1. Θα έπρεπε αυτό να βρίσκεται στο Urban Dictionary;
summer friend
In Internet forums and chat rooms, this phrase is used sarcastically as a response to a low-effort comment or bad attempt at trolling, to indicate to the author of said comment that his is immature, a newcomer adolescent as a result of excess free time stemming from summer school vacation. The meaning is closely related to a modern Eternal September.
- Yo mum said that last night, LAWL
- Hello summer friend. :)
by pinetree42 on Jun 18, 2015

tags: eternal september, summer, newfag, neckbeard, forum, imageboard, chatroom

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×