Ψάξε όποια λέξη θες, όπως cunt:
 
1.
(ble-thir) dialect, chiefly scot.
~n. 1. person who chatters incessantly; one who babbles on and on.
~v. 2. to engage in conversation, long-winded or idle talk
1- ("That wee yin o' yours is an awfy blether gettin'")
2- ("Ah met yer granny doon the toun, we hud a richt guid blether the gither")
από - ali - 12 Ιανουάριος 2006
 
2.
a gathering of friends at a pub where drunken stories are exchanged
Thir isnae an embarrassment in the world that cannae be erased by a bit ay blether and a few bevvies.
από Bmose 2 Αύγουστος 2006
 
3.
a social gathering of which the sole purpose is to get drunk and bullshit with friends
This is not a formal gathering, more of an excuse to meet up and have a blether
από the Chef 3 Μάρτιος 2005
 
4.
to blaze

to get stoned

derived from tea time being at 4:20 at the blethering place...hence to blether

dude, lets blether.
από seb and sho 10 Αύγουστος 2008
 
5.
Fictitious word that is of no meaning to anyone except feminine men who wear blonde pirates wigs and seventies outfits.
Ya cannae blether aboot a word when nae one kens what it means
από Robert the Bruce 5 Μάρτιος 2003