ann: "Yeah, I wish I thought of that."
από yes juanito yes 8 Οκτώβριος 2014
Οκτ 19
While texting a group of people you and one of the people in the group also have a private texting conversation
I side-texted Vin to give me excuse get out of Jay's group message to hangout.
από Dk683 7 Οκτώβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×