1. Θα έπρεπε αυτό να βρίσκεται στο Urban Dictionary;
Labss
A very good moment or when you want to say to someone that is good or cool. Also sometimes when we write this word we write this emoji *.* too. More over this word is conected with the word swag.
-I eat mashed potatos every single day!!
-Haha, you are very labss!! *.*
by Dafi on Feb 25, 2015

tags: good, cool, emoji, swag, mashed potatos

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×