Νοε 28
Blow an excessive amount of money
Let's fuck up some comma's
από FREEBANDZ 21 Νοέμβριος 2014
Νοε 27
The prolific consumption of tasty food and drink. Episodes of feastiality may be followed by bouts of the plops.
Dean: "Man, I'm hungry! What're you saying? Are you ready to eat?"

Jason: "I'm down for something really tasty. Let's hook up some feastiality!"
από terminal 2 10 Ιούλιος 2008
Νοε 26
man bun
wow man, nice mun
από wizwohz 23 Δεκέμβριος 2013
Νοε 25
Phrase that police use to justify arresting any African American in any situation.
I stopped you because you fit the description of a suspect who robbed a liquor store.
από D3uteron 5 Ιούνιος 2009
Νοε 24
To masturbate using somebody else's hand - either while the other party is unconscious, or unwilling to escalate sexual proceedings rapidly enough to satisfy the huxtabator. Synonym: Cosbate.
Brian: How'd your date with Angela go last night?
Kenneth: Not too well. She wasn't into me at all.
Brian: Bummer bro.
Kenneth: Well, she did drink a lot. I huxtabated after she passed out and bailed.

Brian: Damn son
από FriendOrFlake 21 Νοέμβριος 2014
Νοε 23
1.) Similar to premature ejaculation, but occurring even sooner.

2.) Jerking off to calm down before meeting up with a girl.
1.) Bob was so horny, he preemptively ejaculated at first base.

2.) Preemptive ejaculation will keep you from doing something stupid on your first date with Brandy.
από daveroust 14 Αύγουστος 2011
Νοε 22
when you are going to punch or hurt someone
Guy to other guy, "nah i just wanna talk to him"
από Zachhyyy Whackeyy 22 Νοέμβριος 2014

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×