1. Θα έπρεπε αυτό να βρίσκεται στο Urban Dictionary;
Bandsyndrome
When you listen to too many bands, all the time.
Oh my gosh, I think Lottie and Athena have bandsyndrome! They listen to bands all the time!
by Not Using My Name on Sep 8, 2014

tags: Bands, music, fandoms, obsession, fangirls

Δωρεάν Ημερήσιο e-mail

Γράψε από κάτω τη διεύθυνση e-mail σου για να έχεις την δωρεάν Urban Λέξη Ημέρας κάθε πρωί!

Τα e-mail στέλνονται από τη διεύθυνση daily@urbandictionary.com. Ποτέ δεν θα σε σπαμάρουμε.

×