A large Joint
Yo, G light up a fatty.
από G 22 Ιανουάριος 2003
a girl with a fat ass
Guy1: DAMN! shawty ass is big
Guy2: That's what u call a FATTY!

bootybuttass
από nellam22 12 Μάιος 2009
noun - a person that is extroverted to the point of nausea, often to overcompensate for poor looks or a large frame/body type. Due to the psychological affect of being overweight, the "fatty" tries to overcompensate this negative with an overly obnoxious personality and attitude.

adj - of or exhibiting the "fatty" lifestyle.
Jesus, Pam needs to shut up already. She's such a fatty.
από thecajunshocker 23 Φεβρουάριος 2012
1. Does not mean that your fat as in over weight. It means if you see a person who is always talking about food or always want to eat. So someone says "your a fatty!" as a joke.
2. It could mean that a girl has a fat ass she thick in them jeans.
1. You: Man I want some pizza im hungry!
Bob: Your such a fatty!
2. Man that girl she got a fatty
από Prettyboiswaggz 10 Ιούλιος 2008
A large amount of dip. A pinch of smokeless tobacco that makes the lower lip bulge out like you have a serious disease.
I just threw in a fatty of some peach skoal yesir.
I throw in a fatty before each class to get through the day.
από yessirrr 15 Φεβρουάριος 2007
Slightly larger than a chubby, yet not fully erect.
Damn, that bitch gave me a fatty.

Fucking Aye, you gave me another fatty.
από Spike69 2 Αύγουστος 2006
Brit- The sexiest azz chubby woman ever. You may have ordered medium size onion rings but you got King. And no you had more like 25 onion rings not 8 don't lie.Also, she is a J-O-O (cuz she has no coordination)
" YO, fatty went to burger king for some onion rings."

"Guarantee you fatty comes back with King size"
από Chubbz 4 Απρίλιος 2005
a very large wade of chewing tobacco
"damn dude, thats a fatty dip"
"yea i know, killed half the can"
από Ted 5 Μάρτιος 2005
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×