l8r
l8r-later
commonly used my 1337 people
c ya l8r dood!
από John Fru 23 Νοέμβριος 2003
l8r
a shorter term for later. used in chat rooms by fagots who submit to bro rape and think they're cool
-l8r gtg
-dude ur a fagot just say later
από Mr. A and B the C of D 28 Ιανουάριος 2010
l8r
1)A chat expression for 'later'

2)'Later' in 1337 language
1)i gotta go...see ya l8er

2)1m 0ut...l8er d00d!
από Yours Truly 22 Ιούνιος 2004
l8r
"1337," or Leet, for "Later," commonly used in chats and instant messagers.
L8r man, talk to you tommorow.
από Colin Cole, the J., WA 20 Ιούλιος 2003
Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×